מערכת השעות לתואר שני ושלישי - לשנת תשפ"ב (התכנית נתונה לשינויים)

נכון ליולי2021

קורסי חובה לכל המגמות 

מספר הקורס

שם הקורס

סמסטר א

סמסטר ב

מרצה

מועד הקורס

791

השלמה מובנית -תיאוריות סוציולוגיות 

2

--

פרופ' אורנה ששון לוי

ה'18-20 (בזום)

8000-01

"יישום כלים סטטיסטיים בחשיבה הסוציולוגית" סדנא מתודולוגית כמותנית-שנה א'

--

4

פרופ' שירה עופר

ד' 14-18

8000-02

"יישום כלים סטטיסטיים בחשיבה הסוציולוגית" סדנא מתודולוגית כמותנית-שנה א'

--

4

ד"ר לימור גבאי-אגוזי

 

ד' 14-18

8001-01

"המעבדה האיכותנית", סדנה מתודולוגית איכותנית- שנה א'

4

--

פרופ׳ ניסים לאון

ו' 8-12  חלק מהמפגשים יועבר באופן פרונטאלי וחלק בזום.

8001-02

"המעבדה האיכותנית", סדנה מתודולוגית איכותנית- שנה א'

4

--

ד"ר שלמה גוזמן

ו' 8-12   חלק מהמפגשים יועבר באופן פרונטאלי וחלק בזום.

809-01

סדנת תזה- קורס חובה שנה ב' לתלמידי תזה

2

--

פרופ' אורלי בנימין

ו' 12-14

991-01

סוגיות נבחרות בתיאוריות סוציולוגיות

 

--

2

פרופ' אורי שוורץ

ו' 12-14

992-01

אנתרופולוגיה ומודעות: שדות החיים של תיאוריית התרבות

--

2

פרופ' טובה גמליאל

ד' 20-22

קורסי חובה

המגמה לפסיכולוגיה חברתית

מספר קורס

שם הקורס

סמסטר א

סמסטר ב

שם המרצה

מועד הקורס

8002

סדנא בפסיכולוגיה חברתית- חובה שנה א'

לתלמידי המגמה בלבד

2

2

ד"ר מיכל פגיס

סמס' א' ד' 16-18

סמס' ב' ו' 8-10 

8003

עצמי, רגשות, חברה: סוגיות בפסיכולוגיה חברתית

לתלמידי המגמה בלבד

2

-- 

ד"ר מיכל פגיס

ד 14-16

                          

המגמה לסוציולוגיה ארגונית

מספר קורס

שם הקורס

סמסטר א

סמסטר ב

שם המרצה

מועד הקורס

8004

תיאוריה ופרקטיקה בארגונים- קורס חובה שנה א' לתלמידי המגמה בלבד

2

--

ד"ר אלונה הרנס

ד' 14-16

8005-01

פרקטיקום:  התערבות, אבחון ושינוי בארגונים – קורס חובה שנה א׳

לתלמידי המגמה בלבד

2

4

ד"ר ענת גרתי

סמס' א' ד' 16-18

סמס' ב' ו' 8-12

8005-02

פרקטיקום:  התערבות, אבחון ושינוי בארגונים – קורס חובה שנה א׳

לתלמידי המגמה בלבד

2

4

ד"ר איריס סולנצ'יק- כהן

סמס' א' ד' 16-18

סמס' ב' ו' 8-12

  

המגמה ליעוץ ארגוני

מספר קורס

שם הקורס

סמסטר א

סמסטר ב

שם המרצה

מועד הקורס

8004

תיאוריה ופרקטיקה בארגונים- קורס חובה שנה א' לתלמידי המגמה בלבד

2

--

ד"ר אלונה הרנס

ד' 14-16

8005-01

פרקטיקום:  התערבות, אבחון ושינוי בארגונים – קורס חובה שנה א׳

לתלמידי המגמה בלבד

2

4

ד"ר ענת גרתי

סמס' א' ד' 16-18

סמס' ב' ו' 8-12

8005-02

פרקטיקום:  התערבות, אבחון ושינוי בארגונים – קורס חובה שנה א׳

לתלמידי המגמה בלבד

2

4

ד"ר איריס סולנצ'יק- כהן

סמס' א' ד' 16-18

סמס' ב' ו' 8-12

922 פרו פרקטיקום: על בעייות ארגוניות וכתיבת דו"חות ייעוץ 2 -- ד"ר איתן ברונשטיין ו' 12-14 חלק מהמפגשים יועבר באופן פרונטאלי וחלק בזום.
985 יעוץ אישי- קורס חובה שנה ב' 4 -- ט.נ ילמד בשנה"ל תשפ"ג

 

סמינריונים

מיועד למגמת/ שנה מספר הקורס שם הקורס סמסטר א סמסטר ב שם המרצה מועד הקורס
מיועד לשנה א' 8901 רגשות ושינוי חברתי 2 2 פרופ' אורלי בנימין ד' 18-20

מיועד לשנה ב'

ושנה א' חברה ותרבות

8905

דת, אמונה ומה שביניהן

4 -- ד"ר שלמה גוזמן  ד' 14-18

יעוץ ארגוני 

סוציולוגיה ארגונית שנה א'

8906

תרבות ארגונית

 

2 2 פרופ' גלית אילון ד׳ 18-20
מיועד לשנה א' 984

סוציולוגיה של המוסר

 

2 2 פרופ' אורי שורץ ד' 18-20

מיועד לשנה ב'

עדיפות לסוציולוגיה ארגונית

997 משפחה ועבודה בחברה בת זמננו: בין האישי לארגוני 4 -- פרופ' שירה עופר ד' 14-18

יעוץ ארגוני 

סוציולוגיה ארגונית שנה א'

8908 ארגוני בריאות במאה ה-21: מבט סוציולוגי השוואתי 2 2 פרופ' לריסה רמניק ד' 18-20

יעוץ ארגוני 

סוציולוגיה ארגונית שנה א'

8909 מגדר וארגונים 2 2 ד"ר אלונה הרנס ד' 18-20
 

 

 קורסי בחירה  

מספר הקורס

שם הקורס

סמסטר א

סמסטר ב

שם המרצה

מועד הקורס

864

 ארגונים ושירותים בתחום הבריאות: מבט סוציולוגי השוואתי      

2

--

פרופ׳ לריסה רמניק

ו 10-12

קורס בזום

880

הנחית קבוצות (שנה ב')

4

--

ד"ר סיגל שחר אופנהיים

ו׳ 8-12

 

952 יחסים זוגיים -- 2 פרופ' אורלי בנימין ו' 10-12

960

רשתות חברתיות וירטואליות 

2

 --

פרופ' דני קפלן

ו' 12-14

קורס בזום 

996

תרבויות האוכל 

2

--

ד"ר דוד רייר

ו' 8-10

קורס בזום 

8800 קאוצינג' והעולם החברתי 2 -- ד"ר מיכל פגיס ד' 18-20
8801 חשיבותה של (אי) רצינות: תיאטרון ותיאטרליות בחיים החברתיים 2 -- פרופ' טובה גמליאל

ד' 18-20

קורס בזום

  

תואר שלישי

מספר הקורס

שם הקורס

סמסטר א

סמסטר ב

שם המרצה

מועד הקורס

945

סדנה לדוקטורנטים- דו-חודשי

2

2

 פרופ' אורי שורץ

ד׳ 10-12 

 

התכנית נתונה לשינויים 

תאריך עדכון אחרון : 27/10/2021