כנס צמתי מחקר השמיני: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה מכאן ועכשיו