מערכת השעות לתואר שני ושלישי - לשנת תשפ"ג (התכנית נתונה לשינויים)

 

תוכנית לימודים לתואר שני ושלישי 

 

קורסי חובה כלליים לתואר שני 

מס' הקורס

שם הקורס

ס"א

ס"ב

מרצה

מועד הקורס

791

השלמה מובנית -תיאוריות סוציולוגיות

2

 

פרופ' אורנה ששון - לוי

ה' 18-20 בזום

8000-01

"יישום כלים סטטיסטיים בחשיבה הסוציולוגית" סדנא מתודולוגית כמותנית-שנה א'

 

4

פרופ' שירה עופר

ו' 8-12

בזום

8000-02

"יישום כלים סטטיסטיים בחשיבה הסוציולוגית" סדנא מתודולוגית כמותנית-שנה א'

 

4

ד"ר לימור גבאי-אגוזי

 

ו' 8-12

בזום

8001-01

"המעבדה האיכותנית", סדנה מתודולוגית איכותנית- שנה א'

4

 

פרופ׳ ניסים לאון

ו' 8-12

בזום

8001-02

"המעבדה האיכותנית", סדנה מתודולוגית איכותנית- שנה א'

4

 

ד"ר שלמה גוזמן

ו' 8-12

בזום

809-01

סדנת תזה- קורס חובה שנה ב' לתלמידי תזה

2

 

פרופ' אורלי בנימין

ו' 12-14

991-01

סוגיות נבחרות בתיאוריות סוציולוגיות

 

 

2

פרופ' אורי שוורץ

ד' 16-18

992-01

אנתרופולוגיה ומודעות: שדות החיים של תיאוריית התרבות

 

2

פרופ' טובה גמליאל

ד' 16-18

 
 

קורסי חובה

המגמה לפסיכולוגיה חברתית

מס'  קורס

שם הקורס

ס"א

ס"ב

שם המרצה

מועד הקורס

8002

סדנא בפסיכולוגיה חברתית-

חובה שנה א לתלמידי המגמה בלבד

2

2

ד"ר מיכל פגיס

סמס א' ד'

16-18

סמס ב'   ד'

  14-16

8003

עצמי, רגשות, חברה: סוגיות בפסיכולוגיה חברתית

חובה שנה א לתלמידי המגמה בלבד

2

 

ד"ר מיכל פגיס

ד' 14-16

                            
 

המגמה לסוציולוגיה ארגונית/ יעוץ ארגוני

מס'  קורס

שם הקורס

ס"א

ס"ב

שם המרצה

מועד הקורס

8004

תיאוריה ופרקטיקה בארגונים- קורס חובה שנה א

2

 

ד"ר אלונה הרנס

ד' 14-16

8005-01

פרקטיקום:  התערבות, אבחון ושינוי בארגונים – קורס חובה שנה א

 

2

4

פרופ' ברוך שמעוני

סמס' א

ד' 16-18 פרונטלי

סמס' ב

ד' 18-20 פרונטלי+

ו' 12-14 בזום

8005-02

פרקטיקום:  התערבות, אבחון ושינוי בארגונים – קורס חובה שנה א

 

2

4

ד"ר ענת גרתי

סמס' א

ד' 16-18 פרונטלי

סמס' ב

ד' 18-20 פרונטלי+

ו' 12-14 בזום

8005-03

פרקטיקום:  התערבות, אבחון ושינוי בארגונים – קורס חובה שנה א

 

2

4

ד"ר איריס סולנצ'יק- כהן

סמס' א

ד' 16-18 פרונטלי

סמס' ב

ד' 18-20 פרונטלי+

ו' 12-14 בזום

922

פרו פרקטיקום: על בעיות ארגוניות וכתיבת דו"חות ייעוץ – שנה א לתלמידי המגמה ליעוץ ארגוני בלבד

2

 

פרופ' ברוך שמעוני

ו' 12-14

בזום

985-01

יעוץ אישי -תיאוריה ופרקטיקה - לתלמידי המגמה לייעוץ ארגוני בלבד

שנה ב

4

 

פרופ' ברוך שמעוני

ו' 8-12

985-02

יעוץ אישי - תיאוריה ופרקטיקה - לתלמידי המגמה לייעוץ ארגוני בלבד

שנה ב

4

 

גב' תמי אילון

ו' 8-12

985-03

יעוץ אישי - תיאוריה ופרקטיקה - לתלמידי המגמה לייעוץ ארגוני בלבד

שנה ב

4

 

גב' דנה שן

ו' 8-12

 

  

המגמה לתרבות דיגיטלית

מס'  קורס

שם הקורס

ס"א

ס"ב

שם המרצה

מועד הקורס

8910

מעבדה לתרבות דיגיטלית

2

2

פרופ' אורי שורץ

פרופ' דני קפלן

ד' 18-20

 

 

סמינריונים 

מועד הקורס

מרצה

ס"ב

ס"א

שם הקורס

מס' הקורס

 

מיועד למגמת

ד' 18-20

פרופ' אורלי בנימין

2

2

רגשות ושינוי חברתי

8901

שנה א

פסיכולוגיה חברתית +חברה ותרבות

סמס א' ד'

18-20

סמס ב'  ד'  

14-16

פרופ׳ גלית איילון

2

2

תרבות ארגונית

8906

שנה א

יעוץ ארגוני

סוציולוגיה ארגונית

 

סמס א' ד'

18-20

סמס ב' ד'

14-16

פרופ' לריסה רמניק

2

2

ארגוני בריאות במאה ה-21: מבט סוציולוגי השוואתי

8908

שנה א

יעוץ ארגוני

סוציולוגיה ארגונית

 

סמס א' ד'

18-20

סמס ב' ד'

14-16

ד"ר אלונה הרנס

2

2

מגדר וארגונים

8909

שנה א

יעוץ ארגוני

סוציולוגיה ארגונית

 

ד' 18-20

פרופ' דני קפלן

פרופ' אורי שורץ

2

2

מעבדה לתרבות דיגיטלית

8910

שנה א

תרבות דיגיטלית ,חברה ותרבות, פסיכולוגיה חברתית

ד' 14-18

פרופ' שירה עופר

 

4

תמיכה חברתית ובידוד

889

שנה א

חברה ותרבות, תרבות דיגיטלית

שנה ב

פסיכולוגיה חברתית, חברה ותרבות

ד' 8-10

פרופ' דני קפלן

2

2

תקשורת כתרבות בין מדיה מסורתית לחדשה

5221

שנה א

תרבות דיגיטלית

 

 

קורסי בחירה  

 

מיועד למגמת

מס' הקורס

שם הקורס

ס"א

ס"ב

שם המרצה

מועד הקורס

הערות

שנה א

תרבות דיגיטלית, פסיכולוגיה חברתית, חברה ותרבות

שנה ב

כל המגמות

8806

לחשוב על החברה בעידן הדיגיטלי

2

 

פרופ' אורי שורץ

ו' 12-14

בזום

שנה א

חברה ותרבות, תרבות דיגיטלית

שנה ב

כל המגמות

8807

קהילות אתניות בעיר

2

 

פרופ' לריסה רמניק

ד' 14-16

 

שנה א

חברה ותרבות

שנה ב

כל המגמות

8804

סדנא-תיאטרון ותיאטרליות בחיים החברתיים

4

 

פרופ' טובה גמליאל

ד' 14-18

 

שנה א

חברה ותרבות, תרבות דיגיטלית

שנה ב

פסיכולוגיה חברתית, חברה ותרבות

8805

" במעלה המדרגות היורדות: שאלות של אי שוויון"

 

2

ד"ר לימור גבאי אגוזי

ד' 14-16

 

שנה ב

יעוץ ארגוני וסוציולוגיה ארגונית

8808

יזמות וחדשנות חברתית

2

 

ד"ר מוחמד אבו נסרה

ד' 14-16

 

שנה ב

פסיכולוגיה חברתית

880

הנחית קבוצות

4

 

ד"ר סיגל שחר אופנהיים

ו׳ 8-12

 

 

שנה ב

יעוץ ארגוני וסוציולוגיה ארגונית

8802

קבוצות בארגונים

2

 

גב' רויטל פלד

 

ד' 18-20

 

שנה ב

פסיכולוגיה חברתית, סוציולוגיה ארגונית, חברה ותרבות

8800

קאוצינג' והעולם החברתי

2

 

ד"ר מיכל פגיס

ד' 18-20

 

שנה ב

כל המגמות

892

תרבות קפיטליזם והון

2

 

פרופ' גלית אילון

 

ד' 16-18

 

שנה ב

יעוץ ארגוני, פסיכולוגיה חברתית, חברה ותרבות

8803

גיוון והכללה בארגונים

2

 

ד"ר יעל בר צדק

ו' 12-14

 

כל השנים

פסיכולוגיה חברתית, חברה ותרבות, תרבות דיגיטלית

952

יחסים זוגיים

 

2

פרופ' אורלי בנימין

ו' 12-14

בזום

כל השנים

חברה ותרבות

5000

קבוצות וקהילות מתבדלות

2

 

ד"ר שלמה גוזמן-כרמלי

ד' 16-18

  

 

 

תואר שלישי

מס' הקורס

שם הקורס

ס"א

ס"ב

שם המרצה

מועד הקורס

945

סדנה לדוקטורנטים- דו-שבועי

2

2

 פרופ' אורי שורץ

ד׳ 10-12