דר' ניסים ליאון

דר'
ראש המגמה לסוציולוגיה ארגונית
דר' ניסים ליאון
טלפון: 
פקס: 
דוא"ל: 
משרד: 
שעות קבלה: 

ביוגרפיה

דר' נסים ליאון הוא מרצה בכיר במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה באוניברסיטת בר-אילן. את לימודי התואר השלישי סיים ב – 2005 באוניברסיטת תל-אביב. עבודתו מתמחה בחקר החברה בישראל בדגש על שני נושאים: הסוציולוגיה של החברה הדתית ושאלת התגוונותו האתנית, הדתית והלאומית של מעמד הביניים. הוא פרסם בנושאים אלה מאמרים רבים שהתפרסמו בבימות מדעיות בחול' ובישראל. ב – 2010 יצא לאור ספרו 'חרדיות רכה: התחדשות דתית ביהדות המזרחית' העוסק בשאלת המפגש בין מסורתיות לחרדיות בקהילות המתפללים המזרחיות בישראל של סוף שנות התשעים. ב – 2011 הופיע ספרו המשותף עם דר' אורי כהן 'מרכז תנועת חרות והמזרחים, 1977-1965: משותפות אדנותית לשותפות תחרותית' ובו מוצג מחקר סוציו-היסטורי אודות השינויים החברתיים שחלו אחד מיסודותיו הפוליטיים של מעמד הביניים המזרחי – מרכז תנועת הליכוד – בעשור שלפני המהפך. ב – 2016 התפרסם ספרו 'המצנפת והדגל: לאומיות-שכנגד בחרדיות-המזרחית' ועניינו הגרסה הלאומית הלא-ציונית של החוגים החרדיים-מזרחיים ומקומה בעיצוב הדינמיקה הפוליטית של מפלגת שס'. ב – 2017 יצא לאור קובץ מדעי ראשון מסוגו לו היה שותף בעריכתו 'הגדולים – אישים שעיצבו את היהדות החרדית בישראל' ובו מכונסים 31 מאמרים המציעים ביוגרפיה ופרקי מחשבה של דמויות רבניות מובילות בעיצובה של האידיאולוגיה, המיתוס והארגון של החברה החרדית בישראל. ב – 2018 צפוי לצאת לאור ספרו החמישי המשותף עם יאיר אטינגר 'הסרת קסם המהפכה: מגמות במנהיגות החרדית-מזרחית שאחרי הרב עובדיה יוסף'. מ – 2015 דר' נסים ליאון חבר הועדה המדעית של מערכת הספרים של יד בן צבי. ב – 2017 הצטרף למערכת כתב העת 'עיונים בחקר ישראל' של אוניברסיטת בן גוריון.   

מחקר

תחומי מחקר: 
  • סוציולוגיה פוליטית של ישראל
  • סוציולוגיה של החברה הדתית בישראל
  • היבטים חברתיים ותרבותיים בעולמו של בית הכנסת

פרסומים