סגל מינהלי

תפקיד טלפון
גב' חבצלת כוכי סגנית מינהלית 03-5318376
גב' נוי רוית מזכירה לתואר ראשון ומזכירת המחלקה 03-5318376
גב' ארליך רוני מזכירת התכנית לייעוץ ארגוני 5318093- 03
גב' דרורי שולי מזכירה 03-5318092
גב' חלוצי-פוטר ריקי מזכירת תארים מתקדמים 03-5318378