כנס בנושא: במחוזות הנפש התרבותית: בין אנתרופולוגיה פסיכולוגית ואתנו-פסיכיאטריה בישראל

 
יום רביעי, 9 לדצמבר, 2015