עבודות תזה ודיסרטציות

שנה כותרת סטודנט/יתסמל מיון מנחה
2009 מפגשי משפחות תימניות: זהות מסורתית בחברה פוסט מודרנית Ph.D אבהר קרן פרופ' ניסן רובין
2004 סיפורי סבתא: משמעות הסיפור עבור קשישות תימניות במפגשיהן במועדון לקשישי MA אבהר קרן דר' שמעון קופר
1998 תהליך ההבניה החברתית של אלימות כנגד נשים כבעיה חברתית בחברה הישראלית MA אבועלפיה יהודית פרופ' דפנה יזראעלי ז"ל
1999 מועצת מנהלים במפעלים בקיבוץ- יחסי הגומלין בין מועצת המנהלים למוסדות הקיבוץ MA אביגדור טלי פרופ' בנימין פיליפס
2005 ביצוע בדיקות גנטיות לפני ובמהלך הריון ראשון: מניעים וחששות אצל נשים ישאליות MA אביטל שירי פרופ' לריסה רמניק
1996 שביעות רצון בעבודה כפונקציה של הערכת בסיסי העוצמה של המנהל וסגנון ניהולו MA אביניר אהלה פרופ' חוה עציוני-הלוי
2004 השפעת סוכני החברות: משפחה וקובצת השווים, ותפיסות עצמיות על בחירת התנהגות פסיבית, צפיה בטלויזיה, בשעות הפנאי – בקרב מתבגרים בישראל MA אבישר גלית דר' יוסי הראל
1988 הגורמים המשפיעים על קונפליקט בין עולם הבית ועולם העבודה בקרב נשים מנהלות בישראל MA אבן שרה פרופ' דפנה יזראעלי ז"ל
1999 יציאת חברות עסקיות מהעולם ההסתדרותי MA אבני דניאלה פרופ' בנימין פיליפס
1985 האינטלקטואל הערבי ישראלי - דיוקן MA אברהם כרמלית
2004 מפגש בין תרבותי בין עולים לותיקים במסגרת מקום העבודה – ניתוח מקרה MA אברהמי לילך פרופ' אורלי בנימין
2009 היבטים רגשיים בשירות: הקשר בין יחסי מנהיג מונהג לרגשות המונהגים ואופן ביטויים במפגש השירות עם הלקוח MA אברמסון סיוון דר' חנה מדלר
2000 הערכת אפקטיביות של הפעלת מערכות שינויים מתוכננות במפעלי תעשיה בקיבוצים ואיתור גורמים להצלחתה Ph.D אדום שרה
1989 המבנה החברתי של הקיבוץ הגדול הרב-דורי MA אדום שרה פרופ' אפרים תבורי
1992 הגורמים המשפיעים על מעורבות הבעל במשפחה, במשפחות כפולות קריירה MA אדיבי עופרה פרופ' דפנה יזראעלי ז"ל
2019 "אלטרנטיבות קונפורמיות" תנועות של גבריות חדשה בישראל Ph.D אדם כהן
2005 תפקיד האם במעורבות האב בטיפול בילדים: אמהות שומרות סף" לעומת אמהות מאפשרות" MA אדמתי לילך דר' רונית קרק
2004 הזהות של המיעוט בחברה הרוב: סטודנטים אתיופים באוניברסיטת בר-אילן MA אהרון שרונה פרופ' אפרים תבורי
2004 חויות האבטלה וחיפוש העבודה הממושכים כמעצבות את סיפורי החיים של צעירים אקדמאים MA אהרוני קרן דר' אילן תלמוד
1999 השפעות סוציודמוגרפיות על דפוסי עישון בקרב חיילי צה"ל בשנים 1997-1989 MA אוחנה אביב דר' דוד רייר
1998 החממות הטכנולוגיות בישראל כמערכת ארגונית התומכת ביזמים במסחור של עסקים חדשים MA אולמן ורדית
2004 הקשר בין הלימה ערכית ובין משתני עמדות ומשתני התנהגות בקרב עובדים MA אולרייך איריס דר' רפי שניר
1997 Cultural Consensus Analysis: Testing Hypothesis of Risk Culture among Israeli Youth MA אופלטקה עדנה דר' שמעון קופר
2019 מעורבות אבהית בזירה הביתית ואידאולוגיות של גבריות בחברה הישראלית Ph.D אור ענבי
1992 מוקד שליטה והסתגלות לארגון סמכותי: נוער מנותק בצבא Ph.D אורבך דב פרופ' אפרים תבורי