חישוב נקודות לתואר ראשון

לנוחיותכם צירפנו את חישוב הנקודות עבור כל מסלול לפי שנת לימודים החל משנת תשפ"ב.

חישוב הנקודות נקבע על פי שנת הלימוד בה החלו הלימודים. 

סטודנטים שביצעו חידוש לימודים עליהם להתייחס לחישוב המסלול של השנה שבה חידשו את לימודיהם. 

 

תשפה

חד חוגי

דו-חוגי מובנה עם המחלקה לפסיכולוגיה

דו חוגי מובנה עם המחלקה לקרימינולוגיה

דו חוגי מובנה עם הפקולטה לחינוך 

דו-חוגי עם בית הספר לתקשורת 

דו חוגי מובנה עם המחלקה למדעי המדינה 

דו חוגי מובנה עם המחלקה לכלכלה

דו חוגי מובנה עם המחלקה למדעי המידע

דו חוגי מובנה עם המחלקה לתולדות ישראל ויהדות בת זמננו

דו חוגי לא מובנה 

 

תשפד 

חד חוגי

דו-חוגי מובנה עם המחלקה לפסיכולוגיה

דו חוגי מובנה עם המחלקה לקרימינולוגיה

דו חוגי מובנה עם הפקולטה לחינוך 

דו-חוגי עם בית הספר לתקשורת 

דו חוגי מובנה עם המחלקה למדעי המדינה 

דו חוגי מובנה עם המחלקה לכלכלה

דו חוגי מובנה עם המחלקה למדעי המידע

דו חוגי מובנה עם המחלקה לתולדות ישראל ויהדות בת זמננו

דו חוגי לא מובנה 

 

תשפג

חד חוגי

דו-חוגי מובנה עם המחלקה לפסיכולוגיה

דו חוגי מובנה עם המחלקה לקרימינולוגיה

דו חוגי מובנה עם הפקולטה לחינוך 

דו-חוגי עם בית הספר לתקשורת 

דו חוגי מובנה עם המחלקה למדעי המדינה 

דו חוגי לא מובנה 

 

תשפב

חד חוגי

דו חוגי מובנה עם המחלקה לפסיכולוגיה

דו חוגי מובנה עם המחלקה לקרימינולוגיה

דו חוגי מובנה עם בית הספר לחינוך, המגמה לייעוץ חינוכי

דו חוגי מובנה עם המגמה למנהיגות וניהול מערכות חינוך 

דו חוגי מובנה עם המחלקה למדעי המדינה

דו חוגי מובנה עם בית הספר לתקשורת

דו חוגי מובנה עם בית הספר לתקשורת מסלול אנגלית (תקשורת באנגלית סוציולוגיה ואנתרופולוגיה בעברית)

דו חוגי מובנה עם המחלקה לתולדות ישראל ויהדות בת זמננו

דו חוגי לא מובנה