מערכת השעות לתואר שני ושלישי - לשנת תשפ'

שלחו לחבר

נכון ליולי 2019

קורסי חובה כללים לתואר שני

מספר הקורס

שם הקורס

שעות סמסטריאליות

סמסטר א' 

שעות סמסטריאליות

סמסטר ב'

מרצה

מועד הקורס

790

קורס השלמה מובנה בסטטיסטיקה

2

--

ד"ר לימור גבאי אגוזי

ד' 8-10

791

השלמה מובנית -תיאוריות סוציולוגיות

2

--

פרופ' אורי שורץ

ד' 10-12

804-01

סטטיסטיקה רב-משתנית*

שנה א'

--

2

ד"ר לימור גבאי-אגוזי

ו' 8-10

804-02

תרגיל

--

2

ד"ר לימור גבאי-אגוזי

ו' 10-12

808-01

שיטות מחקר כמותניות מתקדמות - שנה ב' סדנה***

2

--

ד"ר לימור גבאי-אגוזי

ד' 14-16

809-01

סדנת תזה- קורס חובה שנה ב' לתלמידי תזה

2

--

פרופ' אורלי בנימין

ו' 12-14

811-01

שיטות מחקר איכותניות   

שנה א'

2

--

ד"ר שלמה גוזמן

ו' 8-10

811-02

תרגיל

2

--

גב' שירה כלימור-ממן

ו' 12-14

815-01

שיטות מחקר איכותניות מתקדמות - שנה ב' סדנה***

2

--

ד"ר גלית אילון

ד' 14-16

991-01

סוגיות נבחרות בתיאוריות סוציולוגיות

--

2

פרופ' אורי שורץ

ד' 16-18

992-01

אנתרופולוגיה ומודעות: שדות החיים של תיאוריית התרבות

2

--

פרופ' טובה גמליאל

ד' 16-18

 

קורסי חובה

המגמה לפסיכולוגיה חברתית

מספר  קורס

שם הקורס

שעות סמסטריאליות

סמסטר א' 

שעות סמסטריאליות

סמסטר ב'

שם המרצה

מועד הקורס

859

קורס מתקדם בפסיכולוגיה חברתית

לסוציולוגים - חובה לשנה א'*

לתלמידי המגמה בלבד

2

2

ד"ר מיכל פגיס

ד' 14-16

 

* דרישת קדם: קורס פסיכולוגיה חברתית בתואר ראשון

 

המגמה לסוציולוגיה ארגונית

מספר  קורס

שם הקורס

שעות סמסטריאליות 

סמסטר א'

שעות סמסטריאליות

סמסטר ב'

שם המרצה

מועד הקורס

835

זרמים בחשיבה ארגונית - חובה לשנה א - לתלמידי המגמה בלבד

--

2

ד"ר אלונה הרנס

ד' 14-16

982

סוגיות בהתנהגות ארגונית חובה לשנה א' - לתלמידי המגמה בלבד

2

--

ד"ר אלונה הרנס

ד' 14-16

860

פרקטיקום בארגונים-  שנה ב'

2

2

פרופ' ברוך שמעוני

ד' 16-18

 

סמינרים

מספר הקורס

שם הקורס

שעות סמסטריאליות 

סמסטר א'

 

שעות סמסטריאליות

סמסטר ב'

 

מרצה

מועד הקורס

842

פסיכולוגיה חברתית של העצמי

2

2

ד"ר מיכל פגיס

סמס' א':

ו' 10-12

סמס' ב':

ד' 8-10

879

מין, כסף וכוח בפסיכולוגיה חברתית

2

2

פרופ' אורלי בנימין

ד' 18-20

889

תמיכה חברתית ובידוד

2

2

ד"ר שירה עופר

ד' 10-12

922

פרו פרקטיקום: היסטוריה מושגית של שדה הפיתוח הארגוני

2

2

פרופ' ברוך שמעוני

סמס' א':

ו' 10-12

סמס' ב':

ד' 8-10

8902

נתיבים לסולידריות: לקראת אנתרופולוגיה של תרגום ותיווך

2

2

פרופ' טובה גמליאל

ד' 18-20

8903

ילדים זה שמחה? מבט ביקורתי על פריון והולדה

2

2

פרופ' לריסה רמניק

ד' 18-20

8904

עצמי, ארגון ומגדר

2

2

ד"ר אלונה הרנס

ד' 10-12

 

קורסי בחירה

מספר הקורס

שם הקורס

שעות סמסטריאליות

סמסטר א' 

שעות סמסטריאליות

סמסטר ב'

שם המרצה

מועד הקורס

880

הנחית קבוצות (שנה ב')

2

2

ד"ר סיגל שחר אופנהיים

ו' 8-10

 

892

תרבות הקפיטליזם והון

2

--

ד"ר גלית אילון

ו' 10-12

952

יחסים זוגיים

--

2

פרופ' אורלי בנימין

ו' 12-14

960

רשתות חברתיות וירטואליות

--

2

פרופ' דני קפלן

ו' 10-12

996

תרבויות האוכל

2

--

ד"ר דוד רייר

ד' 10-12

8571

אנתרופוס: סדנה אתנו-גרפית

--

2

פרופ' טובה גמליאל

ד' 16-18

 

 

תואר שלישי 

מספר הקורס

שם הקורס

שעות סמסטריאליות

סמסטר א' 

שעות סמסטריאליות

סמסטר ב'

שם המרצה

מועד הקורס

9004

קריאה מונחית: בין רוחניות ודת לפסיכולוגיה פופולרית

--

2

ד"ר מיכל פגיס

ד 10-12 

945

סדנה לדוקטורנטים- דו-חודשי

2

2

פרופ' אורי שורץ

ד' 14-16

954

כתיבה אקדמית לדוקטורנטים

--

2

ד"ר דוד רייר

ד' 16-18