מערכת השעות לתואר שני ושלישי - לשנת תשפ'

נכון ליולי 2019

קורסי חובה כללים לתואר שני

מספר הקורס

שם הקורס

שעות סמסטריאליות

סמסטר א' 

שעות סמסטריאליות

סמסטר ב'

מרצה

מועד הקורס

790

קורס השלמה מובנה בסטטיסטיקה

2

--

ד"ר לימור גבאי אגוזי

ד' 8-10

791

השלמה מובנית -תיאוריות סוציולוגיות

2

--

פרופ' אורי שורץ

ד' 10-12

804-01

סטטיסטיקה רב-משתנית*

שנה א'

--

2

ד"ר לימור גבאי-אגוזי

ו' 8-10

804-02

תרגיל

--

2

ד"ר לימור גבאי-אגוזי

ו' 10-12

808-01

שיטות מחקר כמותניות מתקדמות - שנה ב' סדנה***

2

--

ד"ר לימור גבאי-אגוזי

ד' 14-16

809-01

סדנת תזה- קורס חובה שנה ב' לתלמידי תזה

2

--

פרופ' אורלי בנימין

ו' 12-14

811-01

שיטות מחקר איכותניות   

שנה א'

2

--

ד"ר שלמה גוזמן

ו' 8-10

811-02

תרגיל

2

--

גב' שירה כלימור-ממן

ו' 12-14

815-01

שיטות מחקר איכותניות מתקדמות - שנה ב' סדנה***

2

--

ד"ר גלית אילון

ד' 14-16

991-01

סוגיות נבחרות בתיאוריות סוציולוגיות

--

2

פרופ' אורי שורץ

ד' 16-18

992-01

אנתרופולוגיה ומודעות: שדות החיים של תיאוריית התרבות

2

--

פרופ' טובה גמליאל

ד' 16-18

 

קורסי חובה

המגמה לפסיכולוגיה חברתית

מספר  קורס

שם הקורס

שעות סמסטריאליות

סמסטר א' 

שעות סמסטריאליות

סמסטר ב'

שם המרצה

מועד הקורס

859

קורס מתקדם בפסיכולוגיה חברתית

לסוציולוגים - חובה לשנה א'*

לתלמידי המגמה בלבד

2

2

ד"ר מיכל פגיס

ד' 14-16

 

* דרישת קדם: קורס פסיכולוגיה חברתית בתואר ראשון

 

המגמה לסוציולוגיה ארגונית

מספר  קורס

שם הקורס

שעות סמסטריאליות 

סמסטר א'

שעות סמסטריאליות

סמסטר ב'

שם המרצה

מועד הקורס

835

זרמים בחשיבה ארגונית - חובה לשנה א - לתלמידי המגמה בלבד

--

2

ד"ר אלונה הרנס

ד' 14-16

982

סוגיות בהתנהגות ארגונית חובה לשנה א' - לתלמידי המגמה בלבד

2

--

ד"ר אלונה הרנס

ד' 14-16

860

פרקטיקום בארגונים-  שנה ב'

2

2

פרופ' ברוך שמעוני

ד' 16-18

 

סמינרים

מספר הקורס

שם הקורס

שעות סמסטריאליות 

סמסטר א'

 

שעות סמסטריאליות

סמסטר ב'

 

מרצה

מועד הקורס

842

פסיכולוגיה חברתית של העצמי

2

2

ד"ר מיכל פגיס

סמס' א':

ו' 10-12

סמס' ב':

ד' 8-10

879

מין, כסף וכוח בפסיכולוגיה חברתית

2

2

פרופ' אורלי בנימין

ד' 18-20

889

תמיכה חברתית ובידוד

2

2

ד"ר שירה עופר

ד' 10-12

922

פרו פרקטיקום: היסטוריה מושגית של שדה הפיתוח הארגוני

2

2

פרופ' ברוך שמעוני

סמס' א':

ו' 10-12

סמס' ב':

ד' 8-10

8902

נתיבים לסולידריות: לקראת אנתרופולוגיה של תרגום ותיווך

2

2

פרופ' טובה גמליאל

ד' 18-20

8903

ילדים זה שמחה? מבט ביקורתי על פריון והולדה

2

2

פרופ' לריסה רמניק

ד' 18-20

8904

עצמי, ארגון ומגדר

2

2

ד"ר אלונה הרנס

ד' 10-12

 

קורסי בחירה

מספר הקורס

שם הקורס

שעות סמסטריאליות

סמסטר א' 

שעות סמסטריאליות

סמסטר ב'

שם המרצה

מועד הקורס

880

הנחית קבוצות (שנה ב')

2

2

ד"ר סיגל שחר אופנהיים

ו' 8-10

 

892

תרבות הקפיטליזם והון

2

--

ד"ר גלית אילון

ו' 10-12

952

יחסים זוגיים

--

2

פרופ' אורלי בנימין

ו' 12-14

960

רשתות חברתיות וירטואליות

--

2

פרופ' דני קפלן

ו' 10-12

996

תרבויות האוכל

2

--

ד"ר דוד רייר

ד' 10-12

8571

אנתרופוס: סדנה אתנו-גרפית

--

2

פרופ' טובה גמליאל

ד' 16-18

 

 

תואר שלישי 

מספר הקורס

שם הקורס

שעות סמסטריאליות

סמסטר א' 

שעות סמסטריאליות

סמסטר ב'

שם המרצה

מועד הקורס

9004

קריאה מונחית: בין רוחניות ודת לפסיכולוגיה פופולרית

--

2

ד"ר מיכל פגיס

ד 10-12 

945

סדנה לדוקטורנטים- דו-חודשי

2

2

פרופ' אורי שורץ

ד' 14-16

954

כתיבה אקדמית לדוקטורנטים

--

2

ד"ר דוד רייר

ד' 16-18