עבודות תזה ודיסרטציות

שנהסמל מיון כותרת סטודנט/ית מנחה
2007 מנהיגות ורגשות: סגנון מנהיגות וכישורים רגשיים של מנהלים כמשפיעים על החויה הרגשית של נציג השירות והלקוח Ph.D מדלר לירז חנה
2007 "הגבר הישראלי החדש"? שנויים בהבניות של גבריות בראיה בין-דורית Ph.D הולנדר עינת
2007 סטראוטיפים עדתיים בקרב יוצאי חבר המדינות: השוואה לסטראוטיפים בחברה הישראלית MA גוטליב יורי פרופ' אורנה ששון-לוי
2007 המרצה חברתית ונהיגה: ההשפעה של תקנת הלווי על נהגים חדשים MA הדרי עפרי פרופ' אפרים תבורי
2007 תהליכים זהותיים של נשים דתיות" פרשנות של נשים דתיות לייצוג דתיים במדיה הטלויזיונית MA זמיר עפרה פרופ' אורלי בנימין
2007 "תצא נפשי עליך" השפעת סגנון מנהיגותו וכישוריו הרגשיים של המנהל על יחסו האמפתי של נציג השרות ללקוח MA דניאל שרון דר' רותי גונט
2007 עבודת רגש ואמפתיה בשירות לקוחות ובמוקד סיוע נפשי MA בר- דוד שני פרופ' אורלי בנימין
2007 פונוגרפיה ואינטימיות, הילכו שניים יחדיו? תפיסות ורגשות של נשים לגבי הקשר בין אינטימיות לפונוגרפיה MA טליוסטן דימטרי פרופ' אורלי בנימין
2007 עמדותיהן של נשים דתיות-לאומיות לגבי פמינזים ודת MA שיף שרית פרופ' אורנה ששון-לוי
2007 החוייה האוריינית של סטודנטיות ערביות באוניברסיטת בר-אילן MA ארד נעמה פרופ' אורנה ששון-לוי
2007 השפעת תפיסת קבוצת על משותפת ותחרות בין קבוצות על תפיסת הממדים חום ויכולת של קבוצות החוץ MA כהן דליה פרופ' אפרים תבורי
2007 נישואין מעורבים בין עולי דור ה- 1.5 מבריה"מ לשעבר לישראלים: חוויה של רב-תרבויות בהקשר הזוגי MA קנורין-טבשי יאנה פרופ' לריסה רמניק
2007 "הדשא של המנהיג ירוק יותר" על קנאת מונהג במנהיגו וקסלר ליטל דר' רונית קרק
2007 השפעת סוציאליזציה מוקדמת על מעורבות אבות בקיבוץ: חיקוי או פיצוי MA בשיא ליאת דר' רותי גונט
2007 תפיסות בית סיפריות, דפוסי מעורבות חברתית ומעורבות באלימות: ניתוח משווה בין בני נוער דתיים לחילוניים MA גברא-סמיה אפרת דר' יוסי הראל
2007 רציונאליות או הסתמכות על היוריסטיקות ? בחינה של תהליך קבלת החלטות של יזמים בחברת הזנק MA גל מירי דר' רונית יצחקי
2007 סיפורי חיים של יזמים מצילחים MA חורש שרון דר' רונית יצחקי
2007 חוויית הרווקות וחיפוש זוגיות: התנסותיהן של נשים ישראליות רווקות בתהליכי חיפוש ובחירת בן-זוג היכרויות ווירטואליות (מתווכות מחשב) מפגשי "פנים אל פנים" מחקר נרטיבי MA שוורץ עדי דר' אילן תלמוד
2006 טקסי מעבר וטקסי הגדרה אישיים בתהליך של חזרה בתשובה מול חזרה בשאלה Ph.D דורון שלומי פרופ' ניסן רובין
2006 המשמעות הסימלית של היין בתרבות היהודית Ph.D סילמן נעמי פרופ' ניסן רובין
2006 "להיות אישה" בכפר המשכילים" Ph.D עוז איבשיץ יפעת
2006 ההבנייה החברתית של האובייקט המדעי במעבדת מחקר Ph.D נוני וייס אפי
2006 הבניית זהות דתית בעידן המודרני: ראיונות עומק עם נשים יהודיות אורתודוקסיות בישראל על הממשק בין אינטימיות והלכה MA שטרנליב, תמרה דר' שמעון קופר
2006 חרדה ממתמטיקה והשפעתה על השאיפות התעסוקתיות של נערות עולות מחבר העמים וילידות הארץ, בפרספקטיבה של משך השהות בארץ MA טבוריסקי ליובוב פרופ' אורלי בנימין
2006 תהליך קבלת דרגת סא"ל בצה"ל – מקרה בוחן לבחינת קידום נשים בצה"ל MA קוטיק נורית פרופ' אורנה ששון-לוי