עבודות תזה ודיסרטציות

שנהסמל מיון כותרת סטודנט/ית מנחה
2019 מגדר ומשא ומתן על תנאי עבודה וכסף: השוואה בין תפישות וחוויות של נשים וגברים העובדים במחקר ופיתוח MA רונה מלכא פרופ' גלית אילון
2019 "השמים הם הגבול והדרך דרך ארץ": הטמעת ערכים ניאו- ליברליים דרך שיח של פסיכולוגיה פופולארית בחינוך הבית - ספרי בישראל MA שרי רימה אלפי-ניסן
2019 עבודת אותנטיות של נשים בתפקידי מנהיגות כפרקטיקה של העצמה נשית MA אסנת ילין דר' מיכל פגיס
2019 "הבניית זהות שחורה: התמודדות עם גזענות וסטיגמה בקרב בני הקהילה האתיופית ותפיסתם את מבקשי המקלט מאפריקה" MA גילה יורוקובסקי פרופ' אורי שורץ
2019 "רווקות מבחירה או מכורח הנסיבות: המאפיינים והמשמעויות החברתיות של מעמד הרווקות בחברה הישראלית" Ph.D ליבי באר דר' שירה עופר
2019 " עובדות בצל האלימות: משמעויות העבודה בשכר בעולמן של נשים שורדות אלימות בני זוג בעידן של אזרחות שוק" Ph.D קרני קריגל פרופ' אורלי בנימין
2019 "אלטרנטיבות קונפורמיות" תנועות של גבריות חדשה בישראל Ph.D אדם כהן
2019 " המשק נמצא ערב שואה כלכלית": הכרת מצב החירום בהסתדרות נוכח תכנית הייצוב הכלכלית 1985 MA רונית פורת - גולן פרופ' ניסים ליאון
2019 " הקשר בין הון חברתי- ארגוני לתפוקת עובדים: האפקט המתווך של הון פסיכולוגי – חיובי במודל תגמולים קבוצתי" MA טל יוסף צ'רבוני
2018 עת צרה ליענקב: התיאולוגיה הפוליטית החרדית והבנייתה כריבונות שכנגד MA מיכאלה ניות פרופ' ניסים ליאון
2018 הבדלים על בסיס הגירה בשאיפות השכלתיות ותעסוקתיות של תלמידי תיכון MA נעמה הלוי-ג'נאח דר' לימור גבאי-אגוזי
2018 השתתפותן של נשים בסדנאות למיומנויות תקשורת: שינוי בדפוסי התקשורת הזוגית MA רונה זיו-טג'ורנלונד פרופ' אורלי בנימין
2018 in search of spiritual home: a case study of post-soviet immigrants learning the science of kabbalah נטליה גרודינינה
2018 ההומור כהון חברתי-ארגוני: היבטים מגדריים, פוליטיים וחברתיים של השפעת השימוש בהומור על תוצאות עבודה בקרב נציגי שירות במוקד טלפוני MA בנימין פלדמן פרופ' ברוך שמעוני
2018 "רק לא להיות חסרת אונים": חוויות לידה של נשים שהיו מעוניינות ללדת באופן טבעי בבית חולים MA קרן טקאץ' מליניק דר' דוד רייר
2018 "מחיר האהבה: שאלת משמעות הכסף בחוויית החתונה הישראלית" MA רחלי יהושע - גורן פרופ' גלית אילון
2018 "הון חברתי, פוליטיקה ארגונית ותוצאות עבודה במפעלים קיבוציים מופרטים: השוואה בין עובדים שכירים לחברי קיבוץ". MA סלעית סהר - אדלשטיין פרופ' ניסים ליאון
2018 " העתקת המגורים של בני הקיבוצים ובני זוגם ממרכז הארץ לקיבוצים בפרפריה" MA תמיר אילי פרופ' אורלי בנימין
2018 "תובענות דתית מול תובענות ארגונית: מרחב החיים של המנהל הדתי האורתודוקסי" MA שלי אלתר פרופ' ניסים ליאון
2017 מאפייני המפגש התרבותי הבין דורי באקדמיה Ph.D שלו סוזן פרופ' טובה גמליאל
2017 זמן חופש והעצמי: זמן חופשי בהקשר מעמד הביניים בישראל Ph.D מישל שיר וייס פרופ' אילנה סילבר
2017 בחינת שינויים בחשיבות המיוחסת לערכי עבודה לאור תהליכים כלכליים, חברתיים ותרבותיים בישראל: מגמות לאורך זמן MA מאיה מוספיה
2017 תודעות זמן בחברות הזנק ומקומן ביחסי הגומלין בין חלקי הארגון MA שרמן ליטל פרופ' ניסים ליאון
2017 דיאלוגים עם המוות: על "פנומנולוגיה נגדית" בקרב חולים בהוספיס Ph.D בת שבע מילר פרופ' טובה גמליאל
2017 לשרת מעל ומעבר: רוחניות, עבודת רגש ותוצאות עבודה- השוואה בין נציגי שירות טלפוני שתיים ולא דתיים MA סמדר ווינשטיין דר' מיכל פגיס