עבודות תזה ודיסרטציות

שנהסמל מיון כותרת סטודנט/ית מנחה
1992 מוקד שליטה והסתגלות לארגון סמכותי: נוער מנותק בצבא Ph.D אורבך דב פרופ' אפרים תבורי
1992 שינויים במאזן הכוח בין בני הזוג לפני ואחרי הפרישה מהעבודה Ph.D קוליק ליאת דר' חיה בראלי
1992 תרבות של אנשי שוליים : קבצנים בתל-אביב MA מאיר מניה דר' שמעון קופר
1992 נוער דתי לאומי בישראל: גוונים של תת-תרבות MA בן צבי ליה דר' מוטי בר- לב
1992 קונפליקט ומבנה בישוב העירוני - קהילתי "רמת-חיים" MA ביליג מרים פרופ' חיים חזן
1992 יציבות ושינוי בדימוי של מפלגת העבודה כפי שהוא מתבטא במצעיה בחמש מערכות הבחירות 1973-1988 MA שפר שולי פרופ' חוה עציוני-הלוי
1992 השפעת מעבר הטלוויזיה הישראלית מטלוויזיה "חד-ערוצית" לטלוויזיה" "רב ערוצית" על אופי הצפייה ומטרותיה MA משה מירה פרופ' אפרים תבורי
1992 הגורמים המשפיעים על מעורבות הבעל במשפחה, במשפחות כפולות קריירה MA אדיבי עופרה פרופ' דפנה יזראעלי ז"ל
1992 תחושת הכוח בקרב מנהלים כמשתנה מתווך בקשר שבין לחצי תפקיד ודרכי התמודדות לבין שחיקה בעבודה בהבדלים בין המינים MA הרשמן טיבה פרופ' דפנה יזראעלי ז"ל
1992 ההיבט החברתי של יוממות-בחינה אמפירית של מודלים תאורטיים במרחב המטרופוליטני של תל אביב MA בכר שולמית
1993 משחק ה"כאילו של ילדי עולים מאתיופיה כ"מפגש חברתי" וכ"ארוע-תקשורתי" MA דנר עירית
1993 השפעת העדתיות על ארגוני עבודה: תגובת קבוצות עדתיות שונות לשתיית אלכוהול וגורמי סיכון לשתיה בעבודה MA ברהום אביב דר' פיטר במברגר
1993 היבטים קיומיים בעולמן של נשים קשישות יוצאות תימן MA כהן אורלי פרופ' סוזן סרד
1993 מניעי העלייה של יהודי בריה"מ זהותם והסתגלותם החברתית והרוחנית MA מצפי ורד פרופ' אפרים תבורי
1993 תרבות משפטית של עבירות תנועה כפי שמופיעה בעיתונות MA ויטלין אפרת פרופ' אפרים תבורי
1993 גורמים לשבירת תהליך קליטתם של עולים מארה"ב לישראל MA פורת רות פרופ' דב לזרביץ
1993 חקר התפתחות פעילות חוגי איכות במפעל תעשייתי MA שפיינר פרידה פרופ' מיכאל הריסון
1993 הגורמים לקונפליקט בתפקיד של איש סגל בארגון בעל מאפיינים טוטליים MA הסגל אלון דר' פיטר במברגר
1993 הגורמים המנבאים פעילות ושביעות רצון כללית מהחיים אינטגרציה בין שתי תיאוריות MA פרג פרחיה דר' חיה בראלי
1993 שינוי הטקטיקות במאבקיהם המקצועיים של הרופאים בישראל ניתוח סוציו היסטורי MA הכטמן טלי פרופ' מיכאל הריסון
1993 השינוי הארגוני במשמר האזרחי MA מושקוביץ יפה פרופ' חוה עציוני-הלוי
1993 ילדים במשפחתון: ניסיון טיפול ושיקום MA אלדר יורם פרופ' ניסן רובין
1993 חקר פעילות חוגי איכות בארגון תעשייתי MA שפנייר- גולן פרידה פרופ' מיכאל הריסון
1994 קשרים בין אספקטים ניהוליים וארגוניים - ניתוח סוציולוגי של חברה יזמית למחקר ופיתוח MA יצחקי רונית פרופ' בנימין פיליפס
1995 הקשר בין סגנונות ה ATTACHMENT ליחסים בין בני זוג גרושים MA פרי שושנה פרופ' מריו מיקולינסר