ראשי המרכז

  

שם מייל ביוגרפיה תחומי מחקר פרויקטי מחקר פרסומים נבחרים

פרופ' דני קפלן

danny@dannykaplan.org

פרופ' דני קפלן הוא פרופ'-חבר במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה וראש המרכז ללימודי גבריות בתוכנית ללימודי מגדר.  עמית במרכז לסוציולוגיה תרבותית באוניברסיטת ייל.

 

סולידריות אזרחית ולאומית; הפוליטיקה של החברוּת; אידיאולוגיות של גבריות; מודלים תרבותיים של אבהות, מדיה ותרבות פופולארית; תרבות צבאית.

לחצ/י כאן

לחצ/י כאן

פרופ' אילנה סילבר

ifsilber@mail.biu.ac.il

פרופ' אילנה סילבר היא פרופ'-חבר במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה ועמיתה במרכז לסוציולוגיה תרבותית באוניברסיטת ייל.

תיאוריה סוציולוגית; הסוציולוגיה של הנתינה והפילנתרופיה; היסטוריה השוואתית; ניתוח תרבותי פרשני.

לחצ/י כאן לחצ/י כאן

פרופ' אורי שורץ

ori.schwarz@gmail.com

מרצה במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה 

שיפוט תרבותי והערכה; האתיקה של שיפוט תרבותי של היומיום; הממד התרבותי של תהליכי בחירה; סגנונות קבוצתיים פוליטיים; אותנטיות; גבולות סמליים; סגנונות קוֹליים; תרבות דיגיטלית.

לחצ/י כאן

לחצ/י כאן

דר' חזקי שוהם

hizky.shoham@gmail.com

מרצה בכיר בתוכנית הבין-תחומית ללימודי פרשנות ותרבות באוניברסיטת בר-אילן ומשמש כעמית מחקר במכון שלום הרטמן ללימודים יהודיים מתקדמים.

אנתרופולוגיה היסטורית; תיאוריה של דת; ריטואלים; טמפורליות; תרבות פופולרית; תרבות אזרחית; לאומיות מלמטה; לימודי ילדוּת; צרכנות ותרבות הצריכה.

לחצ/י כאן

לחצ/י כאן