מערכת שעות לתואר ראשון - לשנת תשפ"ב (התכנית נתונה לשינויים)

נכון למאי 2021

קורסי חובה שנה א'

מספר

שם הקורס

סמסטר א

סמסטר ב

שם המרצה

מועד

101-01

מבוא לסוציולוגיה  - הרצאה

2

--

פרופ' אורנה ששון לוי

ד' 16-18

02

תרגיל

1

--

גב' סתיו שופן- ביטון

ב' 14-15

03

תרגיל

1

--

גב' סתיו שופן -ביטון

ב' 16-17

103-01

מבוא לאנתרופולוגיה - הרצאה

2

--

ד"ר דניאל נוה

ד' 8-10

02

תרגיל

1

--

גב' טל אורלי

ד' 10-11

03

תרגיל

1

--

גב' טל אורלי

ד' 11-12

105-01

סוגיות בחקר התרבות

--

2

ד"ר שלמה גוזמן

ד' 8-10

02

תרגיל- רשות

--

1

גב' טל לוכטנשטיין ליאור

ג' 9-10

03

תרגיל- רשות

--

1

גב' טל לוכטנשטיין ליאור

ד' 14-15

106-01

שיטות מחקר כמותניות

2

--

ד"ר לימור גבאי-אגוזי

ג' 12-14

106-02

שיטות מחקר כמותניות

2

--

ד"ר לימור גבאי-אגוזי

ג' 16-18

210-01

כתיבה אקדמית

--

2

פרופ' גלית אילון

ד' 10-12

215-01

פסיכולוגיה חברתית

--

2

ד"ר מיכל פגיס

ד' 16-18

 

קורסי חובה שנה ב'

מספר

שם הקורס

סמסטר א

סמסטר ב

שם המרצה

מועד

109-01

מבוא לסטטיסטיקה

2

--

ד"ר לימור גבאי- אגוזי

ג' 10-12

109-02

תרגיל

2

--

גב' מיכל גולדפרב

ג' 8-10

109-03

תרגיל

2

--

גב' מיכל גולדפרב

ג' 12-14

203-01

שיטות מחקר איכותניות

2

--

פרופ' אורלי בנימין

ג' 16-18

203-02

תרגיל

2

--

גב' זיו רונה

ב' 8-10

203-03

תרגיל

2

--

גב' זיו רונה

ד' 8-10

207-01

סטטיסטיקה הסקתית

--

2

פרופ' שירה עופר

ג' 10-12

207-02

תרגיל

--

2

גב' אלפי ניסן שרי

ג' 8-10

207-03

תרגיל

--

2

גב' אלפי ניסן שרי

ג' 12-14

303-01

תיאוריות סוציולוגיות א'

2

--

ד"ר מיכל פגיס

ב' 12-14

303-02

תרגיל

1

--

גב' הדס נור

ב' 16-17

303-03

תרגיל

1

--

גב' הדס נור

ב' 17-18

304-01

תיאוריות סוציולוגיות ב'

--

2

פרופ' אורי שורץ

ב' 12-14

304-02

תרגיל (רשות)

--

1

גב' הדס נור

ב' 16-17

304-03

תרגיל (רשות)

--

1

גב' הדס נור

ב' 17-18

305-01

תיאוריות אנתרופולוגיות ואתנוגרפיות

2

--

פרופ' טובה גמליאל

ב' 14-16

305-02 תיאוריות אנתרופולוגיות ואתנוגרפיות 2 -- פרופ' טובה גמליאל ד' 10-12

305-03

תרגיל

1

--

גב' ז'נט מאנע

ב' 16-17

305-04

תרגיל

1

--

גב' ז'נט מאנע

ב' 17-18

קורס חובה שנה ג'

 

מספר

שם הקורס

סמסטר א

סמסטר ב

שם המרצה

מועד

209

החברה הישראלית

2

2

פרופ' נסים ליאון

ג' 12-14

סמינרים

מספר

שם הקורס

סמסטר א

סמסטר ב

שם המרצה

מועד

317

סוגיות בסוציולוגיה רפואית

2

2

ד"ר דוד רייר

ג' 10-12

5007

חברת השוק

2

2

פרופ' גלית אילון

ג' 14-16

5221

תקשורת כתרבות בין מדיה מסורתית לחדשה

2

2

פרופ' דני קפלן

ד' 8-10

665

אמפתיה בראי התרבות

2

2

פרופ' טובה גמליאל

ב' 12-14

671

ריבוד ואי שוויון בחינוך

2

2

ד"ר לימור גבאי-אגוזי

ד' 10-12

717

סוציולוגיה של מיניות

*מי שלמד  את קורס הבחירה  64-5008 סוציולוגיה של מיניות  והולדה לא יכול ללמוד סמינר זה .

2 2 פרופ' לריסה רמניק ב' 10-12
5223

הביטים חברתיים-תרבותיים של האוכל

*מי שלמד את קורס 64-326 סוציולוגיה של האוכל לא יוכל ללמוד קורס זה

2 2 ד"ר דוד רייר ג' 14-16

 

קורסי בחירה

לתלמידי שנה א'-ג' חד חוגי, לתלמידי שנים א'-ג' דו חוגי עם פסיכולוגיה, לתלמידי שנים ב'-ג' דו חוגי שאר המחלקות

מספר

שם הקורס

סמסטר א

סמסטר ב

שם המרצה

מועד

330 שאלות של אזרחות -- 2 פרופ' אורנה ששון לוי ד' 16-18

397

מוצא אתני ובריאות

2

--

ד"ר דוד רייר

ד' 16-18

398 סוגיות נבחרות בסוציולוגיה ארגונית 2 -- פרופ' גלית אילון ד' 14-16
476 סוציולוגיה של ההגירה -- 2 פרופ' לריסה רמניק ב' 14-16
5000 קבוצות וקהילות מתבדלות -- 2 ד"ר שלמה גוזמן ד' 14-16

5001

נשיות, גבריות ומה שבניהם

--

2

פרופ' אורנה ששון-לוי

ב' 14-16

5005

ריבוד  לעומת אי שוויון  חברתי  (קורס התמחות)

--

2

פרופ' אורלי בנימין

ג' 16-18

5009

Health, Medicine and Society

בריאות, רפואה וחברה- קורס בחירה באנגלית

-- 2 ד"ר דוד רייר ד' 10-12

5061

משפחות בנות זמננו: מגמות של שינוי והמשכיות

2

--

פרופ' שירה עופר

ג' 8-10

5141

שאמאניזם, מאגיה ומצבי תודעה משתנים

 

2

--

ד"ר דני נווה

ד' 10-12

657

סוציולוגיה דיגיטלית

2

--

פרופ' אורי שורץ

ג' 14-16

666 תנאים של חיבה-עצמי, רגשות וביצוע דרמטי בהקשר ארגוני חברתי -- 2 פרופ' טובה גמליאל ב' 10-12

713

זהויות יהודיות בעולם משתנה

--

2

פרופ' לריסה רמניק

ג' 16-18

התכנית נתונה לשינויים

תאריך עדכון אחרון : 04/10/2021