מערכת שעות לתואר ראשון - לשנת תשפא

שלחו לחבר
נכון ליוני 2020

קורסי חובה שנה א'

מספר

שם הקורס

סמסטר א

סמסטר ב

שם המרצה

מועד

101-01

מבוא לסוציולוגיה  - הרצאה

2

--

פרופ' אורנה ששון לוי

ד' 16-18

101-02

מבוא לסוציולוגיה  - הרצאה

2

--

פרופ' אורנה ששון לוי

ב' 12-14

03

תרגיל

1

--

גב' מיכלזון-דרורי ענבר

ב' 14-15

04

תרגיל

1

--

גב' מיכלזון-דרורי ענבר

ב' 17-18 

05

תרגיל

1

--

גב' מיכלזון-דרורי ענבר

ב' 16-17

103-01

מבוא לאנתרופולוגיה - הרצאה

2

--

ד"ר דניאל נוה

ד' 8-10

02

תרגיל

1

--

גב' טל אורלי

ד' 10-11

03

תרגיל

1

--

גב' טל אורלי

ד' 11-12

105-01

סוגיות בחקר התרבות

--

2

ד"ר שלמה גוזמן

ד' 8-10

105-02

סוגיות בחקר התרבות

--

2

ד"ר שלמה גוזמן

ד' 10-12

03

תרגיל- רשות

--

1

גב' טל לוכטנשטיין ליאור

ד' 9-10

04

תרגיל- רשות

--

1

גב' טל לוכטנשטיין ליאור

ד' 10-11

106-01

שיטות מחקר כמותניות

2

--

פרופ' שירה עופר

ג' 8-10

106-02

שיטות מחקר כמותניות

2

--

פרופ' שירה עופר

ג' 12-14

210-01

כתיבה אקדמית

--

2

ד"ר עינת זמבל

ג' 8-10

210-02

כתיבה אקדמית

--

2

ד"ר תאיר קרזי-פרסלר

ג' 8-10

215-01

פסיכולוגיה חברתית

--

2

ד"ר מיכל פגיס

ב' 14-16

 

קורסי חובה שנה ב'

מספר

שם הקורס

סמסטר א

סמסטר ב

שם המרצה

מועד

109-01

מבוא לסטטיסטיקה

2

--

ד"ר לימור גבאי- אגוזי

ג' 8-10

109-02

מבוא לסטטיסטיקה

2

--

ד"ר לימור גבאי- אגוזי

ג' 12-14

109-03

תרגיל

2

--

גב' אלפי ניסן שרי

ג' 10-12

109-04

תרגיל

2

--

גב' אלפי ניסן שרי

ג' 8-10

203-01

שיטות מחקר איכותניות

2

--

פרופ' אורלי בנימין

ג' 16-18

203-02

תרגיל

2

--

גב' זיו רונה

ב' 8-10

203-03

תרגיל

2

--

גב' זיו רונה

ד' 8-10

207-01

סטטיסטיקה הסקתית

--

2

פרופ' שירה עופר

ד' 10-12

207-02

תרגיל

--

2

גב' אלפי ניסן שרי

ג' 10-12

207-03

תרגיל

--

2

גב' אלפי ניסן שרי

ג' 12-14

303-01

תיאוריות סוציולוגיות א'

2

--

ד"ר מיכל פגיס

ב' 12-14

303-02

תיאוריות סוציולוגיות א'

2

--

ד"ר מיכל פגיס

ד' 10-12

303-03

תרגיל

1

--

גב' הדס נור

ב' 16-17

303-04

תרגיל

1

--

גב' הדס נור

ב' 17-18

304-01

תיאוריות סוציולוגיות ב'

--

2

פרופ' אורי שורץ

ב' 12-14

304-02

תרגיל (רשות)

--

1

גב' הדס נור

ב' 16-17

304-03

תרגיל (רשות)

--

1

גב' הדס נור

ב' 17-18

305-01

תיאוריות אנתרופולוגיות ואתנוגרפיות

2

--

פרופ' טובה גמליאל

ב' 14-16

305-02

תרגיל

1

--

גב' ז'נט מאנע

ב' 16-17

305-03

תרגיל

1

--

גב' ז'נט מאנע

ב' 17-18

 

סמינרים

מספר

שם הקורס

סמסטר א

סמסטר ב

שם המרצה

מועד

317

סוגיות בסוציולוגיה רפואית

2

2

ד"ר דוד רייר

ג' 10-12

5007

חברת השוק

2

2

פרופ' גלית אילון

ג' 14-16

5221

תקשורת כתרבות בין מדיה מסורתית לחדשה

2

2

פרופ' דני קפלן

ד' 8-10

590

אנתרופולוגיה ישראלית

2

2

פרופ' נסים ליאון

ג' 10-12

665

אמפתיה בראי התרבות

2

2

פרופ' טובה גמליאל

ב' 12-14

671

ריבוד ואי שוויון בחינוך

2

2

ד"ר לימור גבאי-אגוזי

ד' 10-12

 

קורסי בחירה

לתלמידי שנה א'-ג' חד חוגי, לתלמידי שנים א'-ג' דו חוגי עם פסיכולוגיה, לתלמידי שנים ב'-ג' דו חוגי שאר המחלקות

מספר

שם הקורס

סמסטר א

סמסטר ב

שם המרצה

מועד

123

גבריות ותרבות ישראלית

--

2

פרופ' דני קפלן

ד' 16-18

132

ניהול חוצה תרבות

--

2

פרופ' ברוך שמעוני

ד' 14-16

326

סוציולוגיה של האוכל

2

--

ד"ר דוד רייר

ב' 10-12

397

מוצא אתני ובריאות

--

2

ד"ר דוד רייר

ג' 14-16

5001

נשיות, גבריות ומה שבניהם

--

2

פרופ' אורנה ששון-לוי

ד' 14-16

5005

ריבוד  לעומת אי שוויון  חברתי  (קורס התמחות)

2

--

פרופ' אורלי בנימין

ג' 10-12

5006

מושג הביטוס בחיי היומיום

2

--

פרופ' ברוך שמעוני

ד' 14-16

5008

סוציולוגיה של מיניות והולדה

--

2

פרופ' לריסה רמניק

ג' 12-14

5061

משפחות בנות זמננו: מגמות של שינוי והמשכיות

2

--

פרופ' שירה עופר

ד' 14-16

5141

שאמאניזם, מאגיה ומצבי תודעה משתנים

 

2

--

ד"ר דני נווה

ד' 10-12

657

סוציולוגיה דיגיטלית

2

--

פרופ' אורי שורץ

ג' 14-16

713

זהויות יהודיות בעולם משתנה

--

2

פרופ' לריסה רמניק

ג' 16-18

התכנית נתונה לשינויים

תאריך עדכון אחרון : 05/01/2021