קול קורא- מלגת הקרן למצויינות במחקר של המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה לשנת תשפ"ב