מי אנחנו?

המרכז לסוציולוגיה תרבותית, אוניברסיטת בר אילן (CCS-BIU)

 

מי אנחנו?

המרכז לסוציולוגיה תרבותית באוניברסיטת בר אילן פועל לחקר תהליכים תרבותיים ומִבנים של משמעות בחיים החברתיים. כאסכולה מחשבתית, הסוציולוגיה התרבותית מחויבת לניתוח ממוקד-משמעות, המדגיש את תפקידם המכונן של ייצוגים תרבותיים ותהליכים סימבוליים בכל תחומי החיים החברתיים. אנו דוגלים בשילוב בין תיאוריה תרבותית לבין מחקר מבוסס אמפירית ומבקשים לפתח מושגים וכלים מחשבתיים כדי לקשר בין הרמות השונות של החיים החברתיים, מהמיקרו ועד המאקרו. היות שלא ניתן להפריד תופעות תרבותיות מתבניות ואילוצים של הארגון החברתי, מחקרים בסוציולוגיה תרבותית מדגישים כיצד ההתנסות הקולקטיבית מתווכת על ידי פרקטיקות מוסדיות ברמת המזו.

המרכז מנוהל במשותף על-ידי המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה והתוכנית הבין-תחומית ללימודי פרשנות ותרבות באוניברסיטת בר-אילן, שתיהן בעלות מומחיות מצטברת וניסיון רב במחקר איכותני של תרבות. המרכז שם לו למטרה ליצור נקודת מפגש בין גישות פרשניות במדעי הרוח והחברה ששורשיהן נעוצים בנקודות מבט הרמנויטיות ופנומנולוגיות. בכך טמון ייחודו של המרכז בנוף האקדמי בישראל.

חוקרות וחוקרי המרכז עוסקים במגוון רחב של נושאים, ובהם: תיאוריה חברתית ותרבותית; החברה האזרחית; לימודי מדיה ולימודי צריכה; תרבות דיגיטלית, הסוציולוגיה של הטעם, השיפוט וההערכה; תרבות פוליטית; סולידריות לאומית ופוליטיקה של החברוּת; הנתינה והפילנתרופיה; הסוציולוגיה של הרגשות והשיח הטיפולי; ריטואלים פומביים ולימודי פרפורמנס; אנתרופולוגיה של התיאטרון; זהויות אתניות, מעמדיות ודתיות; תרבות ארגונית; תרבות השוק.