יושבת ראש הוועדה לתואר ראשון

Dr. לימור גבאי-אגוזי

Telephone
Fax
03-7384037
Email
limor.gabay-egozi@biu.ac.il
Office
417
Reception Hours
בתיאום מראש בדואר אלקטרוני
  Biography

  I received my PhD from Tel-Aviv University in 2011. Before coming to Bar-Ilan University I was a postdoctoral research associate at the Center for Research on Inequalities and the Life Course (CIQLE) at Yale University (2012-2014), and I also had held a postdoctoral fellowship at the Department of Sociology at the University of Haifa (2010-2011). My main areas of interest include Social Stratification, the Sociology of Education, Rational Choice in Education, and Research Methods.

  Research fields

  As a sociologist with interest in stratification, I mainly focus my research projects on the question who gets ahead and who falls behind. My research interests are in sociological questions of stratification and inequality in education and the labor market focusing on gender, class, race, and sibship structure. My research so far has focused on the educational system with data from Israel and the US.

  Courses

  מבוא לשיטות מחקר כמותניות (64-106)

  מבוא לסטטיסטיקה (64-109)

  חינוך וחברה (64-5071)

  סמינר: ריבוד ואי-שוויון בחינוך (64-671)

  יישום כלים סטטיסטיים בחשיבה הסוציולוגית (64-8000)

  במעלה המדרגות היורדות: שאלות של אי-שוויון (64-8805)

   

   

  Publications

  Refereed Articles 


  Gabay-Egozi, Limor, Yossi Shavit, and Meir Yaish. (2010). “Curricular Choice: A Test of a Rational Choice Model of education.” European Sociological Review, 26(4): 447-463.

  Gabay-Egozi, Limor, Yossi Shavit, and Meir Yaish. (2015). “Gender Differences in Fields of Study: The Role of Significant Others and Rational Choice Motivations.” European Sociological Review, 31(3): 284–297.

  Gabay-Egozi, Limor (2016). “School Choice in a Stratified Geography: Class, Geography, Otherness, and Moral Boundaries.” Journal of Education Policy, 31(1): 1-27.

  Gabay-Egozi, Limor and Meir Yaish. (2019). “Intergenerational Educational Mobility and Life Course Earnings in Israel.” Social Science Research, 83.

  Yaish, Meir, and Limor Gabay-Egozi. (2019). “Intra-cohort Trends in Ethnic Earnings Gaps: The Role of Education.” Socius, 5: 1-14.

  Alberstein, Michal, Limor Gabay-Egozi and Bryna Bogoch. (2019). “Between Formalism and Discretion: Measuring Trends in Supreme Court Rhetoric.” Hofstra Law Review, 47(4): 1103-1138.

  Gabay-Egozi, Limor and Meir Yaish. (2020). “Short and Long-term Consequences of High-school Tracks for Earnings in Israel.” Acta Sociologica.

  Sela, Ayelet and Limor Gabay-Egozi. (2020). "Judicial Procedural Involvement (JPI): A Metric for Judges’ Role in Litigation, Settlement and Access to Justice."  The Journal of Law and Society 47 .

  Alberstein, Michal, Limor Gabay-Egozi (forthcoming). “The Decline of Formalism and The Rise of Formalisms: Am Empirical Study of Fluctuations in Israeli Legal Rhetoric” forthcoming in: CONTEMPORARY LIBERALISM IN ISRAEL: BETWEEN MULTICULTURALISM CRISIS AND HOPE FOR THRIVING, IN HONOR OF MENY MAUNTER, (Tel –Aviv University Press, 2021) (in Hebrew).

  Yaish, Meir, Doron Shiffer-Sebba, Limor Gabay-Egozi, and Hyunjoon Park.  (2021). “Intergenerational Educational Mobility and Life-Course Income Trajectories in the United States. Social Forces: 1-29.

  Yaish, Meir and Limor Gabay-Egozi. (2021). “Cumulative Disadvantage Dynamics for Palestinian Israeli Arabs in Israel’s Economy.” Sociology: 1-26.

  Gabay-Egozi, Limor and Yaish, and Meir and (2021). “Trends in Intergenerational Educational Mobility in Israel: 1983—2008.” British Journal of Sociology of Education, 42(5-6): 752-774.

  Alberstein, M., Gabay-Egozi, L., and Bogoch, B. (2021). “What's with formalism? An Empirical Study of Various Predictors and Profiles of Supreme Court Rhetoric.” The University of Southern California Interdisciplinary Law Journal, 30: 1-36.

  Gabay-Egozi, Limor, Natalie Nitsche, and Lloyd Grieger. (2021). “In Their Footsteps or Shadow? Gender Differences in Choosing a STEM Major as a Function of Sibling Configuration and Older Sibling’s Gender and Math Ability” Sex Roles, 1-21.

  Alfi-Nissan, S., Gabay-Egozi, L., and Pagis, M. (2021). “Being a Light unto the Nations in Entrepreneurship: The Ideal of the Zionist-High-tech Professional in Israeli School Education.” Israeli Sociology, 22(2): 108-127 (Hebrew).

  Other Publications 

  Gabay-Egozi, Limor, Yossi Shavit, and Meir Yaish. (2018). "Technological education - A problematic means for reducing inequality." The Marker,  June 17 2018,  https://www.themarker.com/career/1.6177841 (Hebrew).

  Gabay-Egozi, Limor. (2011) “The Dangers of the Psychometric Revolution”. Haaretz, Articles and Opinions, January 11 2011, http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1208980.html (Hebrew).

  Gabay-Egozi, Limor. (2008). Book Review: “On the Power of Education: From Key Experiences to Turning Points”, by Gad Yair, Israeli Sociology, 2, 2008: 500-502 (Hebrew).

   

  Last Updated Date : 06/07/2022