ברכות למאסטרנטית טל מזור על זכייתה במלגה לתלמידי מחקר מטעם "המרכז לחקר האישה ביהדות על שם פניה גוטספלד הלר" לשנת תש"פ

שלחו לחבר

ברכות לטל איתמר מזור,סטודנטית לתואר שני עם תזה במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה שעבודתה בנושא: "לא לילד הזה פיללנו – מהדרה להדרה: דרכי לימוד גמרא בעיון לנשים כאספקלריא להבנת יחסי הכוח המשתנים במבנה החברתי של הציונות הדתית ישראלית", בהנחיית ד"ר שלמה גוזמן כרמלי, זכתה במלגה לתלמידי מחקר מטעם "המרכז לחקר האישה ביהדות על שם פניה גוטספלד הלר" לשנת תש"פ. 
 

מחקרה מבקש לבחון בצורה מעמיקה ורחבה את יחסי הכוח במבנה החברתי של הציונות הדתית בישראל כפי שהם באים לידי ביטוי במקרה המבחן של דרכי לימוד הגמרא בבתי המדרש לנשים דתיות. מתוך המקום הרחב הזה ניתן
יהיה להכיר את המגוון של הלומדות והחיבור שלהן ללימוד התורני. המחקר יתבסס על ראיונות עומק ותצפיות. השאלות שבהן אעסוק הן: כיצד נחשפו הלומדות לראשונה ללימוד הגמרא? האם יש להן מוטיבציות שונות? האם הלימוד באופן הזה הוא בחירה מודעת שלהן? האם לדעתן התקיימה בעבר או מתקיימת כעת הדרה שלהן כנשים מן הלימוד התורני? האם יש הבדל בין לימוד נשי של הגמרא לבין זה הגברי? מהי המשמעות של לימוד גמרא בתוך קבוצה נשית, והאם התנסו הלומדות בלימוד בפורום אחר? האם החיבור של לימוד גמרא שלהן כנשים בתוך עולם דתי הוא אפשרי?
ההנחה היא שקיימים יחסי כוחות שאינם שוויוניים בין הנשים לגברים בשיח התורני בזרם הציונות הדתית. עדיין יש הדרה ממשאבי הכוח, ומתקיים מאבק שליטה על משאבים בעלי ערך אלו. הציונות הדתית, שנעה בין קצוות ולכן מגנה על גבולותיה, משקיעה מאמצים על מנת לשמר את המסורת והאידיאולוגיה ההלכתית דתית. אחד מהיבטיה של מסורת זו הוא הרחקה של הנשים הדתיות ממרחב הלמידה המסורתי. הטקסטים הקדומים המקודשים הם האוצר הבלום של המגזר הדתי והיהודי בכלל, ולכן המפגש בין הרצון של הנשים הדתיות ללמוד גמרא בעיון לבין השמרנות הדתית מאתגר את הריבונות הגברית דתית ומדגיש את היחסים המדורגים בין הנשים לגברים. הגברים רוצים לשמר את השליטה שלהם כפי שהייתה בסדר הישן בעוד הנשים מבקשות להתקבל כשוות.

אנו גאים בך ומאחלים לך המשך עשייה פוריה והצלחה!