מערכת שעות לתואר ראשון - לשנת תשפ"ג (התכנית נתונה לשינויים)

 

 

תוכנית לימודים לתואר ראשון 

קורסי חובה שנה א'

מס'

שם הקורס

ס"א

ס"ב

שם המרצה

מועד הקורס

101-01

מבוא לסוציולוגיה  - הרצאה

2

--

פרופ' אורנה ששון - לוי

ד' 16-18

02

תרגיל

1

--

גב' סתיו שופן- ביטון

ב' 14-15

03

תרגיל

1

--

גב' סתיו שופן- ביטון

ב' 16-17

103-01

מבוא לאנתרופולוגיה - הרצאה

2

--

ד"ר דניאל נוה

ד' 8-10

02

תרגיל

1

--

גב' אורלי טל

ד' 10-11

03

תרגיל

1

--

גב' אורלי טל

ד' 11-12

105-01

סוגיות בחקר התרבות

--

2

ד"ר שלמה גוזמן- כרמלי

ד' 8-10

02

תגבור - רשות

--

1

גב' הדס נור

ג' 9-10

03

תגבור- רשות

--

1

גב' הדס נור

ד' 14-15

106-01

שיטות מחקר כמותניות

2

--

ד"ר לימור גבאי-אגוזי

ג' 12-14

210-01

כתיבה אקדמית

--

2

פרופ' גלית אילון

ד 10-12

215-01

פסיכולוגיה חברתית

--

2

ד"ר מיכל פגיס

ד' 16-18

 

 

קורסי חובה שנה ב'

מס'

שם הקורס

ס"א

ס"ב

שם המרצה

מועד הקורס

109-01

מבוא לסטטיסטיקה

2

--

ד"ר לימור גבאי- אגוזי

ג' 10-12

109-02

תרגיל

2

--

גב' מיכל גולדפרב

ג' 8-10

109-03

תרגיל

2

--

גב' מיכל גולדפרב

ג' 12-14

203-01

שיטות מחקר איכותניות

2

--

פרופ' אורלי בנימין

ג' 16-18

203-02

תרגיל

2

--

גב' רונה זיו

ב' 8-10

203-03

תרגיל

2

--

גב' רונה זיו

ד' 8-10

207-01

סטטיסטיקה הסקתית

--

2

פרופ' שירה עופר

ד' 10-12

207-02

תרגיל

--

2

גב' שרי אלפי -ניסן

ג' 10-12

207-03

תרגיל

--

2

גב' שרי אלפי - ניסן

ג' 12-14

303-01

תיאוריות סוציולוגיות א'

2

--

ד"ר מיכל פגיס

ב' 12-14

303-02

תרגיל

1

--

גב' הדס נור

ב' 16-17

303-03

תרגיל

1

--

גב' הדס נור

ב' 17-18

304-01

תיאוריות סוציולוגיות ב'

--

2

פרופ' אורי שורץ

ב' 12-14

304-02

תגבור - (רשות)

 

--

1

גב' הדס נור

ב' 16-18

דו שבועי

305-01

תיאוריות אנתרופולוגיות ואתנוגרפיות

2

--

פרופ' טובה גמליאל

ב' 14-16

305-03

תרגיל

1

--

גב' ז'נט מאנע

ב' 16-17

305-04

תרגיל

1

--

גב' ז'נט מאנע

ב' 17-18

 

 

קורסי חובה שנה ג'

מס'

שם הקורס

ס"א

ס"ב

שם המרצה

מועד הקורס

209

החברה הישראלית

2

2

פרופ' נסים ליאון

ג' 12-14

 

 

סמינרים 

מס'

שם הקורס

ס"א

ס"ב

שם המרצה

מועד הקורס

5007

חברת השוק

2

2

פרופ' גלית אילון

ג' 14-16

5221

תקשורת כתרבות בין מדיה מסורתית לחדשה

2

2

פרופ' דני קפלן

ד' 8-10

665

אמפתיה בראי התרבות

2

2

פרופ' טובה גמליאל

ב' 10-12

671

ריבוד ואי שוויון בחינוך

2

2

ד"ר לימור גבאי-אגוזי

ד 10-12

717

סוציולוגיה של מיניות

2

2

פרופ' לריסה רמניק

ג 10-12

670

אתנוגרפיה של החיים הדתיים

2

2

ד"ר שלמה גוזמן- כרמלי

ד' 14-16

 

 

קורסי בחירה לשנה ב' ושנה ג'  

מס'

שם הקורס

ס"א

ס"ב

שם המרצה

מועד

הערות

330

שאלות של אזרחות

--

2

פרופ' אורנה ששון - לוי

ג 10-12

קורס התמחות במסלול חד חוגי

476

סוציולוגיה של ההגירה

--

2

פרופ' לריסה רמניק

ג 14-16

קורס התמחות במסלול חד חוגי

5000

קבוצות וקהילות מתבדלות

2

 

ד"ר שלמה גוזמן- כרמלי

ד' 16-18

קורס התמחות במסלול חד חוגי

5001

נשיות, גבריות ומה שבניהם

--

2

פרופ' אורנה ששון-לוי

ב 10-12

קורס התמחות במסלול חד חוגי

5061

משפחות בנות זמננו: מגמות של שינוי והמשכיות

2

--

פרופ' שירה עופר

ג' 8-10

קורס התמחות במסלול חד חוגי

5141

שאמאניזם, מאגיה ומצבי תודעה משתנים

 

2

--

ד"ר דני נווה

ד' 10-12

 

657

סוציולוגיה דיגיטלית

2

--

פרופ' אורי שורץ

ג' 14-16

 

5005

ריבוד לעומת אי שיוויון חברתי

 

2

פרופ' אורלי בינימין

ג' 16-18

קורס התמחות במסלול חד חוגי

713

זהויות יהודיות בעולם משתנה

--

2

פרופ' לריסה רמניק

ב 14-16

 

5009

בריאות, רפואה וחברה- קורס בחירה באנגלית

Health, Medicine and Society

--

2

פרופ' לריסה רמניק

ד' 10-12

 

5010

תנועות חברתיות וארגונים לשינוי חברתי

 

2

פרופ׳ אורנה ששון לוי

ד 16-18

שנה ג' תואר ראשון

5011

סיפורי חיים

 

2

פרופ' ברוך שמעוני

ד 16-18

 

8807

קהילות אתניות בעיר

2

 

פרופ' לריסה רמניק

ד' 14-16

שנה ג תואר ראשון+ תואר שני

8805

במעלה המדרגות היורדות:שאלות של אי שוויון

 

2

ד״ר לימור גבאי-אגוזי

ד 14-16

שנה ג תואר ראשון+ תואר שני