התוכנית לייעוץ אירגוני - תכנית לימודים

מערכת שעות תש"פ[1]

 

יום בשבוע

שעות

סמסטר א

סמסטר ב

קיץ

חמישי

15:30-14:00  
 

תיאוריה ארגונית
 

ייעוץ אישי

 

מחקר כמותני

16:00-17:30

מחקר איכותני

ייעוץ אישי

משאבי אנוש

18:00-19:30

 

פרקטיקום

ניתוח דוחות כספיים

אתיקה ארגונית ואחריות חברתית

20:00-21:30

פרקטיקום

אנגלית

חברה ישראלית

 

 

יום בשבוע

שעות

סמסטר א

סמסטר ב

קיץ

שישי

8:00-9:30

פרו פרקטיקום
 

קורסי בחירה

עולם העבודה הדיגיטלי / ניהול משברים בארגונים / זירות ארגוניות בעידן נאו ליברלי

 

תהליכים קבוצתיים

10:00-11:30

תיאוריות סוציולוגיות

פרקטיקום

תהליכים קבוצתיים

12:00-13:30

 

תיאוריות סוציולוגיות

פרקטיקום

תרגיל כמותני

 

לימודי יסוד הרמבם ומשנתו הפילוסופית         03-099-23

     דיני משפחה                            02-097-23

 

[1] יתכנו שינויים 

 

המרצים בתכנית

פרופ' ברוך שמעוני (ראש התכנית), ד"ר יצחק וייסברג, ד"ר גדי נסים, ד"ר עינת בהגלי, ד"ר איתן ברונשטיין, ד"ר שלמה גוזמן, ד"ר דנה רוזן, ד"ר הדס הרמתי, ד"ר הדס ירון, ד"ר שני קונה, ד"ר לינדה יעקב שדה, ד"ר לליב כהן ישראלי, ד"ר ישי דרור, ד"ר ריקי גליה, ד"ר חן משגב,   ד"ר עינת זמבל, רו"ח אבישי עובדיה.

היועצות והיועצים הארגוניים המלמדים בתוכנית

גב' ענת גרתי, גב' רויטל פלד, גב' תמי איילון, גב' שרית בן יאיר גדרון, גב' חגית לקר, גב' מאיה בן-סעדון, גב' נטע אבנון, מר אבנר יציב, מר שבתאי מג'ר, גב' ורדית יעקבי.

 

תיאור הקורסים[1]

 

תיאוריות סוציולוגיות / ד"ר דנה רוזן

קורס זה פורש טווח רחב של גישות סוציולוגיות החל מגישות מאקרו-מבניות, דרך גישות מיקרו ועד לגישות פוסט מודרניות עכשוויות. פרספקטיבות אלה מציעות דיון מורכב ליחסים שבין מבנה, שיח, תרבות והתנהגות הפרט בחיי היומיום בכלל ובארגונים בפרט. התיאורטיקנים אותם נלמד במהלך הקורס הם: אמיל דורקהיים, קרל מרקס, מקס ובר, אירווין גופמן, פייר בורדייה, מישל פוקו, קתרין מקקינון, ג'ודית באטלר, אולריך בק וזיגמונט באומן.

פרקטיקום: אבחון ופיתוח ארגוני / ד"ר שני קונה /  ד"ר גדי ניסים / ד"ר לינדה יעקב שדה / גב' ענת גרתי

מטרת הקורס היא להקנות ידע ומיומנויות באבחון ארגונים והתערבות בהם, לצד ביסוס זהות כאנשי מקצוע בשדה הייעוץ הארגוני. קורס הפרקטיקום יתנהל כסדנה מעשית אשר תלווה את הסטודנטים ותעניק להם הדרכה (supervision) בביצוע אבחון ארגוני הלכה למעשה. איתור ארגון הלקוח להתנסות המעשית הינו באחריות הסטודנטים. כל סטודנט/ית יהיה/תהיה מעורב בארגון זה חצי יום בשבוע, כחלק מדרישות הקורס. הקורס יאפשר התנסות מגוונת בהיבטים רלוונטיים לעבודת היועץ הארגוני, ביניהם: סיכום, ניתוח ושימוש בתיאוריות לשם הפקת ידע ותובנות ייעוציות; עבודה בצוות; עמידה מול קבוצה והצגת תוכן באמצעים מגוונים במסגרת זמן נתונה; הנחיית דיון; קבלת משוב; קבלת הדרכה קבוצתית.

סמסטר א' יוקדש להיכרות עם תיאוריות ארגוניות קאנוניות, להבנת תחום האבחון ולראשית ההתנסות באבחון ארגון הלקוח. סמסטר ב' יוקדש להתעמקות בנושא של שינוי ארגוני ולהתנסות בפעולת ההתערבות הייעוצית בארגון הלקוח.

עולם העבודה בעידן הדיגיטלי (קורס בחירה) / גב' נטע אבנון

עולם העבודה בחברות מערביות מפותחות עובר בעשורים האחרונים שינויים מבניים עמוקים הנובעים בעיקר מהקצב המהיר של ההתפתחות הטכנולוגית. מיקור חוץ גלובלי ועבודה בארגונים גלובליים, מעבר לכלכלת ידע ושירותים ושינוי בכישורים הדרושים בשוק העבודה, אוטומציה וטכניזציה של עבודה ושל עיסוקים, רשתות חברתיות, קהילות וירטואליות והופעת צורות חדשות של הכשרה מקצועית הם רק חלק מהשינויים שאנו עדים להם בעשורים האחרונים. מהפכת המידע, האינטרנט ועושר הנתונים הדיגיטליים הזמינים הם בעלי השפעה עמוקה על תוכן וארגון העבודה בקרב ארגונים ועיסוקים. הקורס יקנה בקיאות בתמורות רחבות אלו.

זירות ארגוניות בעידן נאו ליברלי(קורס בחירה)  / ד״ר חן משגב

מטרתו של קורס זה הינה לדון באופן תיאורטי וביקורתי במאפייניהן של זירות ארגוניות שונות בישראל בעידן הנאו-ליברלי הנוכחי. בקורס נעסוק במאפיינים הנאו-ליברליים והשפעותיהם על זירות ארגוניות, בזהות השחקנים (עובדים, מעסיקים, מדינה, שוק חופשי וכו׳) בזירות הללו, בסוגי התביעות של השחקנים השונים, באסטרטגיות ובטקטיקות הפעולה. נתמקד בלימוד תיאורטי, סוציולוגי-פוליטי, של מאפייני הזירות, ונתמקד בעיקר (אך לא רק) במרחב הישראלי. הדוגמאות וחומרי הקריאה יבחנו זירות שונות של עבודה – מארגוני חברה אזרחית ומגזר שלישי ועד התארגנויות עובדים בעבר ובהווה. בקורס נבחן דפוסי אימוץ ושעתוק של מודלים גלובליים אל המרחב הישראלי, אל מול מאפיינים מקומיים, וכן  סוגיות עכשוויות המאפיינות זירות ארגוניות כגון פיצול, מתחים בין גורמים מממנים לארגונים, אחריות חברתית ודילמות המלוות פעילות לתיקון ושינוי חברתי.

ניהול משברים בארגונים (קורס בחירה) /  ד"ר ישי דרור

היערכות למצבי משבר הפכה בשנים האחרונות לנושא המקבל תשומת לב ניהולית רבה. זאת לנוכח הנזקים העלולים להיגרם לארגון עקב היערכות בלתי מספקת או ניהול כושל של המשבר.

הקורס עוסק במיפוי סוגי המשברים, בהבנת מאפייני מצבי המשבר, ובאסטרטגיות לניהול משברים. הוא משלב ידע תיאורטי עם דוגמאות מעשיות ו- Case Studies של משברים ארגוניים מהעולם ומישראל. במהלך הקורס מבוצעות בכיתה סימולציות של מצבי משבר.

ד"ר ישי דרור משמש יועץ בכיר בנושאי היערכות למצבי משבר בארגונים גדולים בארץ ובעולם (במסגרת הבנק העולמי).

תיאוריה ארגונית / ד"ר יצחק וייסברג

הקורס מקנה לסטודנטים ידע מעמיק בנושאים נבחרים בתיאוריה ארגונית, בפרט: קבלת החלטות בארגונים, הבעת קול בארגונים (Exit & Voice), למידה ארגונית ורשתות ותנועות חברתיות. הסטודנטים יידרשו לקרוא מאמרים תיאורטיים ואמפיריים לקראת כל שעור, להשתתף בדיונים אודותיהם במהלך השיעור, ולהגיש עבודה מסכמת בסופו.

שיטות מחקר: כמותני / ד"ר עינת בהגלי

הקורס נועד להציג את עקרונות הניתוח הסטטיסטי הרב-משתני ולהקנות לסטודנטים ידע ומיומנויות מתודולוגיות בקריאת וניתוח נתונים כמותיים הנחוצות לביצוע מחקר עצמאי. הקורס יתמקד בעקרונות הרגרסיה ושימושיה לבחינה אמפירית של סוגיות סוציולוגיות. במהלך הקורס יתרגלו הסטודנטים את השימוש בטכניקות הסטטיסטיות הנלמדות על נתוני אמת באמצעות תוכנות סטטיסטיות (SPSS).

ייעוץ אישי – תיאוריה ופרקטיקה / ד"ר הדס הרמתי, מר אבנר יציב, מר שבתאי מג'ר, גב' מאיה בן-סעדון

הקורס שם במוקד את המפגש הייעוצי האישי (מפגש "אחד על אחד"), בקונטקסט של הייעוץ הארגוני, המערכתי. בקורס תעשה היכרות עם התיאוריה והפרקטיקה של הייעוץ האישי. פיתוח הבנה של הדינאמיקה המאפיינת את המפגש הייעוצי האישי, והקניית מיומנויות ניהול מפגש בעל ערך ומשמעות. פגישות אישיות מהוות את המסגרת השכיחה ביותר להתרחשות של פעולה ייעוצית. היכולת לנהל מפגש בין אישי אפקטיבי ומצמיח היא אחד היסודות החשובים ביותר בעבודת היועץ. מפגשים אישיים מתבצעים עם מזמיני עבודה, עם נועצים, עם יועצים אחרים, עם עובדים בארגון, במסגרת תהליכי אבחון והתערבות. הקורס יכלול היכרות עם מסגרות תיאורטיות רלבנטיות שונות, והתמקדות בפיתוח מיומנויות. בצד הלמידה התיאורטית, יינתן משקל ללמידה התנסותית. דגש מרכזי יושם על פיתוח יכולת אינטרוספקציה, קבלה ומתן משוב, ככלי עבודה מרכזיים בעבודת היועץ.

שיטות מחקר: איכותני / ד"ר שלמה גוזמן

מטרת הקורס הינה להציג את שיטת המחקר האיכותנית והחשיבה התיאורטית שביסודה. הקורס פורש את סיפור המחקר האנתרופולוגי בפרט והמחקר האיכותני בכלל ומשלב דיון תיאורטי והתנסות בעריכת מחקר.

מסעו של האנתרופולוג בתרבות חדשה דורש עמידה באתגרים ומילוין של משימות מחקר. לאחר שלב ההלם הראשון, החוקר יוצא למסע תרבותי מרתק, אשר במהלכו הוא רושם את חוויותיו ומפענח את התנהגות האנשים עמם הוא נפגש. דוגמא לשאלות שבמוקד הקורס: מה טיבו של השדה התרבותי? כיצד נערכת תצפית באנשים? מדוע על החוקר להשתתף בטקסים? מהו סיפור אתנוגרפי? כיצד יש לספרו? במהלך השיעורים מוצגים מקורות רעיוניים והיסטוריים של שיטות מחקר איכותניות: משמעות המחקר האיכותני, אסטרטגיות לאיסוף נתונים, וגישות לפרשנות הממצאים. דגש מיוחד מושם על עבודת השדה, שהנה תהליך ובו מספר שלבים: תחילתו בשיקולי בחירת השדה והכניסה אליו, וסופו בדו"ח אתנוגרפי.

ניתוח דו"חות כספיים / רו"ח אבישי עובדיה

הקורס נועד להקנות ידע וכלים בניתוח פיננסי של דו"חות כספיים – המאזן, דו"ח רווח והפסד ותזרים המזומנים. במהלך הקורס יפורטו המרכיבים של כל אחד מהדו"חות, המידע בכל דו"ח, והחשיבות של כל דו"ח להבנת מצבה העסקי של הפירמה. כמו כן, ידונו סוגיות חשבונאיות חשובות לניתוח דו"חות וכן ידונו סוגיות הקשורות לענפים מיוחדים. חומר הקריאה בקורס מבוסס על ספרות מקצועית, לצד מידע שוטף ועדכני - דו"חות כספיים שוטפים של חברות מובילות - טבע, צ'ק פוינט, כיל, נייס, ריטליקס, אסם, ונוספות; וכן נעבור על דו"חות אנליסטים מבתי השקעות מובילים.

אתיקה ארגונית ואחריות חברתית/ ד"ר ריקי גליה

הקורס יידון בצימוד המילים "אחריות" ו"עסקים" הלובש צורה בפרקטיקה הארגונית ובספרות המחקרית בשני העשורים האחרונים. תוצר השילוב בין עסקים למטרות אתיות-חברתיות  מושרש בתרבות הקפיטליסטית ותצורתו ותכניו שלובים באופן התפתחות הקפיטליזם. בהתאם לכך, הקורס ידון בתפקידם הכלכלי, הפוליטי והתרבותי של ארגונים רב לאומיים בתהליכי הגלובליזציה הכלכלית, המאופיינים בהתפשטותה של חשיבה ניאו-ליברלית. וכן, באופן ייחודי בתרבות עסקית הקרויה "אחריות חברתית של עסקים" או "אחריות תאגידית" (CSR) Corporate social responsibility כדפוס גלובלי בתצורתו החדשה. בהתאם לכך, במסגרת הקורס נשאל- האם מדובר בתוצר של תהליכים שאירעו בקפיטליזם הגלובלי או בתצורות חדשות של תופעה ישנה? כמו כן, נעסוק בשאלת בחינת הזיקה בין אחריות חברתית של עסקים לבין גישות ניהוליות? ברובד השני נעסוק באופנים בהם תהליכים גלובליים ולוקליים מתלכדים לכדי שדה בעל מאפיינים ייחודיים, כפי שבא לידי ביטוי במקרה הישראלי. 

פרו-פרקטיקום: היסטוריה מושגית של שדה הפיתוח הארגוני / ד"ר איתן ברונשטיין

מטרתו של הקורס היא להכיר לתלמידים את ההתפתחות ההיסטורית-מושגית של שדה הפיתוח הארגוני. ראשיתו של הקורס בהמשגותיו הבראשיתיות המערכתיות של קורט לוין, האב המייסד של השדה. המשכו של הקורס בחדירתה של הפרספקטיבה הפסיכולוגית לשדה הפיתוח הארגוני. הקורס ייחתם בדיון בגישות הדיאלוגיות הדומיננטיות בימים אלו. בסיום הקורס התלמידים יגישו מסה שתדון במושג או בתקופה בהן הקורס עסק. הקורס מבוסס על הרצאות ועל דיונים תיאורטיים במסגרת המליאה.

תהליכים קבוצתיים / גב' חגית לקר / גב' רויטל פלד / גב' תמי איילון / גב' שרית בן יאיר גדרון

ארגונים מבססים הרבה מעבודתם על הרכבים קבוצתיים: צוותי משימה, צוותי פרויקט, וועדות, צוותים ניהוליים ועוד. ארגונים, כישויות ממוקדות משימה במהותן, נוטים לשים את הדגש העיקרי בהתנהלות קבוצות בעבודה על תפקוד במישור הרציונאלי: יעילות, תוצאתיות, השגת יעדים וכדומה. יחד עם זאת, התבוננות בקבוצות בעולם העבודה חושפת עולם אמוציונאלי עשיר, לא צפוי, המושפע מתהליכים מודעים ולא מודעים המאפיינים קבוצות ונוטה להפתיע עם הופעתו בהקשר הארגוני. הכרות עם רעיונות מתחום התיאוריה הקבוצתית יכולה להעניק לאיש המקצוע פרספקטיבה המאפשרת הבנה עמוקה של דפוסי התנהגות קבוצתיים אלו וכלים להגיב אליהם. סדנא זו תעסוק בחקר תהליכים קבוצתיים המופיעים בארגון, נעשה שימוש בקבוצות בזיקה למשימה הארגונית, ובחלקו של איש המקצוע ביחס לכך, כל זאת דרך למידה תיאורטית לצד התנסות חווייתית. בכל מפגש יהיו שתי יחידות: תיאורטית והתנסותית. הפרק התיאורטי יעסוק בלמידה של מושגי יסוד בתיאוריה קבוצתית וביישומם בעולם הארגוני ויכלול הרצאות משולבות בדיון, ובתנועה בין למידה במליאה ולמידה בתת קבוצות. היחידה השנייה תאפשר למידה התנסותית. במסגרת יחידה זו יוזמנו המשתתפים לחוות, להבין ולחקור יחד תהליכים קבוצתיים, צוותיים ואישיים, ולקדם מודעות אישית ורגישות בין-אישית לגבי תפקוד איש המקצוע בקבוצה.

משאבי אנוש – איתור ופיתוח פוטנציאל ניהולי / ד"ר לליב כהן ישראלי בבסיסו של כל ארגון מצליח עומד מערך של הון אנושי. ניהול משאבי אנוש הינה מדיניות ניהולית כוללת המעצבת את תרבות הארגון ויחסי העסקה בו במטרה להבטיח התאמה הדדית בין מטרות הארגון לבין מטרותיו של הפרט והגעה לתוצאות ביצוע גבוהות בשתי הרמות. הקורס יאפיין את תפקידיה של פונקציית משאבי אנוש בארגון, כשותפה באסטרטגיה העסקית של הארגון תוך התמקדות בנושאים המרכזיים בתחום.

מטרות הקורס הינן הקניית מושגים תאורטיים בתחום ניהול משאבי אנוש לצד הקניית ידע עדכני ומיומנויות בתחום ההון האנושי בארגון.

חברה ישראלית / ד"ר עינת זמבל

הקורס יעסוק בניתוח סוציולוגי של החברה הישראלית ולאורכו יוצגו נושאים שונים מנקודת מבטם של חוקרים מזרמים שונים בסוציולוגיה הישראלית. במהלך הקורס נדון במאפייניה העיקריים של החברה הישראלית וכן בתמורות שחלו במרוצת השנים בהקשרים אלו ובנושאים אחרים העומדים על סדר היום של חקר החברה בישראל.

תוצרי למידה:

הכרת מאפייני החברה הישראלית הכרת את הזרמים העיקריים בסוציולוגיה הישראלית הכרת סוגיות ונושאים מרכזיים בהם עוסקת הסוציולוגיה הישראלת הכרת טקסטים מרכזיים שנכתבו על סוגיות מפתח בסוציולוגיה הישראלית בשנים האחרונות.


[1] יתכנו שינויים.
 

בהצלחה,

פרופ' ברוך שמעוני

ראש התוכנית