עמיתים במרכז

שם מייל מחלקה תחומי מחקר פרויקטי מחקר פרסומים נבחרים

פרופ' טובה גמליאל

tova.gamliel@biu.ac.il

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה ערכו האפיסטמולוגי של התיאטרון המערבי לחקר העצמי המשחק; תיאוריה של תרבות המתייחסת לחברות בנות-זמננו. לחצ/י כאן לחצ/י כאן

דר' שלמה גוזמן

shlomoguzmen@gmail.com

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה טקסט וחברה; טקסט ויצירתיות תרבותית; הסוציולוגיה של הידע והלמידה; סוציולוגיה של דת; סוציולוגיה של יהדות. לחצ/י כאן לחצ/י כאן

דר מיכל פגיס

michalpagis@gmail.com

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה טכניקות של עיצוב וטרנספורמציה של העצמי בתרבות בתר-תעשייתית; פרקטיקות של מדיטציה ואימון.   לחצ/י כאן

פרופ' גלית אילון

Galit.Ailon@biu.ac.il

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה תרבות ארגונית, תרבויות שוק/ לחצ/י כאן לחצ/י כאן

פרופ'' נסים ליאון

nissimnu@bezeqint.net

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה היהדות המודרנית, קהילות חרדיות, פונדמנטליזם דתי, לאומיות, זיכרון קיבוצי, הפוליטיקה של המעמד הבינוני. לחצ/י כאן לחצ/י כאן

דר' דויד רייר

rierda@gmail.com

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

הסוציולוגיה של הבריאות והרפואה; הסוציולוגיה של המדע; הסוציולוגיה של הידע.

לחצ/י כאן  
דר' ניצן רותם 

nitzan.courses@gmail.com

התוכנית ללימודי פרשנות ותרבות

לחימה ומחויבויות קבוצתיות; תפיסת ההתאבדות במדעי החברה; דינמיקות תרבותיות בין ישראל וארה"ב; ספרו של ואן-גנפ "טקסי מעבר" ותבניות דינמיות. לחצ/י כאן לחצ/י כאן