עבודות תזה ודיסרטציות

שנהסמל מיון כותרת סטודנט/ית מנחה
1988 משתנים הקשורים בבדידותו של הקשיש וביקורים חברתיים של סטודנטים (במסגרת תכנית ברוקדייל בר-אילן) MA למל סילביה דר' חיה בראלי
1988 הקשר בין סוגי משפחות משכבות מצוקה לבין הסתגלות בניהן- חיילי מקא"מ - לצה"ל MA מש רוני דר' עמיליה דינאי
1989 המבנה החברתי של הקיבוץ הגדול הרב-דורי MA אדום שרה פרופ' אפרים תבורי
1989 איכות חיים של נשים בשכונות מצוקה בישראל MA ירושלמי שושנה פרופ' ארנסט קראוס
1989 השפעת תפיסת הזדמנויות בארגון ומתאמיה בקרב מתמחים ברפואה MA כהן רפאלה פרופ' דפנה יזראעלי ז"ל
1989 הלכידות הקבוצתית כגורם זיקה לקיבוץ MA לין יאיר פרופ' אפרים תבורי
1989 קשרי גומלין בקרב קשישים בבית-אבות MA סימון- רביב דליה פרופ' שלמה דשן
1989 "שמן" שהפך ל"רזה" תהליך של שינוי זהות לאחר ניתוח הרזיה MA שמילוביץ כרמלה פרופ' ניסן רובין
1989 אגודות וולנטריות ומנהיגות קהילתית של יהודי ארצות הברית Ph.D יורק אהרון פרופ' דב לזרביץ
1990 פעולות הדדיות (אינטראקציות)בקרב משפחות מפגרים Ph.D לויתן ארנון פרופ' ליאונרד ולר
1990 משכילות ובורות: אוריינות נשים בחסידות גור - חוליה בשרשרת פאראדוכס Ph.D אלאור תמר פרופ' דפנה יזראעלי ז"ל
1990 גורמים התורמים לעוצמה תוך ארגונית בבית-חולים Ph.D נוצר נטע פרופ' מיכאל הריסון
1990 תקשורת וחיזור בקרב פנויים MA בנוזיו מוטי פרופ' דפנה יזראעלי ז"ל
1990 מתן אינפורמציה לחולה לפני ניתוח כגורם המפחית את החרדה MA בר- און אביבה פרופ' אפרים תבורי
1990 שביעות רצון ממגורים ונטייה למוביליות גיאוגרפית בשכונה עירונית MA גולדפרב מירי פרופ' יונה גינזברג
1990 סגנונות התמודדות עם קונפליקטים בקרב מנהלים והגורמים המשפיעים על השימוש בהם MA גלעדי אסתר פרופ' דפנה יזראעלי ז"ל
1990 עמדותיהן של אחיות מוסמכות ואחיות מעשיות העובדות בפסיכיאטרייה של חולי נפש MA גרינס שושנה פרופ' ליאונרד ולר
1990 השפעתם של מיקוד שליטה, ציפיות ורמת חרדה על יעילותה של שיטת הרפיה מכוונת המשולבת בדמיון מודרך MA ליברמן רפאל פרופ' אפרים תבורי
1990 קליטה תעסוקתית של עולי אתיופיה בישראל MA עזר שרה דר' חיה בראלי
1990 הילדים היתומים של החיים שליטה ומשמעות בעולמם של זקנים במרכז גריאטרי MA קפלן אביבה
1991 הגורמים המשפיעים על הגירה תוך עירונית בקרב אוכלוסייה דתית ולא דתית ממעמד בינוני-גבוה MA רוזנברג דליה פרופ' יונה גינזברג
1991 הקשר בין מיקומם של מרכזי קניות במרחב המטרופולין של ת"א לבין דפוסי הצריכה במרכז קניון איילון - לב דיזנגוף כמקרה בוחן MA ריינר חנן פרופ' יונה גינזברג
1991 גורמים המשפיעים על פיתוח קריירות בקרב נשות טייסים בחיל האוויר MA פינקלשטיין צבי פרופ' ארנסט קראוס
1991 סכויי קדום לעובדים בארגון ממשלתי לאור תיאוריות החוק האנושי ושוק עבודה פנימי MA מיסלר דורון פרופ' בנימין פיליפס
1991 משמעות ההבדלים ברמת ההכנסה של זוג MA סילמן נעמי פרופ' דפנה יזראעלי ז"ל