מערכת שעות לתואר ראשון - לשנת תשע"ט

 נכון ליוני 2018

קורסי חובה שנה א'

מספר

שם הקורס

סמסטר א'

סמסטר ב'

שם המרצה

מועד

101-01

מבוא לסוציולוגיה  - הרצאה

2

2

פרופ' אורנה ששון-לוי

ד' 16-18

02

תרגיל

1

1

 גב' גלית ברקת-דניאלי

ב' 16-17

03

תרגיל

1

1

מר אמיר רם

ב' 18-19

04

תרגיל

1

1

גב' גלית ברקת-דניאלי

ב' 18-19

103-01

מבוא לאנתרופולוגיה - הרצאה

2

--

ד"ר דני נווה

ד' 8-10

02

תרגיל

1

--

גב' שרית ברן

ד' 10-11

03

תרגיל

1

--

גב' שרית ברן

ד' 11-12

105-01

סוגיות בחקר התרבות

--

2

ד"ר שלמה גוזמן-כרמלי

ד' 8-10

02

תרגיל

--

1

גב' גלית ברקת-דניאלי

ב' 17-18

03

תרגיל

--

1

גב' גלית ברקת-דניאלי

ב' 19-20

106

שיטות מחקר כמותניות

2

--

ד"ר שירה עופר

ג' 8-10

210-01

כתיבה אקדמית

--

2

ד"ר עינת זמבל

ג' 8-10

210-02

כתיבה אקדמית

--

2

גב' קרני קריגל

ג' 8-10

210-03

כתיבה אקדמית

--

2

גב' תאיר קרזי-פרסלר

ג' 8-10

215-01

פסיכולוגיה חברתית

--

4

ד"ר מיכל פגיס

ב' 14-16

ד' 10-12

 
 

 

 

קורסי חובה שנה ב'

מספר

שם הקורס

סמסטר א'

סמסטר ב'

שם המרצה

מועד

109-01

מבוא לסטטיסטיקה

2

--

ד"ר דנה רוזן

ג' 10-12

109-02

תרגיל

2

--

גב' שרי אלפי- ניסן

ג' 12-14

109-03

תרגיל

2

--

גב' שרי אלפי- ניסן

ג' 14-16

203-01

שיטות מחקר איכותניות

2

--

פרופ' אורלי בנימין

ג' 16-18

203-02

תרגיל

2

--

גב' קרני קריגל

ב' 8-10

203-03

תרגיל

2

--

גב' קרני קריגל

ד' 8-10

207-01

סטטיסטיקה הסקתית

--

2

ד"ר שירה עופר

ג' 10-12

207-02

תרגיל

--

2

גב' אסתר גודו

ג' 12-14

207-03

תרגיל

--

2

גב' אסתר גודו

ג' 14-16

209-01

החברה הישראלית 

2

--

ד"ר נסים ליאון

ד' 10-12

--

2

ג' 16-18

209-02

תרגיל

1

1

גב' אורלי טל 

ג' 9-10

209-03

תרגיל

1

1

גב' ענבר מיכלזון-דרורי

ג' 9-10

209-04

תרגיל

1

1

גב' ענבר מיכלזון-דרורי

ג' 14-15

303-01

תיאוריות סוציולוגיות א'

2

--

ד"ר אורי שורץ

ב' 12-14

303-02

תיאוריות סוציולוגיות א'- תרגיל

1

--

גב' איריס סולונצ'יק-כהן

ב' 16-17

303-03

תיאוריות סוציולוגיות א'- תרגיל

1

--

גב' איריס סולונצ'יק-כהן

ב' 17-18

304-01

תיאוריות סוציולוגיות ב'

--

2

ד"ר אורי שורץ

ב' 12-14

304-02

תיאוריות סוציולוגיות – תרגיל

--

1

גב' איריס סולונצ'יק-כהן

ב' 16-17

304-03

תיאוריות סוציולוגיות – תרגיל

--

1

גב' איריס סולונצ'יק-כהן

ב' 17-18

305-01

תיאוריות אנתרופולוגיות ואתנוגרפיות

2

--

פרופ' טובה גמליאל

ב' 14-16

 

 

 

סמינרים

מספר

שם הקורס

סמסטר א'

סמסטר ב'

שם המרצה

מועד

590

אנתרופולוגיה ישראלית

2

2

ד"ר נסים ליאון

ג' 12-14

672

סוציולוגיה של הג'ינס

2

2

ד"ר גלית אילון

ג' 10-12

717

סוציולוגיה של מיניות

* מי שלמד את סמינר 64-776-01 תהליכים דמוגרפים לא יכול ללמוד סמינר זה

2

2

פרופ' לריסה רמניק

ב' 16-18

719

פסיכולוגיה של יזמות

* מי שלמד סמינר 64-378-01 ארגונים יזמיים לא יכול ללמוד סמינר זה

2

2

ד"ר רונית יצחקי

ב' 14-16

64-317

סוגיות בסוציולוגיה רפואית

2

2

ד"ר דוד רייר

ב' 10-12

64-665

אמפתיה בראי התרבות

2

2

פרופ' טובה גמליאל

ב' 12-14

5221

תקשורת כתרבות בין מדיה מסורתית לחדשה

2

2

פרופ' דני קפלן

ד' 12-14

5301

דתיות במבט אתנוגרפי

2

2

ד"ר שלמה גוזמן-כרמלי

ג' 12-14

3910 סיפורי מנהלים 2 2 ד"ר ברוך שמעוני ב' 8-10
 
 

קורסי בחירה לתלמידי שנה ב' ו - ג'

מספר

שם הקורס

סמסטר א'

סמסטר ב'

שם המרצה

מועד

123

גבריות ותרבות ישראלית

--

2

ד"ר דני קפלן

ד' 16-18

326

סוציולוגיה של האוכל

--

2

ד"ר דוד רייר

ד' 10-12

397

מוצא אתני ובריאות

--

2

ד"ר דוד רייר

ב' 16-18

398

סוגיות נבחרות בסוציולוגיה ארגונית

--

2

ד"ר גלית אילון

ג' 12-14

476

סוציולוגיה של ההגירה

2

--

פרופ' לריסה רמניק

ב' 12-14

508

מנהיגות

 

2

--

ד"ר רונית יצחקי

ב' 10-12

6441

מגדר ומדיניות רווחה

--

2

פרופ' אורלי בנימין

ג' 14-16

657

סוציולוגיה דיגיטלית

2

--

ד"ר אורי שורץ

ג' 14-16

658

ניהול משאבי אנוש בשוק עבודה משתנה

* מי שלמד את קורס 64-587-01 אירגונים ומשאבי אנוש לא יכול ללמוד קורס זה

2

--

ד"ר רונית יצחקי

ב' 8-10

713

זהויות יהודיות בעולם משתנה

--

2

פרופ' לריסה רמניק

ד' 10-12

64-330

שאלות של אזרחות

-

2

פרופ' אורנה ששון- לוי

ד' 10-12

5071

חינוך וחברה

מי שלמד את הסמינר ריבוד ואי שוויון בחינוך 64-671-01 לא יכול ללמוד קורס זה. 

-

2

ד"ר לימור גבאי-אגוזי

ד' 12-14

5061

משפחות בנות זמננו: מגמות של שינוי והמשכיות

2

-

ד"ר שירה עופר

ג' 14-16

5141

שאמאניזם, מאגיה ומצבי תודעה משתנים

 

2

-

ד"ר דני נווה

ד' 12-14

 
 

 * תכנית הלימודים נתונה לשינויים