עבודות תזה ודיסרטציות

שנהסמל מיון כותרת סטודנט/ית מנחה
1998 השפעת הועד הציבורי למען בתי-ספר בשכונות ובעיירות פיתוח על השמת תלמידים לחינוך המיוחד MA גולן רחל פרופ' חוה עציוני-הלוי
1998 מנהלים והסתגלות ארגונים לשינויים בסביבה - ניתוח איכותי של השינויים במערכת הבריאות MA סלע- גל שגית פרופ' בנימין פיליפס
1998 תהליך שינוי בחברת בת של ארגון בינלאומי MA פרייברג אסתר פרופ' בנימין פיליפס
1998 חליפין במחלקה הפסיכיאטרית הסגורה MA נוני אפי דר' שמעון קופר
1998 השפעת מחלת האיידס של אחד מבני המשפחה על יחסי החליפין בתוך המשפחה MA נעמן רבקה דר' יוסי הראל
1998 הריונות נעורים ומחלות המועברות באמצעות מגע מיני - ניתוח גורמים המשפיעים על דפוסי ההתנהגות המינית MA סגל רוזי פרופ' לריסה רמניק
1998 סינכרוניזציה של המחזור בין נשים העובדות יחד MA בן- שושן ריבי פרופ' ליאונרד ולר
1998 השפעת משתנים ארגוניים ואישיים על השתתפות עובדים במערכי למידה לצורך רכישת תואר אקדמי MA ברנק מיכל פרופ' דפנה יזראעלי ז"ל
1998 השפעת הג'נדר על תופעת ההיעדרות מהעבודה בישראל MA זהבי רוני פרופ' דפנה יזראעלי ז"ל
1998 יחסי כוח בתהליכי קונפליקט: בחינת המערכת הזכיינית במשק הדלק לאור הרפורמה MA רודיטי- אפל דפנה פרופ' בנימין פיליפס
1998 החממות הטכנולוגיות בישראל כמערכת ארגונית התומכת ביזמים במסחור של עסקים חדשים MA אולמן ורדית
1998 בחינת דפוסי היפגעות של חיילים בצה"ל ובחינת הקשר ביו אקלים בטיחותי, עמדות כלפי בטיחות היפגעות והתנהגות בטיחותית MA רוזן רעיה דר' יוסי הראל
1998 תדמית והזדהות ארגונית MA יולביץ גבי פרופ' מיכאל הריסון
1998 תדמית והזדהות ארגונית MA יולביץ גבי פרופ' מיכאל הריסון
1998 תהליך ההבניה החברתית של אלימות כנגד נשים כבעיה חברתית בחברה הישראלית MA אבועלפיה יהודית פרופ' דפנה יזראעלי ז"ל
1998 הגורמים החברתיים על תלונות פסיכומטיות אצל עולים חדשים מאזור מזוהם ע"י קרינה רדיואקטיבית דליפה בתחום כוח אטומי צ'רנוביל MA בניננסון עליה פרופ' לריסה רמניק
1998 חולת סרטן שד מתבשרת על מחלתה: מצוי מול רצוי בשיחת הבשורה מנקודת מבטה של האישה MA דיבון שושנה פרופ' סוזן סרד
1998 השפעת גורמים חברתיים-תרבותיים של אחיות על הערכתן את כאב המטופלים MA מזרחי שלומית פרופ' מריו מיקולינסר
1998 היבטים תרבותיים של התמודדות עם מחלת האלצהיימר של בן משפחה, התמודדות משפחות חרדיות וחילוניות עם המחלה והחולה MA מילר בת-שבע פרופ' סוזן סרד
1998 השפעה של אמצעי התקשורת על ארגון עסקי בתהליך שינוי MA ססובר שרה פרופ' בנימין פיליפס
1998 התקשורת המינית בין הורים לילדים בגיל ההתבגרות במשפחות בעלות מעמד חברתי-כללי שונה MA רפפורט הדס פרופ' לריסה רמניק
1998 סגנונות התקשרות והשפעתם על התפתחות צמידות טראומטיות אצל נשים מוכות MA ביטון יורם פרופ' מריו מיקולינסר
1998 שימוש בסיגריות ובמוצרי טבק בקרב רופאים בישראל MA הדס שרון דר' יוסי הראל
1998 הפער בתמותה בין נשים לגברים אחרי ניתוחי מעקפים MA רענן עפרה פרופ' לריסה רמניק
1998 סטיגמה חברתית על עקרות נשים: התנסותן של נשים בישראל MA גזרי יוז מרגלית פרופ' לריסה רמניק