עבודות תזה ודיסרטציות

שנה כותרת סטודנט/יתסמל מיון מנחה
2000 השפעות של גורמים חברתיים-תרבותיים על משך ההנקה בקרב נשים מניקות MA בישקו ענת פרופ' אורלי בנימין
2000 השפעת תהליך מיזוג "אלביט-אל-אופ" על הסביבה החברתית של התחרות בקרב תעשיות ביטחוניות בישראל בית- הלחמי עידית דר' אילן תלמוד
1998 שחיקה נפשית בקרב מטפלים בנפגעי סמים השוואה בין שתי מסגרות ארגוניות שונות: מסגרת סגורה ומסגרת פתוחה MA בכנר יעקב פרופ' מיכאל הריסון
2004 תהליכים חברתיים בבית תמחוי: זהות והשפלה MA בכר חגית דר' שמעון קופר
2002 עריכת דין בישראל – ניתוח מגדרי של פרופסיה Ph.D בכר שולי פרופ' דפנה יזראעלי ז"ל
1992 ההיבט החברתי של יוממות-בחינה אמפירית של מודלים תאורטיים במרחב המטרופוליטני של תל אביב MA בכר שולמית
2000 עולם התוכן והידע התרבותי בקרב עורכי דין MA בלומנפלד יעל דר' שמעון קופר
2004 סגנון ניהולי בעסקים משפחתיים לעומת עסקים שאינם משפחתיים בישראל MA בלטנר קרן פרופ' בנימין פיליפס
2004 השפעת הקרבה את הדת ורמת מיקוד השליטה על החרדה מפני פיגועים בקרב בני-נוער בעפולה MA בלייר דקל פרופ' אפרים תבורי
2008 השפעת האינטרנט על מידת החברתיות של בני נוער בישראל MA בלקר אושרת דר' אילן תלמוד
2002 השפעת נתונים סוציו-דמוגרפיים על מידת אי-הביטחון התעסוקתי בקרב עולים מחבר העמים המועסקים בחברות כוח אדם MA בן ארי צופית פרופ' לריסה רמניק
1985 התפוררות קבוצות-מייסדים בתנועה הקיבוצית: תהליכים וגורמים Ph.D בן חורין צבי פרופ' ניסן רובין
1985 התפוררות קבוצות-מייסדים בתנועה הקיבוצית: תהליכים וגורמים Ph.D בן חורין צבי פרופ' ניסן רובין
2000 הצגת מגע אינטימי בפרהסיא: תפיסתן של נשים MA בן מנחם-תאומים אסתי דר' דוד רייר
1992 נוער דתי לאומי בישראל: גוונים של תת-תרבות MA בן צבי ליה דר' מוטי בר- לב
2006 הבדלי מגדשר בסיפורי חיים של פורשים ופורשות מצה"ל במעבר מקריירה צבאית לאזרחית MA בן- יוסך זהר מירה דר' אילן תלמוד
2009 "יש פתרון לכל מתיישב" היבטים קהילתיים של שיקום מפוני גוש קטיף Ph.D בן- יוסף שי פרופ' יונה גינזברג
2000 הקשר בין חוסר אונים נלמד לבין חומרת הסימפטומים של מחלת האנורקסיה נרבוזה MA בן- צור רונית פרופ' אלן אפטר
1998 סינכרוניזציה של המחזור בין נשים העובדות יחד MA בן- שושן ריבי פרופ' ליאונרד ולר
2004 תמיכת הורים כמשפיעה על מעורבות בני-נוער באלימות: השוואה בין אוכלוסיית עולים מחבר העמים וותיקים בבתי-ספר בישראל MA בן- שלום שגב יעל דר' יוסי הראל
2011 סיפורי לימודים: השוואה בין שדות אקדמיים MA בן-אליעזר איתי דר' גלית אילון
2009 השפעתו של ההון החברתי על שימור תרבות של יזמות פנים ארגונית בחברות יזמיות לאחר שלב המיסוד MA בן-זקן טלי דר' רונית יצחקי
2003 הקשרים שבין אי-בטחון תעסוקתי, התנהגויות של אזרחות ארגונית, תמיכה ארגונית נתפסת ושיתוף בקבלת החלטות MA בן-יקר ברדריאן מירב פרופ' אורלי בנימין
1999 השפעת המרחק ממרכז עירוני על הטמעת תהליכים עירוניים בקיבוץ MA בנאי רוית דר' אילן תלמוד
1996 פוטנציאל מחאה בקרב סטודנטים בישראל MA בנדר אפרים פרופ' יונה גינזברג