לקט ספרים פרי עטם של חברי הסגל

Feminism, Family, and Identity in Israel: Women's Marital Names

Authors: 
Publisher: 
Year: 
Abstract: 
Women's inner struggle over their marital names reveal how they negotiate a specific identity location in each dimension of identity. This book tackles a complex sociological project of examining three existing theories, and will prove to be important for the study of Gender and Middle Eastern Culture.

Exploring Reality and Its Uncertainties

Authors: 
Publisher: 
Year: 
Abstract: 

 

“This book is an ambitious and impressive project. It examines the concept of reality through the lens of philosophy, sociology and scientific discourse. Ernest Krausz has managed to convey the essence of some complex ideas with elegance and efficiency. The book will appeal to readers who have an interest in science and philosophy and wish to think critically and broadly about the nature and limits of human understanding.” Stephen Miller, Emeritus Professor of Social Research, City University, London

 

 “The human sciences, like all sciences, aim to understand, explain and – where possible – predict. Prof Krausz addresses our attempts to explore social reality – which is both normative and a human construct. Predicting known and unknown unknowns is notoriously difficult. This is a fascinating area and he is a deft and learned guide.” Julius Gould, Professor Emeritus of Sociology, University of Nottingham.

 

אסתטיקה של הצער

מחברים: 
הוצאה: 
שנה: 
תקציר: 

קינת נשים היא אומנות מיוחדת במינה שמטרתה ביכוי קהל אנשים בזמן קבורת המת ובתקופת האבל. המקוננות היהודיות תימניות ידועות בקהילתן בהיותן נשים ה"נותנות את כל האהבה שיש להן". בעתות משבר קינתן מגשרת בין החיים למוות, מעוררת את רגשות ההזדהות של הקהל עם המת ויקיריו, ומביאה את הקהל להתבונן בעצמו. אהבתן, חמלתן האימהית ואמונתן באל משוקעות בביצוע אסתטי, הכולל מטפורות מחיי הטבע, מילים טובות אך נוקבות, קול יפה ומחריד, ותנועות גוף אציליות. ביצוען הוא תצורה מורכבת של נשיות המפלסת נתיב של ריפוי ונוחם אל הלבבות ומחזקת את פיגומיה של אחדות חברתית.  זהו סיפור אתנוגרפי המתאר תופעה תרבותית שהתקיימה במשך מאות בשנים בארץ תימן והשתמרה עד לעשור האחרון בישראל. על רקע מפגש בין-תרבותי בין מסורת למודרנה, בין מזרח למערב, האתנוגרפיה פורטת את מאפייניה התרבותיים והפסיכו-חברתיים של הקינה היהודית-תימנית, עוסקת בדלדול שפקד אותה עם דעיכתה המאוחרת ותוהה על היעדר פרקטיקה זו של ניהול מוות לנוכח השכול בחברה הישראלית.

New Rituals - Old Societies: Invented Rituals in Contemporary Israel (Judaism and Jewish Life)

Authors: 
Publisher: 
Year: 
Abstract: 
Rituals provide public solutions to some types of life crises. There are crises which beset individuals in modern and post-modern society which are not easily addressed by traditional rituals. However, rites have not disappeared in contemporary society, but have merely changed their guise. New Rituals - Old Societies examines rituals which were invented by individuals and communities in order to celebrate important turning points. In contemporary Israel a process of innovation of new rituals was introduced, either by the adoption of ritual elements from outside sources or by the transformation of existing Jewish symbols through the infusion of new contents originating in secular ideology. The term ''personal definitional rites'' coined here refers to rites carried out by individuals undergoing a change in identity. Structural analysis supplies an additional dimension to this collection of studies.

Time and Life Cycle in Talmud and Midrash: Socio-Anthropological Perspectives

Authors: 
Publisher: 
Year: 
Abstract: 

Focusing on the concept of time and the life cycle, this collection of articles examines Jewish life in the Talmudic period through the lens of Jewish law and custom of the time. The essays come together to present the cultural perspective of the sages and scholars who produced the stepping-stones of Jewish life and custom. By using a structural approach, Rubin is able to identify processes of long-term change in a society that remains largely traditional and stable. Symbolic analysis supplies an additional dimension to these studies, enabling the reader to experience the cultural subtexts

Global Ambitions and Local Identities: An Israeli-American High-Tech Merger

Authors: 
Publisher: 
Year: 

Russian Jews on three continents: Identify, integration and conflict

Authors: 
Publisher: 
Year: 

The Men We Loved: Male Friendship and Nationalism in Israeli Culture

Authors: 
Publisher: 
Year: 
Abstract: 

This book explores the interrelations between male friendship in everyday life and the place of fraternal friendship in Israeli national sentiments. The author analyzes selected stories of friendship across the life course and in unique war experiences, following in-depth interviewing with Israeli veterans. Conducting participant observations in sites of commemoration he then examines the symbolism of friendship in rituals for the fallen soldiers, the commemoration of Yzhak Rabin, and the infatuation with recovering bodies of missing soldiers. This important study finds that although some settings, most noticeably in the military, encourage the production of male intimacy and desire, it is often displaced through humor and aggression. However, homosocial desire is outright acknowledged and celebrated once associated with heroic death. Declaring the friendship for the dead epitomizes the political blood pact between men, taking precedence over the traditional blood ties of kinship and matrimony. This book underscores nationalism as a homosocial-based emotion of commemorative desire.

גבריות ונשיות בצבא הישראלי

מחברים: 
הוצאה: 
שנה: 

סוף הסיפור: משמעות, זהות, זיקנה

מחברים: 
הוצאה: 
שנה: