שלחו לחבר

קול קורא להגשת מועמדות למלגת הצטיינות לתואר שני בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

קול קורא להגשת מועמדות למלגת הצטיינות

לתואר שני בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה


המלגה היא מלגת קיום בגובה 48,000 שקלים ופטור משכר לימוד, ומטרתה לסייע בהענקת הפנאי הדרוש ללימודים מתקדמים ולמחקר משמעותי.

המלגה מיועדת לבוגרות תואר ראשון בהצטיינות, שנרשמו ללימודי תואר שני במסלול מחקרי בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה.
 

רשאיות להגיש מועמדות בעלות תואר ראשון בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה בציון ממוצע של 92 ומעלה.

על המועמדות להגיש :
1. מכתב בן שני עמודים המתאר תחומי עניין מחקריים
2. דוגמת כתיבה (כגון עבודה סמינריונית)
3. שני מכתבי המלצה אקדמיים
4. גיליון ציונים

המסמכים יוגשו לכתובת:
socio.grad@ biu.ac.il עד לתאריך 04.07.2021. תאריך הגשת המועמדות והמסמכים הרלוונטיים הוארך עד לתאריך 15.08.21.

ראיונות למתאימות ביותר יתקיימו במהלך הקיץ.

סגל המחלקה מציע הנחיה במגוון נושאים. בין תחומי ההתמחות של חברי הסגל נמנים:
תרבות דיגיטלית, אתניות והגזעה, גבריות, הגירה, ניאוליברליזם ומדינת הרווחה, אנתרופולוגיה של הזקנה, חברות וסולידריות, טעם וצריכת תרבות, מגדר וחברה, סוציולוגיה של המוסר, עוני ועבודה בעוני, סוציולוגיה של העצמי ואותנטיות, ערך והערכה, פילנתרופיה ונתינה, סוציולוגיה כלכלית, פרפורמטיביות ותיאטרון, הצבא ומגדר, קונפליקט עבודה- משפחה, סוציולוגיה של רגשות, סוציולוגיה של רוחניות ודת, ריבוד וחינוך ועוד.

 

המלגה תוענק בתשלומים חודשיים לאורך שתי שנות הלימודים בתוכנית. הענקת המלגה מותנית בהתקדמות משביעת רצון של המועמדת בהתאם לדרישות התוכנית. הפטור משכר לימוד הוא לשנתיים בלבד.

ההזמנה מנוסחת בלשון נקבה, אך פונה לכל המגדרים.

תישקל גם מועמדותן של מועמדות מצוינות הנמצאות בסמסטר האחרון ללימודי התואר הראשון.

תאריך עדכון אחרון : 15/07/2021