Dr. Alona Harness

טלפון
פקס
03-7384037
דוא"ל
alona.harness@biu.ac.il
משרד
421D
    תחומי מחקר

    המחקר שלי עוסק בהתפשטות השיח הניהולי-עסקי: התהוותו, המעבר שלו בין הקשרים שונים והפרשנות הייחודית המתקבלת בכל הקשר.

    Last Updated Date : 01/10/2020