חישוב נקודות לתואר ראשון

לנוחיותכם צירפנו את חישוב הנקודות עבור כל מסלול לפי שנת לימודים החל משנת תשעז. 

חישוב הנקודות נקבע על פי שנת הלימוד בה החלו הלימודים. 

סטודנטים שביצעו חידוש לימודים עליהם להתייחס לחישוב המסלול של השנה שבה חידשו את לימודיהם. 

תשפג

חד חוגי

דו-חוגי מובנה עם המחלקה לפסיכולוגיה

דו חוגי מובנה עם המחלקה לקרימינולוגיה

דו חוגי מובנה עם הפקולטה לחינוך 

דו-חוגי עם בית הספר לתקשורת 

דו חוגי מובנה עם המחלקה למדעי המדינה 

דו חוגי לא מובנה 

 

תשפב

חד חוגי

דו חוגי מובנה עם המחלקה לפסיכולוגיה

דו חוגי מובנה עם המחלקה לקרימינולוגיה

דו חוגי מובנה עם בית הספר לחינוך, המגמה לייעוץ חינוכי

דו חוגי מובנה עם המגמה למנהיגות וניהול מערכות חינוך 

דו חוגי מובנה עם המחלקה למדעי המדינה

דו חוגי מובנה עם בית הספר לתקשורת

דו חוגי מובנה עם בית הספר לתקשורת מסלול אנגלית (תקשורת באנגלית סוציולוגיה ואנתרופולוגיה בעברית)

דו חוגי מובנה עם המחלקה לתולדות ישראל ויהדות בת זמננו

דו חוגי לא מובנה

 

תשפא

חד חוגי

דו חוגי מובנה עם המחלקה לפסיכולוגיה

דו חוגי מובנה עם המחלקה לקרימינולוגיה

דו חוגי מובנה עם בית הספר לחינוך, המגמה לייעוץ חינוכי 

דו חוגי מובנה עם המגמה למנהיגות וניהול מערכות חינוך 

דו חוגי מובנה עם המחלקה למדעי המדינה

דו חוגי מובנה עם בית הספר לתקשורת

דו חוגי מובנה עם בית הספר לתקשורת מסלול אנגלית (תקשורת באנגלית סוציולוגיה ואנתרופולוגיה בעברית)

דו חוגי מובנה עם המחלקה לתולדות ישראל ויהדות בת זמננו

דו חוגי לא מובנה

תשפ

מורחב 

דו ראשי מובנה עם המחלקה לפסיכולוגיה

דו ראשי מובנה עם המחלקה לקרימינולוגיה

דו ראשי מובנה עם בית הספר לחינוך, המגמה ליעוץ חינוכי והמגמה למנהיגות וניהול מערכות חינוך 

דו ראשי מובנה עם המחלקה למדעי המדינה

דו ראשי מובנה עם בית הספר לתקשורת

דו ראשי מובנה עם בית הספר לתקשורת מסלול אנגלית (תקשורת באנגלית סוציולוגיה ואנתרופולוגיה בעברית)

דו ראשי מובנה עם המחלקה לתולדות ישראל ויהדות בת זמננו

דו ראשי לא מובנה

תשעט

דו ראשי מובנה עם המחלקה לפסיכולוגיה

דו ראשי מובנה עם המחלקה לקרימינולוגיה

דו ראשי מובנה עם בית הספר לחינוך, המגמה ליעוץ חינוכי

דו ראשי מובנה עם בית הספר לחינוך, המגמה למנהיגות וניהול מערכות חינוך 

דו ראשי מובנה עם המחלקה למדעי המדינה

דו ראשי מובנה עם בית הספר לתקשורת

דו ראשי מובנה עם המחלקה לתולדות ישראל ויהדות בת זמננו

דו ראשי לא מובנה