עבודות תזה ודיסרטציות

English שלחו לחבר
שנה סטודנט/ית מנחה
2008 מנבאים פסיכו-חברתיים למעורבות בהצקות בקרב תלמידים בבתי-ספר בישראל PhD רחמים-דופלט קרן ד"ר יוסי הראל
2008 מעמד תעסוקתי בקרב נשים ערביות והשוואה לבן-זוגן MA סבח מיכל ד"ר שירה עופר
2008 מקצועות, גוף ומגדר ביחסים בין העוסקים ברפואה משלימה ואלטרנטיבית ובין העוסקים ברפואה קונבנצינאלית MA פבסנר מאיה ד"ר מיכאל כץ
2008 נקודת המפגש בין מסורת ומודרנה : מחקר ביחס בין טהרת המשפחה וזהות בקרב נשים וגברים בקהילה הדתית לאומית PhD מרמון- גרומט נעמי
2008 סיוע הומניטרי בינלאומי ישראלי: שדה פעילות אזרחית בהתהוות PhD הבר כרמית פרופ' אילנה סילבר
2008 פטרונות בגיל הזיקנה: מהות היחסים הבינאישיים בבית-אבות ועקנין אשרת פרופ' טובה גמליאל
2008 תפיסות ממוגדרות של הצלחה בחיים ומימוש עצמי: תפקידם הממתן של סקסיזם אמביוולנטי ואידיאולוגיות מגדר MA ברזילי- לוי אסנת ד"ר רותי גונט
2007 "הגבר הישראלי החדש"? שנויים בהבניות של גבריות בראיה בין-דורית PhD הולנדר עינת פרופ' לריסה רמניק, ד"ר רינה שחר
2007 "הדשא של המנהיג ירוק יותר" על קנאת מונהג במנהיגו וקסלר ליטל ד"ר רונית קרק
2007 "תצא נפשי עליך" השפעת סגנון מנהיגותו וכישוריו הרגשיים של המנהל על יחסו האמפתי של נציג השרות ללקוח MA דניאל שרון ד"ר רותי גונט
2007 החוייה האוריינית של סטודנטיות ערביות באוניברסיטת בר-אילן MA ארד נעמה פרופ' אורנה ששון-לוי
2007 המרצה חברתית ונהיגה: ההשפעה של תקנת הלווי על נהגים חדשים MA הדרי עפרי
2007 השפעת סוציאליזציה מוקדמת על מעורבות אבות בקיבוץ: חיקוי או פיצוי MA בשיא ליאת ד"ר רותי גונט
2007 השפעת תפיסת קבוצת על משותפת ותחרות בין קבוצות על תפיסת הממדים חום ויכולת של קבוצות החוץ MA כהן דליה
2007 חוויית הרווקות וחיפוש זוגיות: התנסותיהן של נשים ישראליות רווקות בתהליכי חיפוש ובחירת בן-זוג היכרויות ווירטואליות (מתווכות מחשב) מפגשי "פנים אל פנים" מחקר נרטיבי MA שוורץ עדי ד"ר אילן תלמוד
2007 להתבגר ולהתגבר: גוף, זהות ורגש בסיפורי מחלה של מתבגרים באינטרנט PhD טילינגר אפרת ד"ר דוד רייר
2007 מנהיגות ורגשות: סגנון מנהיגות וכישורים רגשיים של מנהלים כמשפיעים על החויה הרגשית של נציג השירות והלקוח PhD מדלר לירז חנה ד"ר רונית קרק, ד"ר מיכה פופר
2007 נישואין מעורבים בין עולי דור ה- 1.5 מבריה"מ לשעבר לישראלים: חוויה של רב-תרבויות בהקשר הזוגי MA קנורין-טבשי יאנה פרופ' לריסה רמניק
2007 סטראוטיפים עדתיים בקרב יוצאי חבר המדינות: השוואה לסטראוטיפים בחברה הישראלית MA גוטליב יורי פרופ' אורנה ששון-לוי
2007 סיפורי חיים של יזמים מצילחים MA חורש שרון
2007 עבודת רגש ואמפתיה בשירות לקוחות ובמוקד סיוע נפשי MA בר- דוד שני פרופ' אורלי בנימין
2007 עמדותיהן של נשים דתיות-לאומיות לגבי פמינזים ודת MA שיף שרית פרופ' אורנה ששון-לוי
2007 פונוגרפיה ואינטימיות, הילכו שניים יחדיו? תפיסות ורגשות של נשים לגבי הקשר בין אינטימיות לפונוגרפיה MA טליוסטן דימטרי פרופ' אורלי בנימין
2007 רציונאליות או הסתמכות על היוריסטיקות ? בחינה של תהליך קבלת החלטות של יזמים בחברת הזנק MA גל מירי
2007 תהליכים זהותיים של נשים דתיות" פרשנות של נשים דתיות לייצוג דתיים במדיה הטלויזיונית MA זמיר עפרה פרופ' אורלי בנימין