מערכת שעות לתואר ראשון - לשנת תשפ'

שלחו לחבר
נכון ליולי 2019

קורסי חובה שנה א'

מספר

שם הקורס

שעות סמסטריאליות

סמסטר א' 

שעות סמסטריאליות

סמסטר ב' 

שם המרצה

מועד

101-01

מבוא לסוציולוגיה  - הרצאה

2

--

פרופ' נסים ליאון

ד' 16-18

101-02

מבוא לסוציולוגיה  - הרצאה

2

--

פרופ' נסים ליאון

ב' 12-14

03

תרגיל

1

--

גב' ענבר מיכלזון דרורי

ב' 14-15

04

תרגיל

1

--

גב' ענבר מיכלזון דרורי

ב' 16-17

05

תרגיל

1

--

גב' ענבר מיכלזון דרורי

ב' 15-16

103-01

מבוא לאנתרופולוגיה - הרצאה

2

--

ד"ר דני נווה

ד' 8-10

02

תרגיל

1

--

גב' שרית ברן

ד' 10-11

03

תרגיל

1

--

גב' שרית ברן

ד' 11-12

105-01

סוגיות בחקר התרבות

--

2

ד"ר שלמה גוזמן

ד' 8-10

02

תרגיל- רשות

--

1

גב' ליאור טל

ד' 10-11

03

תרגיל- רשות

--

1

גב' ליאור טל

ד' 11-12

106-01

שיטות מחקר כמותניות

2

--

ד"ר שירה עופר

ג' 8-10

106-02

שיטות מחקר כמותניות

2

--

ד"ר שירה עופר

ג' 12-14

210-01

כתיבה אקדמית

--

2

ד"ר עינת זמבל

ג' 8-10

210-02

כתיבה אקדמית

--

2

ט.נ

ג' 8-10

210-03

כתיבה אקדמית

--

2

גב' תאיר קרזי-פרסלר

ג' 8-10

215-01

פסיכולוגיה חברתית

--

2

ד"ר מיכל פגיס

ב' 14-16

 

קורסי חובה שנה ב'

מספר

שם הקורס

שעות סמסטריאליות

סמסטר א' 

 

שעות סמסטריאליות

סמסטר ב' 

 

שם המרצה

מועד

109-01
מבוא לסטטיסטיקה
*תלמידי מורחב לומדים קורס זה בשנה א
2
--
ד"ר לימור גבאי- אגוזי
ג' 10-12
109-02
תרגיל
2
--
גב' אלפי ניסן שרי
ג' 12-14
109-03
תרגיל
2
--
גב' אלפי ניסן שרי
ג' 14-16
203-01
שיטות מחקר איכותניות
2
--
פרופ' אורלי בנימין
ג' 16-18
203-02
תרגיל
2
--
גב' רונה זיו
ב' 8-10
203-03
תרגיל
2
--
גב' רונה זיו
ד' 8-10
207-01
סטטיסטיקה הסקתית
--
2
ד"ר שירה עופר
ג' 10-12
207-02
תרגיל
--
2
גב' אלפי ניסן שרי
ג' 12-14
207-03
תרגיל
--
2
גב' אלפי ניסן שרי
ג' 14-16
209-01
החברה הישראלית 
2
--
פרופ' נסים ליאון
ד' 10-12
--
2
ג' 16-18
209-02
תרגיל
1
1
גב' טל אורלי
ג' 9-10
209-03
תרגיל
1
1
גב' ענבר מיכלזון-דרורי
ג' 9-10
209-04
תרגיל
1
1
גב' טל אורלי
ג' 14-15
303-01
תיאוריות סוציולוגיות א'
2
--
פרופ' אורי שורץ
ב' 12-14

303-02

תרגיל (0.25)
1
--
גב' הדס נור
ב' 16-17
303-03
תרגיל (0.25)
1
--
גב' הדס נור
ב' 17-18
304-01
תיאוריות סוציולוגיות ב'
--
2
פרופ' אורי שורץ
ב' 12-14
304-02
תרגיל
--
1
גב' הדס נור
ב' 16-17
304-03
תרגיל
--
1
גב' הדס נור
ב' 17-18

305-01

תיאוריות אנתרופולוגיות ואתנוגרפיות
2
--
פרופ' טובה גמליאל
ב' 14-16
305-02
תרגיל (0.25)
1
--
גב' ז'נט גופמן מאנע 
ב' 16-17
305-03
תרגיל (0.25)
1
--
גב' ז'נט גופמן מאנע 
ב' 17-18
 

סמינרים

מספר

שם הקורס

שעות סמסטריאליות

סמסטר א' 

 

שעות סמסטריאליות

סמסטר ב' 

 

שם המרצה

מועד

317

סוגיות בסוציולוגיה רפואית

2

2

ד"ר דוד רייר

ב' 12-14

5221

תקשורת כתרבות בין מדיה מסורתית לחדשה

2

2

פרופ' דני קפלן

ד' 8-10

5301

דתיות במבט אתנוגרפי

2

2

ד"ר שלמה גוזמן

ד' 14-16

590

אנתרופולוגיה ישראלית

2

2

פרופ' נסים ליאון

ג' 10-12

6000

כשהאישי פוגש בחברתי:

מושג ההביטוס בחיי היומיום

2

2

פרופ' ברוך שמעוני

ב' 8-10

665

אמפתיה בראי התרבות

2

2

פרופ' טובה גמליאל

ב' 12-14

671

ריבוד ואי שוויון בחינוך

2

2

ד"ר לימור גבאי-אגוזי

ד' 10-12

717

סוציולוגיה של מיניות

* מי שלמד את סמינר 64-776-01 תהליכים דמוגרפים לא יכול ללמוד סמינר זה

2

2

פרופ' לריסה רמניק

ג' 12-14

 

 

 

קורסי בחירה לתלמידי שנה ב' ו-ג' 

מספר

שם הקורס

שעות סמסטריאליות

סמסטר א' 

 

שעות סמסטריאליות

סמסטר ב' 

 

שם המרצה

מועד

123

גבריות ותרבות ישראלית

--

2

פרופ' דני קפלן

ד' 16-18

326

סוציולוגיה של האוכל

2

--

ד"ר דוד רייר

ב' 10-12

330

שאלות של אזרחות

--

2

פרופ' אורנה ששון לוי

ד' 10-12

397

מוצא אתני ובריאות

--

2

ד"ר דוד רייר

ב' 10-12

398

סוגיות נבחרות בסוציולוגיה ארגונית

2

--

ד"ר גלית אילון

ג' 12-14

476

סוציולוגיה של ההגירה

2

--

פרופ' לריסה רמניק

ג' 16-18

5000

קבוצות וקהילות מתבדלות

--

2

ד"ר שלמה גוזמן

ד' 10-12

5001

נשיות, גבריות ומה שבניהם

--

2

פרופ' אורנה ששון-לוי

ד' 14-16

5061

משפחות בנות זמננו: מגמות של שינוי והמשכיות

2

--

ד"ר שירה עופר

ד' 14-16

5141

שאמאניזם, מאגיה ומצבי תודעה משתנים

 

2

--

ד"ר דני נווה

ד' 10-12

6441

מגדר ומדיניות רווחה

--

2

פרופ' אורלי בנימין

ג' 10-12

657

סוציולוגיה דיגיטלית

2

--

פרופ' אורי שורץ

ג' 14-16

713

זהויות יהודיות בעולם משתנה

--

2

פרופ' לריסה רמניק

ג' 16-18