שיתופי פעולה בינלאומיים

המרכז לסוציולוגיה תרבותית באוניברסיטת בר אילן שואף להפוך לפורום ארצי ובין-לאומי להחלפת ידע ורעיונות בין חוקרות וחוקרים בתחום.

החוקרות והחוקרים במרכז עובדים בשיתוף פעולה קרוב עם המרכז לסוציולוגיה תרבותית באוניברסיטת ייל, הכולל עבודה משותפת על פרסומים, חילופי סגל, עמיתי מחקר ותלמידים מתקדמים, השתתפות בסדנאות וכנסים והרצאות אורח.

לפרטים נוספים ראו http://sociology.biu.ac.il/en/node/2155