ברכות לפרופ' אורי שורץ על קידומך לפרופ' חבר!

ברכות לפרופ' אורי שורץ על קידומך לדרגת פרופסור חבר! 

גאים בך! ושמחים איתך!