שלחו לחבר

דו חוגי מובנה עם המחלקה לקרימינולוגיה

תיאור המסלול:

מסלול תואר ראשון דו חוגי מובנה בסוציולוגיה אנתרופולוגיה עם קרימינולוגיה מאפשר חשיפה ורכישה של מיומנויות המקנות התבוננות מחודשת וייחודית על עולם ההתנהגויות החריגות. לימודי הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה מפתחים כלים אנליטיים ויישומיים המסייעים להבין תרבויות וחברות באשר הן, וגם הבנה מעמיקה של החברה בה אנו חיים ותהליכי השינוי הרוחשים בה. ואילו בתכנית לקרימינולוגיה רוכשים ידע אודות ההתנהגות האנושית הנורמטיבית וזו הסוטה מהנורמה, לומדים תיאוריות המסבירות את ההתנהגויות החריגות לסוגיהן ומקיימים דיון בדרכים למניעתן. שילוב לימודי הקרימינולוגיה עם עולם הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה יאפשר להעמיק את הנסיבות וההשלכות התרבותיות, החברתיות והסימבוליות בחקר התנהגויות החורגות מהנורמה החברתית, וכן הוא יאפשר מבט ביקורתי אודות ההגדרה של נורמה וסטייה, התנאים בהם התנהגות מתוייגת כנורמטיבית או חורגת, ויחסי הכוח הטמונים בעצם התיוג.

ייחודיות המסלול:

השילוב של סוציולוגיה ואנתרופולוגיה עם לימודי הקרימינולוגיה מאפשרים שילוב של ידע תאורטי וידע מעשי. כך, הם מאפשרים לא רק רכישת ידע טהור, אלא גם רכישת מומחיות וידע יישומי עבור סטודנטים המבקשים לרכוש תובנות, כלים ומיומנויות שיסייעו להם לפתח קריירה ועשייה במוסדות לקידום נוער, שרות בתי הסוהר, בתי חולים לבריאות הנפש, וכדומה. בכל אותם המרחבים נדרשת קבלת החלטות בתנאים של רגישות חברתית, מגדרית, בין-תרבותית וגילית, כאשר רוחב האופקים ויכולות הניתוח הנרכשים  בלימודי הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה מכינים  את בוגרי הלימודים בשילוב זה למועסקים אידאלים.

אפשרויות תעסוקה:

שילוב סוציולוגיה ואנתרופולוגיה יחד עם תחום הקרימינולוגיה פותח בפני הסטודנטים מגוון אפשרויות תעסוקה בתחום הציבורי, במחלקות לקידום נוער ברשויות המקומיות, שרות בתי הסוהר, משטרה, בתי חולים לבריאות הנפש, בארגונים חברתיים שעיקרם שיקום ותמיכה, וכן במסגרות הוראה תיכונית ובמכללות להוראה אקדמית.

תנאי הקבלה לתואר הראשון לשנת הלימודים תשפ"ב:

 1. תעודת בגרות
 2. מבחן כניסה פסיכומטרי. מועמדים בעלי ממוצע בגרות 9.8 ומעלה פטורים מבחינת הפסיכומטרי.
 3. ידיעה טובה באנגלית עד כדי קריאה חופשית בספרות מקצועית (ראו סעיף 9 בהמשך העמוד)
תנאי קבלה לעולים – בעלי תעודת בגרות מחו"ל

להלן תכנית הלימודים המוצעת למסלול זה- 25  שעות שנתיות= 50 נקודות זכות לפי הפירוט הבא:

שנה היקף נקודות נדרש
שנה א' קורסי חובה בהיקף של 7 שעות שנתיות= 14 נקודות זכות 
שנה ב' קורסי חובה בהיקף של 6 שעות שנתיות= 12נקודות זכות 
שנה ג'

סמינריונים בהיקף של 4 שעות שנתיות= 8 נקודות זכות 

קורסי חובה בהיקף של 2 שעות שנתיות= 4 נקודות זכות 

שנים ב' ו-ג' קורסי בחירה בהיקף של 6 שעות שנתיות= 12 נקודות זכות  

רשימה מפורטת של הקורסים ניתן לראות בקישור הבא:

/files/sociology/shared/tvknyt_lymvdym_dv_rshy_mvbnh_qrmynvlvgyh_1.pdf

תנאי מעבר – לשנה ב' מסלול דו חוגי מובנה

על מנת לעבור משנה א' ל-ב' יש לעמוד בציון מינימום של 70 בקורסים הבאים:

64-101 – מבוא לסוציולוגיה

64-103 – מבוא לאנתרופולוגיה

חשוב מאוד להיבחן במועד א' בקורסים הללו על מנת להימנע מחסימה לרישום לשנה ב', אם לא עמדת בציון הנדרש.

לתשומת לב התלמידים במקצוע דו חוגי מובנה

 1. במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה יש חובת נוכחות בשיעורים ובתרגילים. במקרה שבו תלמיד/ה יעדר/תעדר משלושה שיעורים או יותר במהלך סמסטר, למרצה תהא הזכות לתת לתלמיד/ה ציון "פרש"/ "נכשל" בקורס. משמע, התלמיד/ה לא יוכל/תוכל לגשת לבחינה ולהגיש מטלות בקורס זה.
 2. אנו מדגישים שהקורסים של שנה א', ב' וג' בנויים כך שכל שנה מהווה בסיס לשנה הבאה אחריה. אי לכך יש לשמור על סדר הלימודים לפי השנים. בשנה שניה יש להקפיד ללמוד את הקורסים המתודולוגיים (קורסי שיטות המחקר והסטטיסטיקה) המהווים תנאי מוקדם לסמינריונים הנלמדים בשנה השלישית. אי הקפדה על סדר זה עלול להאריך את משך הלימודים מעבר לשלוש שנים.
 3. תלמידי שנה א' במקצוע חד חוגי או במקצוע דו חוגי שציוניהם נמוכים מהנדרש למעבר משנה לשנה רשאים לערער בפני ראשת המחלקה או בפני אחראית תכנית לימודים לתואר ראשון. אם הערעור יתקבל, יהיה התלמיד במעמד "על תנאי" בשנה ב'. תלמיד כזה יהיה חייב להעלות במשך שנה ב' את רמת ציוניו בקורסי שנה א' על פי דרישות המחלקה. רק תלמידים אשר יגיעו לרמה הנדרשת יורשו להמשיך את לימודיהם במחלקה.
 4. התלמידים אחראים על מילוי כל דרישות המחלקה לתואר הראשון. לפני תחילת רישום מערכת השעות בכל שנה, ניתן להתייעץ עם הסגנית המנהלית לראשת המחלקה או מזכירת המחלקה לתואר ראשון על מנת לוודא עמידה בכל דרישות המחלקה לתואר.
 5. תלמיד שקיבל ציון ט.נ. (טרם נקבע), מסיבה כלשהי, חייב לדאוג בהקדם האפשרי לקבל ציון סופי לקורס. זאת על ידי פניה למרצה הקורס או למתרגל הקורס.
 6. תלמידים שנכשלו בקורס, בכל מועדי הבחינות המאושרים, חייבים להירשם לקורס מחדש ולעמוד בכל דרישות הקורס.
 7. ההרשמה לקורסים מחוץ למחלקה תאושר לפי התנאים הבאים:
  1. התלמיד סיים את קורסי שנה א' לפי דרישות המעבר לשנה ב'.
  2. קבלת אישור המחלקה האחרת לפני ההרשמה לקורס המבוקש.
 8. קורסים שנלמדו באוניברסיטת בר-אילן ו/או באוניברסיטאות אחרות יוכרו לפי הצורך בתנאי שהציון בהם הוא לא פחות מ- 70.
 9. חובה על כל סטודנט לסיים את חובותיו בשפה האנגלית עד תום שנה ב' ללימודיו באוניברסיטה.

תאריך עדכון אחרון : 08/11/2021