עבודות תזה ודיסרטציות

שנהסמל מיון כותרת סטודנט/ית מנחה
1995 בדיקת הקשר שבין אירועי עבר לבין התנהגות הפרט בהווה (תיאורית ה ATTACHMENT על רקע אירוע טראומטי בילדות) MA אייזק רונית פרופ' מריו מיקולינסר
1995 השתלבות האליטה הצבאית באליטה הפוליטית לאחר הפרישה מצה"ל MA קלרה ענת פרופ' חוה עציוני-הלוי
1995 מודל רב-שלבי לניבוי הצלחה בארגון MA ברשדסקי עדי דר' מיכאל כץ
1995 דפוסי שתיית אלכוהול והתנהגויות סיכון אחרות בקרב בני נוער: ניתוח משווה בין נוער המתגייס בגיוסים מיוחדים לנוער המתגייס בגיוסים רגילים MA אייזק ענת דר' יוסי הראל
1995 התקשרויות להורים וכוח חברתי של ההורים. השפעתם על עבריינות נוער במשפחות מסטטוס נמוך MA רול צבי פרופ' ניסן רובין
1995 גורמים משפחתיים בעיצוב התנהגויות סיכון להידבקות ב- HIV ולהריונות לא-רצויים בקרב בני-נוער MA קני דפנה דר' יוסי הראל
1995 תפיסת ההוגנות כמתווכת בין תפיסת האקלים הארגוני ותפיסת שביעות הרצון בעבודה - המקרה של משטרת ישראל MA צבי ענת פרופ' דפנה יזראעלי ז"ל
1995 עיצוב זהות והגדרה עצמית בתהליכי פרישה מצבא הקבע באמצעות טקסים רשמיים ולא רשמיים MA פאר דרורה פרופ' ניסן רובין
1995 גורמים המחזקים ומקטינים את שביעות הרצון לאחר הפרישה בקרב נשים שפרשו מעבודה MA שפירא שושנה דר' חיה בראלי
1995 התייחסות סטודנטים ישראלים לנשים נכות צה"ל MA קורן אלה פרופ' ליאונרד ולר
1996 השפעת הג'נדר על רשתות חברתיות של מנהלים בישראל MA ורובל הילה פרופ' דפנה יזראעלי ז"ל
1996 השפעת מפקדים על חוללות עצמית, הצבת מטרות וביצוע MA ירום רן דר' חיה בראלי
1996 פוטנציאל מחאה בקרב סטודנטים בישראל MA בנדר אפרים פרופ' יונה גינזברג
1996 שביעות רצון בעבודה כפונקציה של הערכת בסיסי העוצמה של המנהל וסגנון ניהולו MA אביניר אהלה פרופ' חוה עציוני-הלוי
1996 נשים במנופאוזה: השפעת גורמים סוציו- תרבותיים על קיומם, עצמתם ומשמעותם של סימפטומים MA שחר אתי פרופ' סוזן סרד
1996 היבטים אלטרנאיסטים בהטמעת התנהגות מיחזורית בקהילה MA ליברמן עידו פרופ' חוה עציוני-הלוי
1996 מבנה העוצמה, האינטרסים והאסרטיביות להישרדות MA יוחאי אתי פרופ' חוה עציוני-הלוי
1996 הקשר בין חיפוש גירויים והרפתקנות לבין פחד ממוות אישי אצל סטודנטים MA דרור ורדי פרופ' מריו מיקולינסר
1996 הקשר בין חיפוש גירויים והרפתקנות לבין פחד ממוות אישי אצל סטודנטים MA ורדי דרור פרופ' מריו מיקולינסר
1997 סטריאוטיפים קבוצתיים וסטריאוטיפים פרטיים של דתיים ושל חילוניים בישראל MA גולן סיגלית פרופ' אפרים תבורי
1997 השפעת המשמעות האובייקטיבית של האירוע וגורמים ממתנים על השפעת התפיסה הסובייקטיבית של האירוע במקום העבודה MA גל אפרת דר' פיטר במברגר
1997 גיבוש מול בידול באליטה הפוליטית-המחוקקת בישראל בשנים 1992-1995 MA אסרף מוטי פרופ' חוה עציוני-הלוי
1997 השפעה של תודעה עצמית חרדה וסמל מתייג על נהגים חדשים MA צפור שפירא פרופ' אפרים תבורי
1997 דפוסי התקשורות סוציוליזציה ארגונית ורווחה אישית MA ארגוב ברודסקי אירית פרופ' ליאונרד ולר
1997 השתתפות הגבר בלידה MA פרנק יפה דר' שמעון קופר