סגל אקדמי

ראשת המחלקה

סגנית ראשת המחלקה

סגנית ראשת המחלקה ויושבת ראש הוועדה לתואר שני