פרופ' ניסים ליאון

פרופ'
ראש המגמה לסוציולוגיה ארגונית
פרופ' ניסים ליאון
טלפון: 
פקס: 
דוא"ל: 
משרד: 
שעות קבלה: 

ביוגרפיה

נסים ליאון הוא פרופסור חבר במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה באוניברסיטת בר-אילן. את לימודי התואר השלישי סיים ב – 2005 באוניברסיטת תל-אביב. עבודתו מתמחה בחקר החברה בישראל בדגש על שני נושאים: הסוציולוגיה של החברה הדתית ושאלת התגוונותו האתנית, הדתית והלאומית של מעמד הביניים. הוא פרסם בנושאים אלה מאמרים וספרים רבים שהתפרסמו בבימות מדעיות בחו"ל ובישראל. מ – 2015 פרופסור נסים ליאון הוא חבר בועדה המדעית של מערכת הספרים של יד בן צבי. ב – 2017 הצטרף למערכת כתב העת 'עיונים בחקר ישראל' של אוניברסיטת בן גוריון, וב - 2019 זומן להצטרף למערכת כתב העת 'סוציולוגיה ישראלית'.   

מחקר

תחומי מחקר: 
  • סוציולוגיה פוליטית של ישראל
  • סוציולוגיה של החברה הדתית בישראל
  • היבטים חברתיים ותרבותיים בעולמו של בית הכנסת

פרסומים