התוכנית לייעוץ אירגוני - תכנית לימודים

English שלחו לחבר

מערכת שעות תש"פ 

 

יום בשבוע

שעות

סמסטר א

סמסטר ב

קיץ

חמישי

15:30-14:00  
 

תיאוריה ארגונית
 

ייעוץ אישי

 

מחקר כמותני

16:00-17:30

מחקר איכותני

ייעוץ אישי

ניתוח רשתי של אירגונים

18:00-19:30

 

פרקטיקום

ניתוח דוחות כספיים

הסיפור הייעוצי

20:00-21:30

פרקטיקום

אנגלית

חברה ישראלית

 

 

יום בשבוע

שעות

סמסטר א

סמסטר ב

קיץ

שישי

8:00-9:30

פרו פרקטיקום
 

קורסי בחירה

עולם העבודה הדיגיטלי / ניהול משברים בארגונים / חברה אזרחית מגזר שלישי ושינוי חברתי

 

תהליכים קבוצתיים

10:00-11:30

תיאוריות סוציולוגיות

פרקטיקום

תהליכים קבוצתיים

12:00-13:30

 

תיאוריות סוציולוגיות

פרקטיקום

תרגיל כמותני

 

לימודי יסוד הרמבם ומשנתו הפילוסופית         03-099-23

     דיני משפחה                            02-097-23

 

[1] יתכנו שינויים 

 

המרצים בתכנית

פרופ' ברוך שמעוני (ראש התכנית), ד"ר יצחק וייסברג, ד"ר עינת בהגלי, ד"ר איתן ברונשטיין, ד"ר עינת לבל הס  ד"ר דנה רוזן, ד"ר הדס הרמתי, ד"ר הדס ירון, ד"ר שני קונה, ד"ר לינדה יעקב שדה, ד"ר ענת גרתי  ד"ר ישי דרור, ד"ר יערה וולצמן, ד"ר חן משגב, ד"ר עינת זמבל, רוא"ח אבישי עובדיה.

היועצות והיועצים הארגוניים המלמדים בתוכנית

 גב' רויטל פלד, גב' תמי איילון, גב' שרית בן יאיר גדרון, גב' חגית לקר, גב' נטע אבנון, מר' אבנר יציב, מר' שבתאי מג'ר, גב' ורדית יעקבי.

 

תיאור הקורסים 

 

תיאוריות סוציולוגיות / ד"ר דנה רוזן

קורס זה פורש טווח רחב של גישות סוציולוגיות החל מגישות מאקרו-מבניות, דרך גישות מיקרו ועד לגישות פוסט מודרניות עכשוויות. פרספקטיבות אלה מציעות דיון מורכב ליחסים שבין מבנה, שיח, תרבות והתנהגות הפרט בחיי היומיום בכלל ובארגונים בפרט. התיאורטיקנים אותם נלמד במהלך הקורס הם: אמיל דורקהיים, קרל מרקס, מקס ובר, אירווין גופמן, פייר בורדייה, מישל פוקו, קתרין מקקינון, ג'ודית באטלר, אולריך בק וזיגמונט באומן.

פרקטיקום: אבחון ופיתוח ארגוני / ד"ר שני קונה /  ד"ר לינדה יעקב שדה / ד"ר ענת גרתי

מטרת הקורס היא להקנות ידע ומיומנויות באבחון ארגונים והתערבות בהם, לצד ביסוס זהות כאנשי מקצוע בשדה הייעוץ הארגוני. קורס הפרקטיקום יתנהל כסדנה מעשית אשר תלווה את הסטודנטים ותעניק להם הדרכה (supervision) בביצוע אבחון ארגוני הלכה למעשה. איתור ארגון הלקוח להתנסות המעשית הינו באחריות הסטודנטים. כל סטודנט/ית יהיה/תהיה מעורב בארגון זה חצי יום בשבוע, כחלק מדרישות הקורס. הקורס יאפשר התנסות מגוונת בהיבטים רלוונטיים לעבודת היועץ הארגוני, ביניהם: סיכום, ניתוח ושימוש בתיאוריות לשם הפקת ידע ותובנות ייעוציות; עבודה בצוות; עמידה מול קבוצה והצגת תוכן באמצעים מגוונים במסגרת זמן נתונה; הנחיית דיון; קבלת משוב; קבלת הדרכה קבוצתית.

סמסטר א' יוקדש להיכרות עם תיאוריות ארגוניות קאנוניות, להבנת תחום האבחון ולראשית ההתנסות באבחון ארגון הלקוח. סמסטר ב' יוקדש להתעמקות בנושא של שינוי ארגוני ולהתנסות בפעולת ההתערבות הייעוצית בארגון הלקוח.

עולם העבודה בעידן הדיגיטלי (קורס בחירה) / גב' נטע אבנון

עולם העבודה בחברות מערביות מפותחות עובר בעשורים האחרונים שינויים מבניים עמוקים הנובעים בעיקר מהקצב המהיר של ההתפתחות הטכנולוגית. מיקור חוץ גלובלי ועבודה בארגונים גלובליים, מעבר לכלכלת ידע ושירותים ושינוי בכישורים הדרושים בשוק העבודה, אוטומציה וטכניזציה של עבודה ושל עיסוקים, רשתות חברתיות, קהילות וירטואליות והופעת צורות חדשות של הכשרה מקצועית הם רק חלק מהשינויים שאנו עדים להם בעשורים האחרונים. מהפכת המידע, האינטרנט ועושר הנתונים הדיגיטליים הזמינים הם בעלי השפעה עמוקה על תוכן וארגון העבודה בקרב ארגונים ועיסוקים. הקורס יקנה בקיאות בתמורות רחבות אלו.

חברה אזרחית מגזר שלישי ושינוי חברתי (קורס בחירה) ד"ר הדס ירון

הקורס יעסוק בהמשגה ובמאפיינים של המונחים חברה אזרחית ומגזר שלישי, וכן בתהליכים של שינוי חברתי הקשורים בחברה האזרחית ובמחאה ציבורית. הקורס יעמוד על האתגרים המיוחדים לחברה האזרחית והמגזר השלישי ועל חשיבותם בקיום משטרים דמוקרטיים ובמאבקים ותהליכי שינוי. הקורס יעסוק במחקרים הקשורים בישראל ובהיסטוריה של החברה האזרחית בישראל וכן בדוגמאות שונות ממחקרים שנערכו בנושא בעולם.

ניהול משברים בארגונים (קורס בחירה) /  ד"ר ישי דרור

היערכות למצבי משבר הפכה בשנים האחרונות לנושא המקבל תשומת לב ניהולית רבה. זאת לנוכח הנזקים העלולים להיגרם לארגון עקב היערכות בלתי מספקת או ניהול כושל של המשבר.

הקורס עוסק במיפוי סוגי המשברים, בהבנת מאפייני מצבי המשבר, ובאסטרטגיות לניהול משברים. הוא משלב ידע תיאורטי עם דוגמאות מעשיות ו- Case Studies של משברים ארגוניים מהעולם ומישראל. במהלך הקורס מבוצעות בכיתה סימולציות של מצבי משבר.

ד"ר ישי דרור משמש יועץ בכיר בנושאי היערכות למצבי משבר בארגונים גדולים בארץ ובעולם (במסגרת הבנק העולמי).

תיאוריה ארגונית / ד"ר יצחק וייסברג

הקורס מקנה לסטודנטים ידע מעמיק בנושאים נבחרים בתיאוריה ארגונית, בפרט: קבלת החלטות בארגונים, הבעת קול בארגונים (Exit & Voice), למידה ארגונית ורשתות ותנועות חברתיות. הסטודנטים יידרשו לקרוא מאמרים תיאורטיים ואמפיריים לקראת כל שעור, להשתתף בדיונים אודותיהם במהלך השיעור, ולהגיש עבודה מסכמת בסופו.

שיטות מחקר: כמותני / ד"ר עינת בהגלי

הקורס נועד להציג את עקרונות הניתוח הסטטיסטי הרב-משתני ולהקנות לסטודנטים ידע ומיומנויות מתודולוגיות בקריאת וניתוח נתונים כמותיים הנחוצות לביצוע מחקר עצמאי. הקורס יתמקד בעקרונות הרגרסיה ושימושיה לבחינה אמפירית של סוגיות סוציולוגיות. במהלך הקורס יתרגלו הסטודנטים את השימוש בטכניקות הסטטיסטיות הנלמדות על נתוני אמת באמצעות תוכנות סטטיסטיות (SPSS).

ייעוץ אישי – תיאוריה ופרקטיקה / ד"ר הדס הרמתי, מר אבנר יציב, מר שבתאי מג'ר, 

הקורס שם במוקד את המפגש הייעוצי האישי (מפגש "אחד על אחד"), בקונטקסט של הייעוץ הארגוני, המערכתי. בקורס תעשה היכרות עם התיאוריה והפרקטיקה של הייעוץ האישי. פיתוח הבנה של הדינאמיקה המאפיינת את המפגש הייעוצי האישי, והקניית מיומנויות ניהול מפגש בעל ערך ומשמעות. פגישות אישיות מהוות את המסגרת השכיחה ביותר להתרחשות של פעולה ייעוצית. היכולת לנהל מפגש בין אישי אפקטיבי ומצמיח היא אחד היסודות החשובים ביותר בעבודת היועץ. מפגשים אישיים מתבצעים עם מזמיני עבודה, עם נועצים, עם יועצים אחרים, עם עובדים בארגון, במסגרת תהליכי אבחון והתערבות. הקורס יכלול היכרות עם מסגרות תיאורטיות רלבנטיות שונות, והתמקדות בפיתוח מיומנויות. בצד הלמידה התיאורטית, יינתן משקל ללמידה התנסותית. דגש מרכזי יושם על פיתוח יכולת אינטרוספקציה, קבלה ומתן משוב, ככלי עבודה מרכזיים בעבודת היועץ.

שיטות מחקר: איכותני / ד"ר עינת לבל הס

מטרת הקורס הינה להציג את שיטת המחקר האיכותנית והחשיבה התיאורטית שביסודה. הקורס פורש את סיפור המחקר האנתרופולוגי בפרט והמחקר האיכותני בכלל ומשלב דיון תיאורטי והתנסות בעריכת מחקר.

מסעו של האנתרופולוג בתרבות חדשה דורש עמידה באתגרים ומילוין של משימות מחקר. לאחר שלב ההלם הראשון, החוקר יוצא למסע תרבותי מרתק, אשר במהלכו הוא רושם את חוויותיו ומפענח את התנהגות האנשים עמם הוא נפגש. דוגמא לשאלות שבמוקד הקורס: מה טיבו של השדה התרבותי? כיצד נערכת תצפית באנשים? מדוע על החוקר להשתתף בטקסים? מהו סיפור אתנוגרפי? כיצד יש לספרו? במהלך השיעורים מוצגים מקורות רעיוניים והיסטוריים של שיטות מחקר איכותניות: משמעות המחקר האיכותני, אסטרטגיות לאיסוף נתונים, וגישות לפרשנות הממצאים. דגש מיוחד מושם על עבודת השדה, שהנה תהליך ובו מספר שלבים: תחילתו בשיקולי בחירת השדה והכניסה אליו, וסופו בדו"ח אתנוגרפי.

ניתוח דו"חות כספיים / רו"ח אבישי עובדיה

הקורס נועד להקנות ידע וכלים בניתוח פיננסי של דו"חות כספיים – המאזן, דו"ח רווח והפסד ותזרים המזומנים. במהלך הקורס יפורטו המרכיבים של כל אחד מהדו"חות, המידע בכל דו"ח, והחשיבות של כל דו"ח להבנת מצבה העסקי של הפירמה. כמו כן, ידונו סוגיות חשבונאיות חשובות לניתוח דו"חות וכן ידונו סוגיות הקשורות לענפים מיוחדים. חומר הקריאה בקורס מבוסס על ספרות מקצועית, לצד מידע שוטף ועדכני - דו"חות כספיים שוטפים של חברות מובילות - טבע, צ'ק פוינט, כיל, נייס, ריטליקס, אסם, ונוספות; וכן נעבור על דו"חות אנליסטים מבתי השקעות מובילים.

 

פרו-פרקטיקום: היסטוריה מושגית של שדה הפיתוח הארגוני / ד"ר איתן ברונשטיין

מטרתו של הקורס היא להכיר לתלמידים את ההתפתחות ההיסטורית-מושגית של שדה הפיתוח הארגוני. ראשיתו של הקורס בהמשגותיו הבראשיתיות המערכתיות של קורט לוין, האב המייסד של השדה. המשכו של הקורס בחדירתה של הפרספקטיבה הפסיכולוגית לשדה הפיתוח הארגוני. הקורס ייחתם בדיון בגישות הדיאלוגיות הדומיננטיות בימים אלו. בסיום הקורס התלמידים יגישו מסה שתדון במושג או בתקופה בהן הקורס עסק. הקורס מבוסס על הרצאות ועל דיונים תיאורטיים במסגרת המליאה.

תהליכים קבוצתיים / גב' חגית לקר / גב' רויטל פלד / גב' תמי איילון / גב' שרית בן יאיר גדרון

ארגונים מבססים הרבה מעבודתם על הרכבים קבוצתיים: צוותי משימה, צוותי פרויקט, וועדות, צוותים ניהוליים ועוד. ארגונים, כישויות ממוקדות משימה במהותן, נוטים לשים את הדגש העיקרי בהתנהלות קבוצות בעבודה על תפקוד במישור הרציונאלי: יעילות, תוצאתיות, השגת יעדים וכדומה. יחד עם זאת, התבוננות בקבוצות בעולם העבודה חושפת עולם אמוציונאלי עשיר, לא צפוי, המושפע מתהליכים מודעים ולא מודעים המאפיינים קבוצות ונוטה להפתיע עם הופעתו בהקשר הארגוני. הכרות עם רעיונות מתחום התיאוריה הקבוצתית יכולה להעניק לאיש המקצוע פרספקטיבה המאפשרת הבנה עמוקה של דפוסי התנהגות קבוצתיים אלו וכלים להגיב אליהם. סדנא זו תעסוק בחקר תהליכים קבוצתיים המופיעים בארגון, נעשה שימוש בקבוצות בזיקה למשימה הארגונית, ובחלקו של איש המקצוע ביחס לכך, כל זאת דרך למידה תיאורטית לצד התנסות חווייתית. בכל מפגש יהיו שתי יחידות: תיאורטית והתנסותית. הפרק התיאורטי יעסוק בלמידה של מושגי יסוד בתיאוריה קבוצתית וביישומם בעולם הארגוני ויכלול הרצאות משולבות בדיון, ובתנועה בין למידה במליאה ולמידה בתת קבוצות. היחידה השנייה תאפשר למידה התנסותית. במסגרת יחידה זו יוזמנו המשתתפים לחוות, להבין ולחקור יחד תהליכים קבוצתיים, צוותיים ואישיים, ולקדם מודעות אישית ורגישות בין-אישית לגבי תפקוד איש המקצוע בקבוצה.

הסיפור היעוצי/ ד"ר איתן בורשטיין 

קורס זה מציע לאמץ מושגים וכלים מתורת הספרות, ועקרונות מהגישה הנרטיבית וליישם אותם בפרקטיקה של עבודת הייעוץ והניהול. בכוחם של מושגים וכלים אלה לשכלל את יכולת ההאזנה, ההתבוננות, התפיסה והפרשנות שלנו הן כיועצים, כמנהלים וכחוקרים, ולקדם הבנה חווייתית מעמיקה יותר בקריאה ובניתוח של המתרחש בסביבת עבודתנו. החל מסיפורי העובדים, המנהלים וכל בעלי העניין האחרים בארגון. הקורס מתייחס לסיפורים כאל כלי מחקרי וכאמצעי אבחוני-ייעוצי-תרפויטי, העומד לרשותו של היועץ או המנהל במטרה לקדם ניהול פרודוקטיבי יותר.

חברה ישראלית / ד"ר עינת זמבל

הקורס יעסוק בניתוח סוציולוגי של החברה הישראלית ולאורכו יוצגו נושאים שונים מנקודת מבטם של חוקרים מזרמים שונים בסוציולוגיה הישראלית. במהלך הקורס נדון במאפייניה העיקריים של החברה הישראלית וכן בתמורות שחלו במרוצת השנים בהקשרים אלו ובנושאים אחרים העומדים על סדר היום של חקר החברה בישראל.

תוצרי למידה:

הכרת מאפייני החברה הישראלית הכרת את הזרמים העיקריים בסוציולוגיה הישראלית הכרת סוגיות ונושאים מרכזיים בהם עוסקת הסוציולוגיה הישראלת הכרת טקסטים מרכזיים שנכתבו על סוגיות מפתח בסוציולוגיה הישראלית בשנים האחרונות.

ניתוח רשתי של אירגונים / ד"ר יערה וולצמן

בשנים האחרונות, רשתות חברתיות הפכו להיות משמעותיות בעולמנו. שימוש במושגים ובכלי המחקר של רשתות חברתיות עשוי לסייע בזיהוי ובניתוח של תופעות שונות בארגונים. מחקרים אף הראו כי באמצעות כלים מעולם תורת הרשתות ניתן לזהות הון חברתי, קליקות ומוקדי ידע בארגונים. בקורס זה אנו נכיר את התיאוריות של רשתות חברתיות ואת המאפיינים שלהן בהקשר של ארגונים. בנוסף, אנו נלמד כיצד ארגונים נעזרים ברשתות חברתיות על מנת לצבור השפעה בעולם העסקי.

 

 


[1] יתכנו שינויים.
 

בהצלחה,

פרופ' ברוך שמעוני

ראש התוכנית