מערכת השעות לתואר שני ושלישי - לשנת תשע"ט

נכון ליוני 2018

קורסי חובה כלליים לתואר שני

מספר הקורס

שם הקורס

סמסטר א'

סמסטר ב'

מרצה

מועד הקורס

791

השלמה מובנית -תיאוריות סוציולוגיות

2

--

פרופ' אורנה ששון-לוי

ו' 12-14

790

קורס השלמה מובנה בסטטיסטיקה

2

--

ד"ר דנה רוזן

ו' 8-10

804-01

סטטיסטיקה רב-משתנית*

שנה א'

--

2

ד"ר לימור גבאי-אגוזי

ד' 10-12

804-02

תרגיל

--

2

גב' שרי אלפי-ניסן

ו' 8-10

808-01

שיטות מחקר כמותניות מתקדמות - שנה ב' סדנה**

2

--

ד"ר שירה עופר

ד' 10-12

809-01

סדנת תזה- קורס חובה שנה ב' לתלמידי תזה

2

--

פרופ' אורלי בנימין

ד' 12-14

811-01

שיטות מחקר איכותניות   

שנה א'

2

--

ד"ר שלמה גוזמן-כרמלי

ד 10-12

811-02

תרגיל

2

--

גב' שירה כלימור- ממן

ד' 8-10

815-01

שיטות מחקר איכותניות מתקדמות - שנה ב' סדנה**

2

--

ד"ר גלית אילון

ד' 10-12

991-01

סוגיות נבחרות בתיאוריות סוציולוגיות

--

2

ד"ר אורי שוורץ

ד' 16-18

992-01

אנתרופולוגיה ומודעות: שדות החיים של תיאוריית התרבות

2

--

פרופ' טובה גמליאל

ד' 16-18

 
 

* תלמידים שלא יעברו את מבחן המיון ידרשו בלמידת קורס השלמה מובנה בסטטיסטיקה, אשר מהווה תנאי לקורס זה.

** קורסים 808 ו-815: יש לבחור אחד מהשניים על פי שיטת המחקר המתוכננת בתזה.

 

קורסי חובה

המגמה לפסיכולוגיה חברתית

מספר  קורס

שם הקורס

סמסטר א'

סמסטר ב'

שם המרצה

מועד הקורס

859

קורס מתקדם בפסיכולוגיה חברתית

לסוציולוגים - חובה לשנה א'*

לתלמידי המגמה בלבד

2

2

ד"ר מיכל פגיס

ד' 12-14

 
* דרישת קדם: קורס פסיכולוגיה חברתית בתואר ראשון

   

המגמה לסוציולוגיה ארגונית

מספר  קורס

שם הקורס

סמסטר א'

סמסטר ב'

שם המרצה

מועד הקורס

835

זרמים בחשיבה ארגונית - חובה לשנה א - לתלמידי המגמה בלבד

--

2

ד"ר אלונה הרנס

ד' 12-14

982

סוגיות בהתנהגות ארגונית חובה לשנה א' - לתלמידי המגמה בלבד

2

--

ד"ר אלונה הרנס

ד' 12-14

860

פרקטיקום בארגונים-  שנה ב'

2

2

ד"ר ברוך שמעוני

ד' 16-18

 

 

מגמת חברה ותרבות

אין קורסי חובה

 

סמינרים

מספר הקורס

שם הקורס

סמסטר א'

סמסטר ב'

מרצה

מועד הקורס

821

זהויות חילוניות בישראל

2

2

ד"ר נסים ליאון

סמס' א':

ו' 10-12

סמס' ב':

ד' 20-22

846

יעוץ ארגוני מפרספקטיבה סוציולוגית

2

2

ד"ר אלונה הרנס

ד' 18-20

8901

רגשות ושינוי חברתי

2

2

פרופ' אורלי בנימין

ד' 18-20

903

סוציולוגיה של ערך והערכה

2

2

ד"ר אורי שורץ

ד' 18-20

997

משפחה ועבודה בחברה בת-זמננו: בין האישי לארגוני

2

2

ד"ר שירה עופר

ד' 8-10

818

פסיכולוגיה חברתית של האימון

2

2

ד"ר מיכל פגיס

סמס' א':

ו' 10-12

סמס' ב':

ד' 20-22

922 פרו פרקטיקום: היסטוריה מושגית של שדה הפיתוח הארגוני 2 2 ד"ר ברוך שמעוני ד' 8-10
 
 
  1. מסלול עם תזה- 2 סמינרים
  2. מסלול בלי תזה-  3 סמינרים, לפחות 2 במגמה
  3.  

קורסי בחירה

 

מספר הקורס

שם הקורס

סמסטר א'

סמסטר ב'

שם המרצה

מועד הקורס

866

אסטרטגיה בניהול משאבי אנוש

--

2

ד"ר רונית יצחקי

ו' 12-14

880

הנחית קבוצות (שנה ב')

2

2

ד"ר סיגל שחר-אופנהיים

ו' 8-10

 

892

תרבות הקפיטליזם והון

--

2

ד"ר גלית אילון

ו' 10-12

960

רשתות חברתיות וירטואליות

--

2

ד"ר דני קפלן

ד' 10-12

996

תרבויות האוכל

2

--

ד"ר דוד רייר

ד' 12-14

983

האישי והפוליטי באי ביטחון תעסוקתי

--

2

פרופ' אורלי בנימין

ו' 10-12

8571

סדנא אתנוגרפית

--

2

פרופ' טובה גמליאל

ד' 12-14

765

קריאה מונחית: דרכים למסגור תיאורטי של ממצאי מחקר

--

2

פרופ' טובה גמליאל

ד' 16-18

 

 

תואר שלישי

מספר הקורס

שם הקורס

סמסטר א'

סמסטר ב'

שם המרצה

מועד הקורס

945

סדנה לדוקטורנטים- דו-חודשי

2

2

ד"ר גלית אילון

ד' 12-14

954

כתיבה אקדמית לדוקטורנטים

-

2

ד"ר דוד רייר

ד' 16-18

9000 קריאה מונחית: חקר הגירה, שילוב מהגרים וחברה רב-תרבותית - 4 פרופ' לריסה רמניק ד' 16-20
 
 
* התכנית נתונה לשינויים