מידע כללי

הלימודים במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה מיועדים להקנות לתלמידים כלים שיאפשרו להם להכיר, להבין ולחקור תופעות חברתיות מורכבות. המחלקה מעניקה תואר ראשון (B.A.), תואר שני (M.A.) ודוקטורט (Ph.D.).

הלימודים לתואר ראשון מיועדים להקנות ידע נרחב, להציג את בעיות היסוד בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, ולטפח מודעות חברתית ויכולת חשיבה ביקורתית. בנוסף, לימודי התואר הראשון מכשירים את התלמידים לקראת לימודים לתארים מתקדמים בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובמדעי חברה אחרים.
לימודי התואר השני במחלקה נועדו לצייד את התלמידים במיומנויות מחקר וניתוח, ולהעמיק את ידיעותיהם תוך התמקדות באחת משלוש מגמות התמחות: לימודים מתקדמים בחברה ותרבות, פסיכולוגיה חברתית, וסוציולוגיה של ארגונים. כמו כן, המחלקה מציעה תוכנית מ.א. בייעוץ ארגוני. 
תוכנית הדוקטורט במחלקה מקנה ידע מדעי וכלי עבודה בסוציולוגיה ו/או אנתרופולוגיה הנדרשים ליצירה עצמאית וביקורתית של ידע מדעי חדש.