• גרפיטי
  • רחוב הומה
  • קיר אימוגי
  • ידיים

Department of Sociology and Anthropology, Bar-Ilan University

Studies in the Department of Sociology and Anthropology are designed to offer students a comprehensive and thorough basis for investigating and analyzing the complexities of social life and social phenomena.

Find out what's going on
Bar-Ilan University
Established in 1955, Bar-Ilan University is one of Israel leading research universities, with 9 faculties, thousands of courses spanning over all academic disciplines, and a plethora of students from all walks of life, enjoying BIU's award winning campus, advanced…
Academic Staff
Research: Poverty welfare state government procurement couples' negotiation sexuality economic violence
Publications
Author: Prof. Larissa Remennick
המחלקה שמחה להכריז על מלגת פוסט דוקטורט חדשה שתחל באוקטובר 2023. ראו פרטים כאן: קול קורא למלגת…