חישוב נקודות לתואר שני

לנוחיותכם צירפנו את חישוב הנקודות עבור כל מסלול לפי שנת לימודים החל משנת תשע"ז. 

חישוב הנקודות נקבע על פי שנת הלימוד בה החלו הלימודים. 

סטודנטים שביצעו חידוש לימודים עליהם להתייחס לחישוב המסלול של השנה שבה חידשו את הלימודים. 

 

תשע"ט

עם תזה ללא תזה
חברה ותרבות חברה ותרבות
סוציולוגיה ארגונית סציולוגיה ארגונית
פסיכולוגיה חברתית פסיכולוגיה חברתית 

 

תשע"ח

עם תזה ללא תזה
חברה ותרבות חברה ותרבות
סוציולוגיה ארגונית סציולוגיה ארגונית
פסיכולוגיה חברתית פסיכולוגיה חברתית 

 

תשע"ז

עם תזה ללא תזה
חברה ותרבות חברה ותרבות
סוציולוגיה ארגונית סציולוגיה ארגונית
פסיכולוגיה חברתית פסיכולוגיה חברתית