חישוב נקודות לתואר שני

לנוחיותכם צירפנו את חישוב הנקודות עבור כל מסלול לפי שנת לימודים, חישוב הנקודות נקבע על פי שנת הלימוד בה החלו הלימודים. 

סטודנטים שביצעו חידוש לימודים עליהם להתייחס לחישוב המסלול של השנה שבה חידשו את הלימודים. 

תשפ"ד

עם תזה ללא תזה
חברה ותרבות חברה ותרבות
סוציולוגיה ארגונית יעוץ ארגוני
פסיכולוגיה חברתית פסיכולוגיה חברתית
תרבות דיגיטלית תרבות דיגיטלית

 

תשפ"ג

עם תזה ללא תזה
חברה ותרבות חברה ותרבות
סוציולוגיה ארגונית יעוץ ארגוני
פסיכולוגיה חברתית פסיכולוגיה חברתית
תרבות דיגיטלית תרבות דיגיטלית

תשפ"ב

עם תזה ללא תזה
חברה ותרבות חברה ותרבות
סוציולוגיה ארגונית יעוץ ארגוני
פסיכולוגיה חברתית פסיכולוגיה חברתית

תשפ"א

עם תזה ללא תזה
חברה ותרבות חברה ותרבות
סוציולוגיה ארגונית סציולוגיה ארגונית
פסיכולוגיה חברתית פסיכולוגיה חברתית