סגל אקדמי

ראש המחלקה

שם ותפקיד משרד טלפון
פרופ' לריסה רמניק
ראשת המחלקה
408 03-5318691

סגן ראש מחלקה

שם ותפקיד משרד טלפון
דר' שירה עופר
סגנית ראשת המחלקה ומרכזת תכנית הלימודים לתואר שני
404 03-5318651

סגל בכיר

שם ותפקיד משרד טלפון
פרופ' גלית אילון 405 03-5318187
פרופ' אורלי בנימין 333 03-5318189
דר' לימור גבאי-אגוזי
מרכזת תכנית הלימודים לתואר הראשון
439 03-5318964
דר' שלמה גוזמן-כרמלי 419 03-5318079
פרופ' טובה גמליאל
ראש המגמה לחברה ותרבות
411 03-5318234
פרופ' ניסים ליאון
ראש המגמה לסוציולוגיה ארגונית
417 03-5318624
דר' מיכל פגיס
ראש המגמה לפסיכולוגיה חברתית
406 03-5318186
פרופ' דני קפלן 407
דר' דוד רייר 414 03-5318040
פרופ' אורי שורץ
יושב ראש הוועדה המחלקתית לתואר שלישי
440 03-5318965
פרופ' ברוך שמעוני
מייסד ועומד בראש התכנית לייעוץ ארגוני
412 03-5318188
פרופ' אורנה ששון-לוי 418 03-5317625

עמיתי הוראה