מלגות ומענקים

 

מלגות האוניברסיטה: האוניברסיטה מעניקה מלגות בגין מצב כלכלי ובגין מצויינות אקדמית.

פרטים לגבי מלגות אלה מופיעים בלינק הבא: מלגות

 

מענק הקרן למצוינות אקדמית במחקר של המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה (תשפ"ג) לתלמידות ולתלמידי התואר השני והשלישי

 

מענק סיום בזמן לתלמידי תזה (מחזור תשפ"ג ואילך)