המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה מאחלת לתלמידיה ותלמידותיה המוסלמים רמדאן כרים וצום קל!

שלחו לחבר

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה מאחלת לתלמידיה ותלמידותיה המוסלמים רמדאן כרים וצום קל!