הסמינר המחלקתי- סמסטר א'

שלחו לחבר

סמינר מחלקתי- סמסטר א', תשפ"א

 ימי ד' 14:00-12:00

04/11

פורום מחלקתי פתוח:

סוציולוגיה, אנתרופולוגיה וקורונה – מפגש וירטואלי בזמן מגפה

25/11

ד"ר גיא שני, אוניברסיטת בר-אילן

מקום נעים לגור בו: נוחות מעמדית

 ויחסם של בני המעמד הבינוני למגוון חברתי במקום מגוריהם

16/12

ד"ר רגב נתנזון, המכללה האקדמית ספיר

הון, שלטון וערים "חכמות": מבטים אתנוגרפיים

30/12

ד"ר לטם פרי חזן, אוניברסיטת חיפה

האם וכיצד ניתן לקדם רפורמות בחינוך החרדי? משפט, מדיניות ופרקטיקה

06/01/21

ד"ר אלעד בן אלול, אוניברסיטת תל אביב

״הדברים שאני מסתיר״: פרטיות בגאנה האורבנית

13/01/21

ד"ר דנה זרחין, אוניברסיטת חיפה

"אתה חייב לעשות משהו": נחירות, אחריותיות והתהוותה של סוכנות