תואר שני לאנשים עובדים- בשלושה סמסטרים בלבד!!! מלגות יוענקו למועמדים מצטיינים*

שלחו לחבר

החל משנת תשפא 

הלימודים לתואר שני* במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה

יילמדו במשך 3 סמסטרים בלבד!

ביום רביעי בין השעות 20:00-14:00

וביום שישי בין השעות 14:00-08:00

מהרו להירשם! 

לצפייה בידיעון התואר השני 

*מלגות יוענקו לסטודנטיות/ים מצטיינות/ים שיגישו מועמדות ללימודים במחלקה עד 23.08.20

המלגות יוקצו על בסיס תחרותי, על-סמך מסמכי הקבלה, וההודעה על הזכייה צפויה להתפרסם עד 02.09.20

 

* במסלול ללא תזה בלבד. 

במסלול עם תזה הלימודים יימשכו שנתיים (כאשר סמסטר ב' בשנה ב' מוקדש לעבודת המחקר) 

תמונה מאוירת של סטודנטים