ערב דיון בספרן החדש של פרופ' עדנה לומסקי-פדר ופרופ' אורנה ששון-לוי