כנס בנושא "אבהות מעורבת והממשק משפחה-עבודה: עמדות, חסמים ותמריצים לקידום שוויון מגדרי"