דו חוגי מובנה עם המחלקה לקרימינולוגיה

להרשמה

תיאור המסלול:

הקרימינולוגיה עוסקת בחקר תהליכים פסיכולוגיים וסוציולוגיים הקשורים בפשיעה, עבריינות וסטייה. ההבנה כי פשיעה מהווה סטייה מהדרך החברתית המקובלת, וכי שיקום מאפשר חזרה לתוך הסדר החברתי, הופכים את השילוב בין סוציולוגיה ואנתרופולוגיה וקרימינולוגיה לפורה ומרתק. השפה הסוציולוגית והאנתרופולוגית מקנה כלי חשיבה וניתוח להבנת הסדר החברתי, החשיבות של קהילה וקשרים חברתיים, תרבות עבריינית, וההקשר החברתי אשר דרכו מוגדרת הסטייה מהמסלול החברתי המקובל. כל אלו הם בעלי ערך רב לתחום הקרימינולוגיה, ובפרט לפיתוח הבנה רחבה של מקורותיהן, ביטוייהן והשלכותיהן של פשיעה וסטייה חברתית. 

ייחודיות המסלול:

מסלול תואר ראשון דו חוגי מובנה בסוציולוגיה אנתרופולוגיה עם קרימינולוגיה מאפשר חשיפה ורכישה של מיומנויות המקנות התבוננות מחודשת וייחודית על עולם ההתנהגויות החריגות. לימודי הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה מפתחים כלים אנליטיים ויישומיים המסייעים להבין תרבויות וחברות באשר הן, וכן מעניקים הבנה מעמיקה של החברה בה אנו חיים ותהליכי השינוי הרוחשים בה. התכנית לקרימינולוגיה מקנה ידע אודות ההתנהגות האנושית הנורמטיבית וזו הסוטה מהנורמה. נלמדות בה תיאוריות המסבירות את ההתנהגויות החריגות לסוגיהן ומתנהל בה דיון בדרכים למניעתן. שילוב לימודי הקרימינולוגיה עם עולם הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה יאפשר להעמיק את ההבנה על אודות הנסיבות וההשלכות התרבותיות, החברתיות והסימבוליות בחקר התנהגויות החורגות מהנורמה החברתית, וכן הוא יאפשר מבט ביקורתי אודות ההגדרה של נורמה וסטייה, התנאים בהם התנהגות מתויגת כנורמטיבית או חורגת, ויחסי הכוח הטמונים בעצם התיוג.

אפשרויות תעסוקה:

שילוב סוציולוגיה ואנתרופולוגיה יחד עם תחום הקרימינולוגיה רלוונטי למגוון תפקידים בתחום הציבורי, במחלקות לקידום נוער ברשויות המקומיות, שרות בתי הסוהר, משטרה, בתי חולים לבריאות הנפש, בארגונים חברתיים שעיקרם שיקום ותמיכה, וכן במסגרות הוראה וחינוך. 

 

תנאי הקבלה לתואר הראשון:

 1. תנאי קבלה לפי ממוצע בגרות ללא פסיכומטרי
 2. חישוב סיכויי קבלה (כולל עם פסיכומטרי)
 3. תנאי קבלה לבוגרי מוסד תיכון חרדי
 4. תנאי קבלה לבעלי תעודות בגרות מחו"ל

 

להלן תכנית הלימודים המוצעת למסלול זה- 25  שעות שנתיות= 50 נקודות זכות לפי הפירוט הבא:

 

שנה

היקף נקודות נדרש

שנה א'

קורסי חובה בהיקף של 7 שעות שנתיות= 14 נקודות זכות 

שנה ב'

קורסי חובה בהיקף של 6 שעות שנתיות= 12נקודות זכות 

שנה ג'

סמינריונים בהיקף של 4 שעות שנתיות= 8 נקודות זכות 

קורסי חובה בהיקף של 2 שעות שנתיות= 4 נקודות זכות 

שנים ב' ו-ג'

קורסי בחירה בהיקף של 6 שעות שנתיות= 12 נקודות זכות  

רשימה מפורטת של הקורסים ניתן לראות בקישור הבא:

/files/sociology/shared/tvknyt_lymvdym_dv_rshy_mvbnh_qrmynvlvgyh_1.pdf

תנאי מעבר – לשנה ב' מסלול דו חוגי מובנה

על מנת לעבור משנה א' ל-ב' יש לעמוד בציון מינימום של 70 בקורסים הבאים:

 64-101 – מבוא לסוציולוגיה

64-103 –  מבוא לאנתרופולוגיה

חשוב מאוד להיבחן במועד א' בקורסים הללו על מנת להימנע מחסימה לרישום לשנה ב', אם לא עמדת בציון הנדרש.

לתשומת לב הסטודנטיות והסטודנטים במקצוע דו חוגי מובנה 

 1. במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה יש חובת נוכחות בשיעורים ובתרגילים. במקרה של היעדרות משלושה שיעורים או יותר במהלך סמסטר, למרצה תהא הזכות לתת לסטודנט/.ית ציון "פרש"/ "נכשל" בקורס. משמע, לא תהיה אפשרות לגשת לבחינה המסכמת ולהגיש מטלות בקורס זה.
 2. חשוב להדגיש, שהקורסים של שנה א', ב' וג' בנויים כך שכל שנה מהווה בסיס לשנה הבאה אחריה. אי לכך יש לשמור על סדר הלימודים לפי השנים. בשנה השנייה חשוב ללמוד את הקורסים המתודולוגיים (קורסי שיטות המחקר והסטטיסטיקה) המהווים תנאי מוקדם לסמינרים הנלמדים בשנה השלישית. שינוי סדר הקורסים עלול להאריך את משך הלימודים מעבר לשלוש שנים.
 3. האחריות על מילוי דרישות המחלקה לתואר הראשון מצויה בידי הסטודנטיות והסטודנטים. לפני תחילת רישום מערכת השעות בכל שנה, ניתן להתייעץ עם מתאמת המחלקה לתואר ראשון על מנת לוודא עמידה בכל דרישות המחלקה לתואר. במידת הצורך ניתן לפנות לסגנית המנהלית לראשת המחלקה.
 4. בהינתן ציון ט.נ. (טרם נקבע) מסיבה כלשהי, על הסטודנט.ית לדאוג בהקדם האפשרי לקבל ציון סופי לקורס. זאת על ידי פניה למרצה הקורס או למתרגל.ת הקורס.
 5. היה והציון בקורס הינו נכשל, זאת לאחר מיצוי כל מועדי הבחינות המאושרים, יש להירשם לקורס מחדש ולעמוד בכל דרישות הקורס כפי שנקבעו בשנה בו נלמד בשנית.
 6. בקשות להכרה בקורסים שנלמדו באוניברסיטת בר-אילן ו/או באוניברסיטאות אחרות חייבות להכיל את הסילבוסים של הקורסים.
 7. יש לעמוד בחובות לימוד  באנגלית בהתאם להנחיות של המחלקה לאנגלית שפה זרה ולרפורמה באנגלית קובץ מצורף וכן בשפה העברית בהתאם להנחיות היחידה להבעה עברית. קישור מצורף