המגמה ליעוץ ארגוני

להרשמה

המציאות הארגונית הדינאמית הפכה את חקר הארגונים ובתוכו את מקצוע הייעוץ הארגוני לתחומים מבוקשים. המגמה ליעוץ ארגוני בתוכנית לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה נשענת על ההכרה בכך שארגונים הם עולמות חברתיים סבוכים. יכולתם לעמוד בתביעות שוק גוברות, בתחרות גלובלית, בתנאים של אי ודאות כלכלית ופיננסית, בשינויים טכנולוגיים ואפילו במשברי בריאות עולמיים תלויה במידה רבה בדינמיקות החברתיות ומערכות היחסים בתוכם. כמו כן, בשנים האחרונות גוברת הקריאה לארגונים לפתח רגישות להשלכות של פעולותיהם ולנהוג מתוך אחריות חברתית. יועצים ארגוניים נדרשים אם כן לא רק להכיר במורכבות החברתית של החיים בארגונים, אלא לפתח מיומנויות של ניתוח המורכבות הזאת, של זיהוי הכוחות המעצבים אותה ושל הערכת השלכותיה.    

המגמה ליעוץ ארגוני בתוכנית לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה מיועדת להקנות לתלמידות ותלמידים את המיומנויות האלה. המגמה נשענת על תשתיות הידע של הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה ושל לימודי הארגון, והיא מעניקה כלים של ניתוח התהליכים החברתיים והתרבותיים המאפיינים ארגונים לצד כלים מעשיים הנוגעים לניהול התהליך הייעוצי במגוון רחב של ארגונים כמו ארגוני היי-טק, ארגוני שירות, ארגוני יצור, ארגונים ציבוריים וארגונים ללא כוונת רווח.

הקורסים במגמה מועברים על-ידי חוקרות וחוקרים ואנשי מקצוע מהמחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה ומחוצה לה שהם בעלי ניסיון רב-שנים ומחזיקים בהצלחה מוכחת. הקורסים מיועדים להקנות לתלמידים לא רק מודלים וכלים קיימים "מן המוכן", אלא גם את היכולת ללמוד ולנתח תופעות ארגוניות וניהוליות באופן עצמאי, כבסיס לפיתוח תובנות וכלים שיתאימו למציאות ארגונית משתנה ודינאמית.

חוויית הלימודים היא חוויה מעשירה ומשמעותית, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית. היא מאפשרת לרכוש ניסיון מעשי, להתפתח ולפתח יכולות אבחנה וניתוח ארגוני, לגבש זהות מקצועית ולבסס תחושת מסוגלות ייעוצית.

דרישות הלימודים במגמה

תכנית הלימודים נמשכת שנה וחצי (3 סמסטרים בלבד!). הלימודים הפרונטליים לתואר מרוכזים ביום רביעי בין השעות 21:30-14:00 וביום שישי בין השעות  14:00-08:00 (פרט לקורסי השלמה לאלה הנדרשים בכך).

הלימודים במגמה משלבים הוראה אקדמית עם הכשרה מעשית. הלימודים הם במסלול ללא תזה (מסלול ב'). במהלך הלימודים יש לצבור 18 שעות שנתיות (36 נקודות זכות) הכוללות קורסים תאורטיים, קורסים מתודולוגיים, סדנאות פרקטיות, סמינרים וקורסי בחירה בתחום, כדלקמן:

קורס תאורטי מחלקתי

תאוריות סוציולוגיות או אנתרופולוגיה ומודעות (1 ש"ש)

קורסים מתודולוגים

המעבדה האיכותנית (2 ש"ש)

יישום כלים סטטיסטיים (2 ש"ש)

קורסים במגמה

תיאוריה ופרקטיקה בארגונים (1 ש"ש)

פרו-פרקטיקום (1 ש"ש)

פרקטיקום (3 ש"ש)

סמינר (2 ש"ש)

יעוץ אישי (2 ש"ש)

קורסי מיקוד

היצע קורסים מתחלף (4 ש״ש)

לאחר סיום הלימודים ניתן להגיש מועמדות למסלול להשלמת תזה- לצפייה בדרישות הקבלה למסלול להשלמת תזה.

 לצפייה בידיעון המלא לשנת תשפ"ד

דגשים לגבי תכנית הלמודים:

א.  התוכנית בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, במגמה ליעוץ ארגוני, מועברת בשני סמסטרים (סמסטר א' וסמסטר ב') בשנה הראשונה ובסמסטר א' בשנה השנייה. התוכנית מובנית ואין אפשרות לפרוש אותה לתקופה מעל שנה וחצי.

ב. למי שחוייבו בלימודי השלמה – יש לסיים אותם עד סוף סמסטר א' בממוצע של 76 לפחות.

דוגמאות לקורסים הניתנים במגמה:

שימו לב: הרשימה מדגימה קורסים הניתנים במגמה ואינה תואמת את תכנית הלימודים לשנה ספציפית.

פרקטיקום בארגונים

הקורס יעסוק באסטרטגיות המרכזיות בשדה הפיתוח הארגוני במטרה להקנות לתלמידות ולתלמידים כלים להתערבות ייעוצית בארגונים. הקורס יתקיים כסדנה מעשית שתעניק הדרכה (supervision) בביצוע אבחון והתערבות ארגוניים הלכה למעשה. בנוסף לשעות ההוראה בכיתת הלימוד, הקורס מחייב נוכחות של מספר שעות בכל שבוע בארגון הלקוח להתנסות מעשית. איתור ארגון הלקוח הוא באחריות הסטודנטים.

תרבות ארגונית

הסמינר מיועד להקנות הכרות מעמיקה עם משמעות התרבות בארגונים. במסגרת זו, יבחן הסמינר את גלגוליו של המושג "תרבות ארגונית" בתיאוריה ארגונית, וכן יעסוק בתקוות הניהוליות שנקשרו בו. במטרה לאפשר לסטודנטים להעריך את תרומתו של המושג להעמקת הידע על אודות מורכבותם החברתית של ארגונים, מוקדש חלק מן הסמינר לדיון במחקרי תרבות אתנוגרפיים הנוגעים להיבטים שונים של חיי היומיום בארגון.

ייעוץ אישי – תיאוריה ופרקטיקה 

הקורס שם במוקד את המפגש הייעוצי האישי (מפגש "אחד על אחד"), בקונטקסט של הייעוץ הארגוני, המערכתי. בקורס תעשה היכרות עם התיאוריה והפרקטיקה של הייעוץ האישי. פיתוח הבנה של הדינאמיקה המאפיינת את המפגש הייעוצי האישי, והקניית מיומנויות ניהול מפגש בעל ערך ומשמעות. פגישות אישיות מהוות את המסגרת השכיחה ביותר להתרחשות של פעולה ייעוצית. היכולת לנהל מפגש בין אישי אפקטיבי ומצמיח היא אחד היסודות החשובים ביותר בעבודת היועץ. מפגשים אישיים מתבצעים עם מזמיני עבודה, עם נועצים, עם יועצים אחרים, עם עובדים בארגון, במסגרת תהליכי אבחון והתערבות. הקורס יכלול היכרות עם מסגרות תיאורטיות רלבנטיות שונות, והתמקדות בפיתוח מיומנויות. בצד הלמידה התיאורטית, יינתן משקל ללמידה התנסותית. דגש מרכזי יושם על יצירת קשר ובניית יחסי אמון עם נועצים ועל הקניית נקודת מבט על הארגון כמערכת חברתית. 

פרו-פרקטיקום: היסטוריה מושגית של שדה הפיתוח הארגוני

מטרתו של הקורס היא להכיר לתלמידות ולתלמידים את ההתפתחות ההיסטורית-מושגית של שדה הפיתוח הארגוני. ראשיתו של הקורס בהמשגותיו הבראשיתיות המערכתיות של קורט לוין, האב המייסד של השדה. המשכו של הקורס בחדירתה של הפרספקטיבה הפסיכולוגית לשדה הפיתוח הארגוני. הקורס ייחתם בדיון בגישות הדיאלוגיות הדומיננטיות בימים אלו. בסיום הקורס התלמידים יגישו מסה שתדון במושג או בתקופה בהן הקורס עסק. הקורס מבוסס על הרצאות ועל דיונים תיאורטיים במסגרת המליאה.

מידע למועמדים

המחלקה מוכנה לשקול מועמדות של מי שסיימו תואר ראשון עם ציון ממוצע של 80 לפחות. מספר המקומות במגמה מוגבל. הקבלה היא על בסיס תחרותי והשגת ציון המינימום אינה מבטיחה קבלה. תינתן עדיפות לבוגרי תואר ראשון במדעי החברה.

ההחלטה הסופית על קבלת מועמד ללימודי התואר השני הינה בסמכות הוועדה לתואר שני.

הרשמה

ההרשמה ללימודי המגמה ליעוץ ארגוני נעשית באופן מקוון דרך אתר האוניברסיטה לבית הספר ללימודים מתקדמים. מומלץ להיות בקשר עם המחלקה בנושא.

במקביל להרשמה באתר האוניברסיטה, יש להעביר את המסמכים הבאים ישירות במייל למזכירות המגמה ליעוץ ארגוני  

  1. שאלון למועמד/ת
     
  2. קורות חיים (Curriculum Vita)

לצערנו, לא נוכל לדון בבקשות לימודים שיחסרו אפילו אחד מהמסמכים לעיל.
 

מסמכים מקוריים לוועדה לתואר שני-

במידה ובמהלך הרישום המקוון הועבר אישור הזכאות וגיליון הציונים עם חותמת אלקטרונית של מוסד הלימודים, זה נחשב כמסמך מקורי. אחרת חובה להציג את מסמכי המקור (אישור זכאות / תעודה וגיליון ציונים) לוועדה לתואר שני וזאת עד לסוף סמסטר א' של השנה הראשונה ללימודים. לצורך כך יש להגיע עם מסמכי המקור לאחד מהמשרדים הבאים: לוועדה לתואר שני, למוקד שמע  או  למזכירות המחלקה  - שימו לב להקפיד להגיע בשעות הקבלה בלבד.

הוועדה לתואר שני 

מרכז שירות וגיוס (מש"ו)

מזכירות המחלקה 

 

פרטים ליצירת קשר

המגמה ליעוץ ארגוני

המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה

אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן 5290002

בניין 213, חדר 421

טלפון: 03-5318093   פקס:03-7384037

Org.Consult@biu.ac.il