מערכת שעות לתואר ראשון - לשנת תשפ"ד (התכנית נתונה לשינויים)

תוכנית לימודים לתואר ראשון

קורסי חובה שנה א'

מס'

שם הקורס

ס"א

ס"ב

שם המרצה

מועד הקורס

101-01

מבוא לסוציולוגיה  - הרצאה

2

--

פרופ' אורנה ששון - לוי

ד' 16-18

02

תרגיל

1

--

גב' סתיו שופן- ביטון

ד' 8-9

03

תרגיל

1

--

גב' סתיו שופן- ביטון

ד' 9-10

103-01

מבוא לאנתרופולוגיה - הרצאה

2

--

ד"ר שלמה גוזמן- כרמלי

ד' 10-12

02

תרגיל

1

--

גב' אורלי טל

ד' 8-9

03

תרגיל

1

--

גב' אורלי טל

ד' 9-10

105-01

סוגיות בחקר התרבות

--

2

ד"ר שלמה גוזמן- כרמלי

ד' 8-10

02

תגבור - רשות

--

1

גב' תמי פרידמן

ג' 9-10

03

תגבור- רשות

--

1

גב' תמי פרידמן

ד' 14-15

106-01

שיטות מחקר כמותניות

2

--

ד"ר לימור גבאי-אגוזי

ג' 12-14

210-01

כתיבה אקדמית

--

2

פרופ' גלית אילון

ד 10-12

210-02

כתיבה אקדמית בשפה הערבית

--

2

ד"ר מוחמד אבו נאסרה

ד 10-12

215-01

פסיכולוגיה חברתית

--

2

ד"ר מיכל פגיס

ד' 16-18

 

 

 

קורסי חובה שנה ב'

 

מס'

שם הקורס

ס"א

ס"ב

שם המרצה

מועד הקורס

109-01

מבוא לסטטיסטיקה

2

--

ד"ר לימור גבאי- אגוזי

ג' 10-12

109-02

תרגיל

2

--

גב' מיכל גולדפרב

ג' 8-10 

203-01

שיטות מחקר איכותניות

2

--

פרופ' אורלי בנימין

ג' 16-18

203-02

תרגיל

2

--

גב' רונה זיו

ד' 8-10

207-01

סטטיסטיקה הסקתית

--

2

פרופ' שירה עופר

ד' 10-12

207-02

תרגיל

--

2

גב' שרי אלפי -ניסן

ג' 10-12

303-01

תיאוריות סוציולוגיות א'

2

--

ד"ר מיכל פגיס

ב' 12-14

303-02

תרגיל

1

--

גב' הדס נור

ב' 17-18

304-01

תיאוריות סוציולוגיות ב'

--

2

פרופ' אורי שורץ

ב' 12-14

304-02

תגבור - (רשות)

 

--

1

גב' הדס נור

ב' 16-18

פעם בשבועים  

305-01

תיאוריות אנתרופולוגיות ואתנוגרפיות

2

--

פרופ' טובה גמליאל

ב' 14-16

305-02

תרגיל

1

--

תמר פרידמן

ב' 16-17

 

קורס חובה שנה ג'

 

מס'

שם הקורס

ס"א

ס"ב

שם המרצה

מועד הקורס

209

החברה הישראלית

2

2

פרופ' נסים ליאון

ג' 12-14

סמינרים

מס'

שם הקורס

ס"א

ס"ב

שם המרצה

מועד הקורס

5007

חברת השוק

2

2

פרופ' גלית אילון

ג' 14-16

5221

תקשורת כתרבות בין מדיה מסורתית לחדשה

2

2

פרופ' דני קפלן

ס"א ד' 16-18

ס"ב ד' 14-16

665

אמפתיה בראי התרבות

2

2

פרופ' טובה גמליאל

ב' 12-14

671

ריבוד ואי שוויון בחינוך

2

2

ד"ר לימור גבאי-אגוזי

ד' 8-10

590

אנתרופולוגיה ישראלית

2

2

פרופ' ניסים ליאון

ג' 14-16

5223

הבטים חברתיים תרבותיים של האוכל

2

2

ד"ר דוד רייר

ג' 16-18

663

אינטרנט ובריאות

2

2

ד"ר דוד רייר

ג' 10-12

 

 

 

קורסי בחירה לתלמידי שנה ב' ו - ג'

מס'

שם הקורס

ס"א

ס"ב

שם המרצה

מועד

476

סוציולוגיה של ההגירה

--

2

פרופ' לריסה רמניק

ג 16-18

5001

נשיות, גבריות ומה שבניהם

--

2

פרופ' אורנה ששון-לוי

ב 10-12

5061

משפחות בנות זמננו: מגמות של שינוי והמשכיות

2

--

פרופ' שירה עופר

ג' 8-10

5141

שאמאניזם, מאגיה ומצבי תודעה משתנים

 

--

2

ד"ר דני נווה

ד' 10-12

657

סוציולוגיה דיגיטלית

*פתוח לתלמידי תואר שני ממגמת תרבות דיגיטלית

2

--

פרופ' אורי שורץ

ד' 14-16

713

זהויות יהודיות בעולם משתנה

--

2

פרופ' לריסה רמניק

ב 14-16

5009

בריאות, רפואה וחברה- קורס בחירה באנגלית

Health, Medicine and Society

2

--

ד"ר דוד רייר

ד' 10-12

5011

סיפורי חיים

--

2

פרופ' ברוך שמעוני

ד 16-18

8807

קהילות אתניות בעיר

*פתוח לתמידי תואר שני ממגמת לימודים עירוניים    

--

2

פרופ' לריסה רמניק

ד'- 14-16

8805

במעלה המדרגות היורדות:שאלות של אי שוויון

 

2

ד״ר לימור גבאי-אגוזי

ד 14-16

397

מוצא אתני ובריאות 

2

 

ד"ר דוד רייר

ג' 14-16

666

תנאים של חיבה

2

 

פרופ' טובה גמליאל

ד' 14-16

5013

ביצוע תרבותי והבניית הקדוש

 

2

פרופ' טובה גמליאל

ב' 14-16

534

מדע וחברה

 

2

ד"ר דוד רייר

ג' 14-16