כנס בנושא: במחוזות הנפש התרבותית: בין אנתרופולוגיה פסיכולוגית ואתנו-פסיכיאטריה בישראל