מערכת השעות לתואר שני ושלישי - לשנת תשפא

שלחו לחבר

נכון ליולי 2020

קורסי חובה כלליים לתואר שני

מספר הקורס

שם הקורס

סמסטר א

סמסטר ב

מרצה

מועד הקורס

791

השלמה מובנית -תיאוריות סוציולוגיות 

2

--

פרופ' אורנה ששון לוי

ה' 19-21 (מקוון)

8000-01

"יישום כלים סטטיסטיים בחשיבה הסוציולוגית" סדנא מתודולוגית כמותנית-שנה א'

--

4

פרופ' שירה עופר

ו' 8-12

8000-02

"יישום כלים סטטיסטיים בחשיבה הסוציולוגית" סדנא מתודולוגית כמותנית-שנה א'

--

4

ד"ר לימור גבאי-אגוזי

 

ו' 8-12

8001-01

"המעבדה האיכותנית", סדנה מתודולוגית איכותנית- שנה א'

4

--

פרופ׳ ניסים לאון

ו' 8-12

8001-02

"המעבדה האיכותנית", סדנה מתודולוגית איכותנית- שנה א'

4

--

ד"ר שלמה גוזמן

ו' 8-12

808-01

שיטות מחקר כמותניות מתקדמות - שנה ב' סדנה***

2

--

ד"ר לימור גבאי-אגוזי

ג' 17-19

809-01

סדנת תזה- קורס חובה שנה ב' לתלמידי תזה

2

--

פרופ' אורלי בנימין

ו' 12-14

815-01

שיטות מחקר איכותניות מתקדמות - שנה ב' סדנה***

2

--

פרופ' גלית אילון

ד' 14-16

991-01

סוגיות נבחרות בתיאוריות סוציולוגיות

 

--

2

פרופ' אורי שוורץ

ד' 14-16

992-01

אנתרופולוגיה ומודעות: שדות החיים של תיאוריית התרבות

--

2

פרופ' טובה גמליאל

ד' 14-16

קורסי חובה

המגמה לפסיכולוגיה חברתית

מספר קורס

שם הקורס

סמסטר א

סמסטר ב

שם המרצה

מועד הקורס

8002

סדנא בפסיכולוגיה חברתית- חובה שנה א'

לתלמידי המגמה בלבד

2

2

ד"ר מיכל פגיס

ד' 16-18

 

8003

עצמי, רגשות, חברה: סוגיות בפסיכולוגיה חברתית

לתלמידי המגמה בלבד

2

 

ד"ר מיכל פגיס

ד 14-16

                          

המגמה לסוציולוגיה ארגונית

מספר קורס

שם הקורס

סמסטר א

סמסטר ב

שם המרצה

מועד הקורס

8004

תיאוריה ופרקטיקה בארגונים- קורס חובה שנה א' לתלמידי המגמה בלבד

2

--

ד"ר אלונה הרנס

ד' 14-16

8005

פרקטיקום:  התערבות, אבחון ושינוי בארגונים – קורס חובה שנה א׳

לתלמידי המגמה בלבד

2

4

פרופ' ברוך שמעוני

ד 16-18 שנתי

ו 12-14 סמ ב

860

פרקטיקום בארגונים-  קורס חובה שנה ב'

לתלמידי המגמה בלבד

2

2

פרופ' ברוך שמעוני

ו 10-12

 

  

סמינריונים

מספר הקורס שם הקורס סמסטר א סמסטר ב שם המרצה מועד הקורס
8905

דת אמונה ומה שביניהן

 

2 2 ד"ר שלמה גוזמן  ד' 16-18
8901

רגשות ושינוי חברתי

 

2 2 פרופ' אורלי בנימין ד' 18-20
8902

נתיבים לסולידריות: לקראת אנתרופולוגיה של תרגום ותיווך

 

2 2 פרופ' טובה גמליאל ד' 18-20
8906

תרבות ארגונית

 

2 2 פרופ' גלית אילון ד׳ 18-20
903

סוציולוגיה של ערך והערכה

 

2 2 פרופ' אורי שורץ ד' 18-20
 

 

 קורסי בחירה  

מספר הקורס

שם הקורס

סמסטר א

סמסטר ב

שם המרצה

מועד הקורס

864

 ארגונים ושירותים בתחום הבריאות: מבט סוציולוגי השוואתי

--

2

פרופ׳ לריסה רמניק

ו 12-14

880

הנחית קבוצות (שנה ב')

2

2

ד"ר סיגל שחר אופנהיים

ו׳ 8-10

 

892

תרבות הקפיטליזם והון

2

--

פרופ' גלית אילון

ו' 12-14

952 יחסים זוגיים -- 2 פרופ' אורלי בנימין ו' 12-14

960

רשתות חברתיות וירטואליות

2

 --

פרופ' דני קפלן

ו' 10-12

996

תרבויות האוכל

 --

2

ד"ר דוד רייר

ד' 14-16

  

תואר שלישי

מספר הקורס

שם הקורס

סמסטר א

סמסטר ב

שם המרצה

מועד הקורס

945

סדנה לדוקטורנטים- דו-חודשי

2

2

 פרופ' אורי שורץ

ד׳ 10-12 

954

כתיבה אקדמית  באנגלית לדוקטורנטים

2

--

ד"ר דוד רייר

ד' 14-16

 

התכנית נתונה לשינויים 

תאריך עדכון אחרון : 05/01/2021