המגמה לפסיכולוגיה חברתית

להרשמה

Graduate Program in Social Psychology                                                  

שדה הפסיכולוגיה החברתית עוסק בהתנהגויות, תפיסות ורגשות ברמת הפרט כפי שאלו מעוצבות בתוך הקשרים חברתיים ספציפיים, ובכך הוא שואב את מקורותיו התיאורטיים והמחקריים מתחומי הסוציולוגיה והפסיכולוגיה. הלימודים במגמה לפסיכולוגיה חברתית של התוכנית לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה מקנים לסטודנטיות ולסטודנטים כלים להבנה, ניתוח ופרשנות של תהליכים חברתיים בהקשרים מגוונים ולזיהוי גורמים מעצבי התנהגות; מיומנויות ניתוח של קשרי הגומלין בין הפרט לקבוצה; והכשרה בפיתוח תובנות לגבי ההתמודדויות החברתיות של הפרט והכוחות המעצבים תהליכים קבוצתיים. לצד הכלים האלה, הלימודים במגמה מקנים מיומנויות מחקר בסיסיות שיאפשרו לבחון שאלות מתחומי ההתעניינות או העיסוק המקצועי. חברות וחברי סגל המגמה מתמחים בין השאר בנושאים הבאים: מושג העצמי ורגשות, אתניות, השפעות פסיכולוגיות-חברתיות של מיקומים מבניים כגון מעמד ומגדר, מגדר במשפחה ובעבודה, תמיכה חברתית, פסיכולוגיה חברתית ואינטרנט, אי בטחון תעסוקתי, חקר סטריאוטיפים, יחסים זוגיים, גבריות וחברות, שינוי עמדות ושכנוע, מנהיגות ותהליכים תוך-קבוצתיים ויחסים בין-קבוצתיים. מטרת הלימודים במגמה היא העמקת ההיכרות עם הנושאים האמורים כחלק מחיזוק היכולת העצמאית להעמיד תובנות מחקריות ופרקטיות בתחום.

הלימודים במגמה הם בעלי ערך רב לעיסוקים וקריירות במגוון תחומים, בין השאר בתחומים הקשורים למחקרי התנהגות צרכנית ובין-אישית, הדרכה, ניהול, ניהול משאבי אנוש, וכל טווח העבודות הייעוציות העוסקות בליווי תהליכים אישיים, בינאישיים וקבוצתיים. השינויים הרבים בהתפתחות תחום יחסי העבודה בישראל, והעלייה במודעות לגבי נורמות של העסקה ושל טיפוח עובדים, חיזקו מאד את התפיסה כי מן הראוי להעסיק מנהלים ועובדים, שהנם בעלי רגישויות לתהליכים בין-אישיים ולהקשר החברתי בו הם מתקיימים, ותואר שני במגמה לפסיכולוגיה חברתית בתוכנית לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה תורם רבות להכשרת עובדות ועובדים בכירים בתחומים אלו.

המגמה מיועדת לבעלות ובעלי תואר ראשון, המעוניינים להרחיב את השכלתם בתחום הפסיכולוגיה החברתית, כשלב בהכשרתם המקצועית או לצורכי התפתחותם האישית. המגמה לא מאפשרת רישום בפנקס הפסיכולוגים.

דרישות הלימודים במגמה

מסלול ללא תזה (מסלול ב)

תכנית הלימודים נמשכת שנה וחצי (3 סמסטרים בלבד!). הלימודים הפרונטליים לתואר מרוכזים ביום רביעי בין השעות 21:30-14:00 וביום שישי בין השעות  14:00-08:00 (פרט לקורסי השלמה לאלה הנדרשים בכך).

במסגרת התכנית יש לצבור 18 שעות שנתיות (36 נקודות זכות) הכוללות קורסים תאורטיים, קורסים מתודולוגיים, סמינרים, סדנא מעשית וקורסי בחירה בתחום כפי שמפורט בטבלה בהמשך.

מסלול עם תזה (מסלול א)

תכנית הלימודים נמשכת שנתיים. הלימודים הפרונטליים לתואר מרוכזים ביום רביעי בין השעות 20:00-14:00 וביום שישי בין השעות 14:00-08:00 (פרט לקורסי השלמה לאלה הנדרשים בכך). מירב הלימודים הפרונטליים מרוכזים בשנה הראשונה ללימודים (למעט קורס בחירה וסדנת תזה המועברים בסמסטר א שנה ב). השנה השנייה ללימודים מוקדשת לכתיבת הצעת המחקר, ביצוע המחקר וכתיבת התזה.

בלימודים במסלול יש לצבור 14 שעות שנתיות (28 נקודות זכות) הכוללות קורסים תאורטיים קורסים מתודולוגיים, סמינרים וקורסי בחירה בתחום כפי שמפורט בטבלה.

 

דרישות הלימודים במגמה לפסיכולוגיה חברתית

קטגוריה

שם הקורס

היקף שעות

קורס תיאורטי מחלקתי

סוגיות נבחרות בתיאוריות סוציולוגיות או אנתרופולוגיה ומודעות: שדות החיים של תיאוריית התרבות

1 ש"ש

קורסים מתודולוגים

המעבדה האיכותנית

יישום כלים סטטיסטיים בחשיבה הסוציולוגית

2 ש"ש

2 ש"ש

קורסים במגמה

עצמי, רגשות, חברה: סוגיות בפסיכולוגיה חברתית

סדנא בפסיכולוגיה חברתית

סמינר

הנחיית קבוצות

1 ש"ש

2 ש"ש

2 ש״שׁ

2 ש"ש

קורסי בחירה

מהיצע הקורסים בתוכנית ובמגמה

6 ש״ש במסלול ב' ללא תזה(כולל הנחיית קבוצות)

 3 ש״ש במסלול א' ( עם תזה)

סמינר בחירה (מסלול ב')

מהיצע הסמינרים בתוכנית

2 ש"ש

קורס חובה – מסלול א' בלבד

סדנת תזה

1 ש"ש

דגשים לגבי תוכנית הלמודים

  1. במסלול ללא תזה, כדי לסיים את חובות השמיעה תוך שנה וחצי יש לקחת מערכת מלאה הכוללת 12 שעות לימוד בשבוע בשלושת הסמסטרים, לא כולל לימודי השלמה (סמסטר א ו-ב בשנה ראשונה, וסמסטר א בשנה שניה).
  2. ניתן לפרוש את התואר על 4 סמסטרים. במקרה כזה, חובה ללמוד בשנה הראשונה 8 שעות שנתיות לפחות, לא כולל לימודי השלמה.
  3. כל שנה יש לקחת את קורסי החובה לאותה שנה.
  4. חובה ללמוד סמינריון אחד בשנה הראשונה.
  5. מי שחוייבו בלימודי השלמה - יש לסיים אותם עד סוף סמסטר א' בממוצע של 76 לפחות.

 לצפייה בידיעון המלא לשנת תשפ"ד

מלגות

כדאי לדעת:

רבים מתלמידי המגמה זכו בשנים האחרונות במלגות מטעם אוניברסיטת בר-אילן.

כדאי לברר פרטים לגבי נוהל הגשת בקשה למלגה בוועדת המלגות. 

דוגמאות לקורסים הניתנים במגמה:

שימו לב: הרשימה מדגימה קורסים הניתנים במגמה ואינה תואמת את תכנית הלימודים לשנה ספציפית.

עצמי, רגשות, חברה: סוגיות בפסיכולוגיה חברתית (קורס חובה)- דר' מיכל פגיס

מטרתו המרכזית של הקורס הינה סקירה מקיפה של סוגיות מחקר עדכניות - תיאורטיות ואמפיריות - בחקר פסיכולוגיה חברתית. סקירה זו תכלול קריאה ודיון ביקורתי במספר תחומי ידע: יחסים פסיכולוגיים-חברתיים בקרב הפרט (עצמי, גוף, רגשות); יחסים בינאישיים (הקשר החברתי; משיכה בינאישית; קונפורמיות; סטייה) יחסים קבוצתיים ובין קבוצתיים (יחסי כוח; פיקוח חברתי ;אלימות).

יחסים זוגיים – פרופ' אורלי בנימין

הקורס מציג פרספקטיבה סוציולוגית על יחסים זוגיים המוגדרים בהקשר זה כיחסים אינטימיים ארוכי טווח. הפרספקטיבה המוצגת מכוונת ליצירת מסגרת תיאורטית הקושרת בין רמת המקרו ורמת המיקרו תוך התמקדות בהירארכיה המגדרית, שיעתוקה ואיתגורה. הקורס מציג מספר נושאים מרכזיים: אינטימיות כאפיון אפשרי של יחסים זוגיים וכציפייה; גלובליזציה, אי-בטחון תעסוקתי וזוגיות, אלימות גברים נגד נשים, רומנטיקה, יחסי כח, מכניזמים של שתיקה והשתקה, משא ומתן ושינוי, זהות מגדרית, גירושים, המעבר להורות, זוגיות חד מינית, גבריות וזוגיות שוויונית. הקורס שואב ממקורות אנגלים ואמריקאים ומעלה את שאלת האפשרות ליישם תובנות מחקריות של מקורות אלו ביחס למציאות הישראלית.

תמיכה חברתית ובידוד – פרופ' שירה עופר

מטרת הקורס הינה להכיר את תופעת התמיכה החברתית, הן ברמת הפרט והן ברמה החברתית, ולעמוד על מורכבויותיה. התלמידות והתלמידים בקורס ילמדו לגבש טענה תיאורטית אודות תמיכה חברתית ולבחון אותה בצורה אמפירית, במסגרת כתיבת עבודת סמינריון. תוכן הקורס: ליחסים בין-אישיים תפקיד חשוב בהתפתחות הפרט והצלחתן של קבוצות חברתיות שונות. מחקרים רבים מראים כי לסביבה החברתית של הפרט השפעה על הבריאות, השתלבות בכוח העבודה, הצלחה בלימודים ותחושת הרווחה הכללית. הקורס יתמקד בתופעת התמיכה החברתית והשלכותיה על הפרט, הקבוצה והחברה כולה, והוא ידון בהיבטיה החיוביים והשליליים כאחד. הנחת היסוד העומדת בבסיס גישה זו הנה שהתנהגות הפרט אינה תוצאה של פעילות אוטונומית או תוצר של אילוצים מבניים, אלה פונקציה של המאפיינים החברתיים של הסביבה בה הפרט פועל. במסגרת הקורס נדון במושגים חשובים אשר נעשו פופולאריים מאד במחקר הסוציולוגי כגון הון חברתי, רשתות חברתיות, שיזור, יחסי חליפין והדדיות. הקורס יכלול מפגשים פרונטאליים, דיונים בכיתה, ומפגשי הנחייה אישיים.

הנחית קבוצות – דר' סיגל אופנהיים שחר

הקורס יעסוק בחקר תהליכים המתרחשים בקבוצה קטנה. הלמידה בקורס תשלב התנסות חווייתית בדינאמיקה קבוצתית, לימוד תיאורטי של נושאים ומודלים מרכזיים בהבנת קבוצה, וכן תרגול של מיומנויות הנחייה והתנסות בהנחיית עמיתים בקבוצת הלימוד. הקורס מוגבל ל-15 סטודנטיות וסטודנטים מהמגמה לפסיכולוגיה חברתית.  


רשתות חברתיות וירטואליות - פרופ' דני קפלן

הקורס בוחן יחסי חברותיות בין המרחב הפרטי לציבורי דרך המקרה של רשתות חברתיות וירטואליות.  
חברותיות פועלת במרחב הביניים של ארגונים ומתווכת בין הפרטי לבין הציבורי. סוגיה זו תיבדק דרך תופעת הרשתות החברתיות באינטרנט, בדגש על רשת הפייסבוק. נבחן את המעברים בין המרחב הפרטי למרחב הציבורי דרך הזיקות שבין חברות בין-אישית, רשתות חברתיות ארגוניות וחברות בקהילה. למרות שבעידן המודרני חברות מקושרת עם המרחב הפרטי סביב אינטימיות, אוטונומיה ובחירה אישית, ניווכח שיש לה גם הקשרים במישור הקבוצתי, הארגוני והציבורי. הדבר עולה ביתר שאת עם המעבר לתקשורת אינטרנטית שמאפשרת לבחון הלכה למעשה כיצד החברותיות החדשה משנה את התפיסות של פרטיות, פומביות וקולקטיביות. מבין המושגים שיבחנו: חברות וחברותיות, רשת חברתית, הון חברתי, יחסי אמון ואינטימיות פומבית. רשימת הקריאה משלבת תיאוריות סוציולוגיות, אנתרופולוגיות ופוליטיות לחקר חברותית, תוך שילוב בין גישות פוזיטיביסטיות ופנומנולוגיות. במהלך הקורס כל זוג תלמידים יבחר נושא לסקירת ספרות ולניסוח של שאלת מחקר בתחום.


התוכנית לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה - המגמה לפסיכולוגיה חברתית

המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה

אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן 5290002

בניין 213, חדר 402

טלפון: 03-5318378  פקס:03-7384037

socio.grad@biu.ac.il