דו חוגי לא מובנה

מסלול דו חוגי לא מובנה מתקיים בצרוף עם כל מקצוע דו ראשי אחר הנלמד באוניברסיטה.

להלן תכנית הלימודים המוצעת למסלול זה- 27 שעות שנתיות= 54 נקודות זכות לפי הפירוט הבא:

שנה

היקף נקודות נדרש

שנה א'                    

קורסי חובה בהיקף של 7 שעות שנתיות= 14 נקודות זכות                                       

שנה ב'

קורסי חובה בהיקף של 10 שעות שנתיות= 20 נקודות זכות 

שנה ג'

סמינריונים בהיקף של 4 שעות שנתיות= 8 נקודות זכות 

קורס חובה בהיקף של 2 שעות שנתיות= 4 נקודות זכות 

שנים ב'-ג'

קורסי בחירה בהיקף של  4 שעות שנתיות= 8 נקודות זכות 

רשימה מפורטת של הקורסים ניתן לראות בקישור הבא:

/files/sociology/shared/tvknyt_lymvdym_dv_rshy_l_mvbnh_6.pdf

תנאי הקבלה לתואר הראשון נקבעים על פי ציון ממוצע בגרות וציונים נוספים, כדלקמן-  

 1. תעודת בגרות מלאה בממוצע 98 לפחות, הכוללת בחינה באנגלית ברמה של 4 יח"ל לפחות מאפשרת קבלה ללימודים ללא ציון פסיכומטרי. בנוסף, חלה חובת בחינת מיון באנגלית (אמי"ר/אמיר"ם/פרק האנגלית בפסיכומטרי) בציון 85 מינימום.
 2. תעודת בגרות מלאה בממוצע הנמוך מ-98 מחייבת גם ציון פסיכומטרי. על המועמד.ת להציג תעודת בגרות מלאה, הכוללת בחינה באנגלית ברמה של 4 יח"ל לפחות + בחינת מיון באנגלית בציון 85 מינימום.
 3. לבדיקת הערכת סיכויי הקבלה יש להיכנס למסך הערכת סיכויי קבלה באתר האינטרנט של האוניברסיטה- חישוב סיכויי קבלה
 4. לדרישות הקבלה הכלליות של האוניברסיטה ראו כאן

 

תנאי מעבר – לשנה ב' מסלול דו חוגי לא מובנה

על מנת לעבור משנה א' ל-ב' יש לעמוד בציון מינימום של 70 בקורסים הבאים:

 64-101 – מבוא לסוציולוגיה

64-103 –  מבוא לאנתרופולוגיה

חשוב מאוד להיבחן במועד א' בקורסים הללו על מנת להימנע מחסימה לרישום לשנה ב', אם לא עמדת בציון הנדרש.

לתשומת לב הסטודנטיות והסטודנטים במקצוע דו חוגי מובנה 

 1. במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה יש חובת נוכחות בשיעורים ובתרגילים. במקרה של היעדרות משלושה שיעורים או יותר במהלך סמסטר, למרצה תהא הזכות לתת לסטודנט/.ית ציון "פרש"/ "נכשל" בקורס. משמע, לא תהיה אפשרות לגשת לבחינה המסכמת ולהגיש מטלות בקורס זה.
 2. חשוב להדגיש, שהקורסים של שנה א', ב' וג' בנויים כך שכל שנה מהווה בסיס לשנה הבאה אחריה. אי לכך יש לשמור על סדר הלימודים לפי השנים. בשנה השנייה חשוב ללמוד את הקורסים המתודולוגיים (קורסי שיטות המחקר והסטטיסטיקה) המהווים תנאי מוקדם לסמינרים הנלמדים בשנה השלישית. שינוי סדר הקורסים עלול להאריך את משך הלימודים מעבר לשלוש שנים.
 3. האחריות על מילוי דרישות המחלקה לתואר הראשון מצויה בידי הסטודנטיות והסטודנטים. לפני תחילת רישום מערכת השעות בכל שנה, ניתן להתייעץ עם מתאמת המחלקה לתואר ראשון על מנת לוודא עמידה בכל דרישות המחלקה לתואר. במידת הצורך ניתן לפנות לסגנית המנהלית לראשת המחלקה.
 4. בהינתן ציון ט.נ. (טרם נקבע) מסיבה כלשהי, על הסטודנט.ית לדאוג בהקדם האפשרי לקבל ציון סופי לקורס. זאת על ידי פניה למרצה הקורס או למתרגל.ת הקורס.
 5. היה והציון בקורס הינו נכשל, זאת לאחר מיצוי כל מועדי הבחינות המאושרים, יש להירשם לקורס מחדש ולעמוד בכל דרישות הקורס כפי שנקבעו בשנה בו נלמד בשנית.
 6. בקשות להכרה בקורסים שנלמדו באוניברסיטת בר-אילן ו/או באוניברסיטאות אחרות חייבות להכיל את הסילבוסים של הקורסים.
 7. יש לעמוד בחובות לימוד  באנגלית בהתאם להנחיות של המחלקה לאנגלית שפה זרה ולרפורמה באנגלית קובץ מצורף וכן בשפה העברית בהתאם להנחיות היחידה להבעה עברית. קישור מצורף