ראש המגמה לתרבות דיגיטלית ויו"ר הוועדה המחלקתית לתואר שלישי

Prof. אורי שורץ

  Biography

  אורי שורץ הצטרף למחלקה ב-2013 לאחר שהשלים עבודת דוקטורט באוניברסיטה העברית ופוסט-דוקטורט כעמית Fulbright באוניברסיטת Harvard. הוא מתמחה בתיאוריה סוציולוגיה; בסוציולוגיה דיגיטלית; ובסוציולוגיה תרבותית (ובפרט בסוציולוגיה התרבותית של ערך והערכה, אותנטיות, סוציולוגיה תרבותית-פוליטית, וזהויות חברתיות). מאז 2019 הוא מנהל עמית של המרכז לסוציולוגיה תרבותית באוניברסיטת בר-אילן וראש ועדת הדוקטורט המחלקתית. מאז 2022 הוא ראש המגמה לתרבות דיגיטלית לתואר שני.

  ספרו "Sociological Theory for Digital Society: The Codes that Bind Us Together" בהוצאת Polity (2021) בוחן את האתגרים שמציב העולם הדיגיטלי להמשגות הקיימות בתיאוריה הסוציולוגית, ומציע דרכים להתאים מסורות שונות בתיאוריה הסוציולוגית לחברה הדיגיטלית תוך חשיבה-מחדש על מושגי יסוד כאינטראקציות, רשתות, הון חברתי, כח, ועבודה. מחקריו האמפיריים בתחום הסוציולוגיה הדיגיטלית עסקו בסוציולוגיה של אתרי רשתות חברתיות (בשאלות כגון משילה וכח, ניתוק קשרים פוליטי, הומופיליה, עבודת זהות ועבודת גבולות), באופן שבו חפצי מידע דיגיטליים משפיעים על זיכרון, אינטימיות, ייצור ערך וסובייקטיביות; ובצילום דיגיטלי והשתלבותו בפרקטיקות חברתיות ותסריטים חברתיים בזירות שונות ומשונות כגון חיזור, פולחן דתי, מין, פשיעה, שירות צבאי, ומפגשי חולין יומיומיים.

  מחקריו על הסוציולוגיה של האותנטיות בחנו את האופן שבו אותנטיות מארגנת מחדש מאבקים על ערך והכרה; אי-שוויון בייחוס של אותנטיות או חוסר-אותנטיות; ואת ההבניה השיחנית של הקשר בין אתניות, מעמד, פוליטיקה ותרבות (וכן את הניסיונות של שחקנים לעצב יחסים אלו מחדש, בין השאר, בתנועות לשינוי חברתי). מחקרים נוספים שערך בתחום הסוציולוגיה התרבותית של ערך והערכה בחנו בין השאר שינויים ברפרטואר ההערכה התרבותית (עליית הקטגוריה התרבותית של פלצנות, והשפעתה על המו"מ החברתי על ערך תרבותי בישראל), את היחס בין שיפוט אסתטי לאתיקה, ואת השפעתן של טכניקות תרבותיות של טעימה והערכה על צריכת תרבות ועל בחירה וקבלת החלטות. מחקריו על זהויות עוסקים בעבודת-גבולות ובגילום זהות בחיי יומיום, ובפרט בתפקיד של 'קולניות' ושל הבדלים קוליים ממשיים ומדומיינים בהבניה של זהויות חברתיות והייררכיות חברתיות בישראל.

   

  Research fields
  • סוציולוגיה דיגיטלית
  • סוציולוגיה תרבותית
  • תיאוריה סוציולוגית
  • סוציולוגיה של טעם, ערך והערכה
  • זהויות חברתיות
  • הסוציולוגיה של האותנטיות

   

  Courses
  • סוציולוגיה של ערך והערכה
  • סוציולוגיה דיגיטלית
  • סוגיות נבחרות בתיאוריות סוציולוגיות עכשוויות לתלמידי מחקר
  • סוציולוגיה של המוסר
  • המעבדה לתרבות דיגיטלית
  • לחשוב על החברה בעידן הדיגיטלי
  • תיאוריות סוציולוגיות ב'
  • גאווה ודעה קדומה: על סטריאוטיפים, סטיגמטיזציה וזהויות חברתיות
  • המצלמה שבכיס: על טכנולוגיה, קשרים, כח, והעצמי
  • תיאוריות סוציולוגיות קלאסיות
  • קורס השלמה מובנה בתיאוריות סוציולוגיות
  Publications

  Books:

  Schwarz, Ori (2021) Sociological Theory for Digital Society: The Codes that Bind Us Together. Cambridge: Polity.

                    Reviewed in: European Journal of Sociology; Israeli Sociology

                    Translations:

                    Turkish Translation (forthcoming, 2024), Ayrinti Yayinlari.

  Refereed Journal Articles:

  Schwarz, Ori (forthcoming) ‘Why did Trump call prayers politically correct? The coevolution of the PC notion, the authenticity ethic, and the role of the sacred in public life’, Theory & Society, https://doi.org/10.1007/s11186-023-09518-3.

  Schwarz, Ori (forthcoming) Democracy or rebellion: On meaning work and the construction of a crisis, Israeli Sociology [in Hebrew]

  Schwarz, Ori (2021) 'Identity as a barrier: claiming universality as a strategy in the Israeli vegan movement', Social Movement Studies 20(5): 600–618.

  Schwarz, Ori (2019) 'Facebook Rules: Structures of governance in digital capitalism and the control of generalized social capital', Theory, Culture & Society 36(4):117–141.

  Schwarz, Ori (2019) '"Everything is Designed to Make an Impression": the moralization of aesthetic judgment and the hedonistic ethic of authenticity', European Journal of Cultural Studies 22(4): 399–415.

  Schwarz, Ori (2ׁ018) 'Cultures of Choice: Towards a sociology of choice as a cultural phenomenon', British Journal of Sociology 69(3): 845-864.

  Schwarz, Ori and Guy Shani (forthcoming, 2016) 'Culture in mediated interaction: Political defriending on Facebook and the limits of networked individualism', American Journal of Cultural Sociology 4(3): 385–421

  Schwarz, Ori (2016) 'The Sociology of Fancy-Schmancy: The notion of "farterism" and cultural evaluation under the regime of radical suspicion', Cultural Sociology 10 (2): 141-159.*

                    * 2017 winner of the SAGE Prize for Innovation and/or Excellence, awarded by the British Sociological Association and Sage Publications.

  Schwarz, Ori (2016) 'The Symbolic Economy of Authenticity as a Form of Symbolic Violence: The Case of Middle-class Ethnic Minorities', Distinktion: Journal of Social Theory 17(1): 2-19.

  Schwarz, Ori (2015) 'The Sound of Stigmatization: Sonic habitus, sonic styles, and boundary work in an urban slum', American Journal of Sociology 121(1):205-242.*

                      * 2016 winner of the Louis Guttman Best Article Prize, awarded by the Israeli Sociological Society.

  Schwarz, Ori (2014) '”Very Ashkenzai Iraqis”: On authenticity, class boundaries, and the metaphoricity of ethnic language in Israel', Theory & Criticism 43:103-130 (in Hebrew).

  Schwarz, Ori (2014) 'Arab Sounds in a Contested Space: Life Quality, Cultural Hierarchies and National Silencing, Ethnic & Racial Studies 37(11):2034-2054.

  Schwarz, Ori (2014) 'The Past Next Door: Neighborly Relations with Digital Memory-Artifacts', Memory Studies 7(1):7-21.

  Schwarz, Ori (2013) 'Bending Forward, one Step Backward: On the Sociology of Tasting Techniques', Cultural Sociology 7(4):415-430.

  Schwarz, Ori (2013) 'Dead Honest Judgments: emotional expression, sonic styles and evaluating sounds of mourning in late modernity',  American Journal of Cultural Sociology 2(1):153-185.

  Schwarz, Ori (2013) 'What Should Nature Sound Like? Techniques of engagement with nature sites and sonic preferences of Israeli visitors',  Annals of Tourism Research 42: 382-401.

  Schwarz, Ori (2012) 'The New Hunter Gatherers: Making Human Interaction Productive in the Network Society’, Theory, Culture & Society 29(6): 78-98.

  Schwarz, Ori (2011) 'Who Moved my Conversation? Instant Messaging, Intertextuality, and New Regimes of Intimacy and Truth', Media, Culture & Society 33(1): 71-87.

  Schwarz, Ori (2010) 'Going to Bed with a Camera: On the Visualisation of Sexuality and the Production of Knowledge', International Journal of Cultural Studies 13(6): 637-656.

  Schwarz, Ori (2010) 'Praying with a Camera-phone: Mediation and Transformation in Jewish Rituals', Culture & Religion 11(3): 177-194.

  Schwarz, Ori (2010) 'Negotiating Romance in Front of the Lens',  Visual Communication 9(2): 151-169.

  Schwarz, Ori (2010) 'On Friendship, Boobs and the Logic of the Catalogue: Online Self-Portraits as a Means for the Exchange of Capital', Convergence 16(2):163-183.

  Schwarz, Ori (2009) 'Good Young Nostalgia: Camera Phones and Technologies of Self among Israeli Youths', Journal of Consumer Culture 9(3): 348–376, reprinted in: 12a. Hughes, Jason  and John Goodwin (in press) Documentary & Archival Research, London: Sage.

  Books Chapters:

  Schwarz, Ori (Forthcoming 2017) 'Emotional Ear Drops: the Music Industry and Technologies of Emotional Management', in Eva Illouz (ed.) Emotions as Commodities: Capitalism, Consumption and Authenticity, London: Routledge

                     Translations:
                     Schwarz, Ori (2018), 'Emotionale Ohrentropfen: Die Musikindustrie und die Technologien der Gefühlssteuerung', in Eva Illouz (ed.) Wa(h)re Gefühle: Authentizität im Konsumkapitalismus, Frankfurt: Suhrkamp.

                     Schwarz, Ori (2019) 'Gotas emocionales para el oído: la industria de la música y las tecnologías de gestión emocional', in Eva Illouz (ed.) Capitalismo, consumo y autenticidad: Las emociones como mercancía, Buenos Aires: Katz Editores.

                     Schwarz, Ori (2019) 'Des gouttes émotionnelles dans les oreilles: l'industrie de la musique et la gestion des émotions', in Eva Illouz (ed.) Les Marchandises émotionnelles: L'authenticité au temps du capitalisme. Paris: Premier Parallèle.

  Schwarz, Ori (2011) 'Place Beyond Place: on Artifacts, Religious Technologies, and the Mediation of the Sacred Place', In Daniel R. Schwartz & Zeev Weiss (eds.), Was 70 C.E. Really a Watershed in Jewish History?, Leiden: Brill.

  Book Reviews:

  Schwarz, Ori (2015) Points of Reference: Changing Identities and Social Positioning in Israeli Society, Shavit, Ze'ev, Orna Sasson-Levy, and Guy Ben-Porat (eds), 2014, reviewed in Israeli Sociology 16(2):199-201 [in Hebrew].

  Schwarz, Ori (2010) The Inner History of Devices, S. Turkle (ed.), 2008, reviewed in Cultural Sociology 4(2):312-315.

  Last Updated Date : 04/06/2023