חישוב נקודות לתואר ראשון

לנוחיותכם צירפנו את חישוב הנקודות עבור כל מסלול לפי שנת לימודים החל משנת תשע"ז. 

חישוב הנקודות נקבע על פי שנת הלימוד בה החלו הלימודים. 

סטודנטים שביצעו חידוש לימודים עליהם להתייחס לחישוב המסלול של השנה שבה חידשו את לימודיהם. 

תשע"ט

דו ראשי מובנה עם המחלקה לפסיכולוגיה

דו ראשי מובנה עם המחלקה לקרימינולוגיה

דו ראשי מובנה עם בית הספר לחינוך, המגמה ליעוץ חינוכי

דו ראשי מובנה עם בית הספר לחינוך, המגמה למנהיגות וניהול מערכות חינוך 

דו ראשי מובנה עם המחלקה למדעי המדינה

דו ראשי מובנה עם בית הספר לתקשורת

דו ראשי מובנה עם המחלקה לתולדות ישראל ויהדות בת זמננו

דו ראשי לא מובנה

תשע"ח

דו ראשי מובנה עם המחלקה לפסיכולוגיה

דו ראשי מובנה עם המחלקה לקרימינולוגיה

דו ראשי מובנה עם בית הספר לחינוך, המגמה ליעוץ חינוכי

דו ראשי מובנה עם בית הספר לחינוך, המגמה למנהיגות וניהול מערכות חינוך 

דו ראשי מובנה עם המחלקה למדעי המדינה

דו ראשי מובנה עם בית הספר לתקשורת

דו ראשי מובנה עם המחלקה לתולדות ישראל ויהדות בת זמננו

דו ראשי לא מובנה

תשע"ז

דו ראשי מובנה עם המחלקה לפסיכולוגיה

דו ראשי מובנה עם המחלקה לקרימינולוגיה

דו ראשי מובנה עם בית הספר לחינוך, המגמה למנהיגות וניהול מערכות חינוך 

דו ראשי מובנה עם המחלקה למדעי המדינה

דו ראשי מובנה עם בית הספר לתקשורת

דו ראשי לא מובנה