ברכות למאסטרנטיות ודוקטורנטיות מהמחלקה שזכו במלגה מטעם המרכז לחקר האישה ביהדות

ברכות למאסטרנטיות: יעל פרידמן הוך, ואביבה קפלן, 

ולדוקטורנטיות: שגית פסטמן ורוני אייל לובלינג,

על זכייתן במלגה מטעם המרכז לחקר האישה ביהדות ע"ש פניה גוטספלד הלר - קיץ תשע"ט

 

כאן ניתן לראות פרטים על הזכייה ועל עבודות המחקר