עבודות תזה ודיסרטציות

שנהסמל מיון כותרת סטודנט/ית מנחה
2011 בין העצמה מתמשכת לטראומה עיקשת-תפישות הכוח של נשים אשר שירתו בעמדות קצונהג ופיקוד בצבא מפרספקטיבה של זמן MA קרזי-פרסלר תאיר פרופ' אורנה ששון-לוי
2011 תמיכה חברתית ממקורות שונים כמנגנון המתווך את הקשר בין מאפייני עבודה ורגשות שליליים לבין קונפליקט בין עבודה למשפחה בקרב אימהות עובדות MA חייקין נילי דר' שירה עופר
2011 סיפורי לימודים: השוואה בין שדות אקדמיים MA בן-אליעזר איתי דר' גלית אילון
2011 שיחים ציבוריים על רעב בתרבות הישראלית העכשווית Ph.D גולדברג אילנה
2011 אהבה, זוגיות ומושג העצמי בקרב נשות אסירים בישראל MA פרנטסמן אאלינה
2011 תרומתה של סוציאליזציה מוקדמת לקביעת מעורבותם של אבות בטיפול בילדיהם MA ון-ראלטה אפרת דר' רותי גונט
2011 השפעת מגדר וסולם ערכים על עמדות הורים כלפי חינוך דמוקרטי ובחירת מסגרת חינוכית MA רייזיס סגית דר' רותי גונט
2011 ניתוח פסיכולוגי-חברתי של תפיסת הצד הפוליטי האחר בפתרון הסכסוך הישראלי-ערבי MA ויכמן ענת דר' מיכאל כץ
2011 הצגת העצמי בפריים טיים הישראלי: תרבות, פרסום ותסריטי העצמי בטלויזיה הישראלית MA שיר וייס- מישל
2011 בין אכילה להמנעות – התמודדותם של משתתפים בתכניות הרזייה עם תביעות חברתיות סותרות MA טל נילי
2011 סטודנטים ומרצים באקדמיה:המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה כמקרה מחקר Ph.D קרטש דרור פרופ' טובה גמליאל
2010 שמנות נראית בעולם העבודה בישראל – זהויות נשיות בין בושה לגאוה MA משולם שרית פרופ' אורלי בנימין
2010 ניתוח תפיסת יחסי דתיים-חילוניים MA בר- ירחי אסתר פרופ' אפרים תבורי
2010 הקשר בין זהות דתית, מושג העצמי ואושר MA יפעה אשרת
2010 הקשר בין אינטליגנציה רגשית, שייכות פסיכולוגית וקבלת החלטות לבין צמחיה של מיזמים MA וודניצקי אורלי דר' רונית יצחקי
2010 המניעים להתנהגות פרו חברתית בקרב מתנדבים MA בדיחי הדר דר' מיכאל כץ
2010 להפשיט את המבנה המשפחתי מן המגדר: חלוקת תפקידים וזוגיות בקרב משפחות לסביות והטרוסקסואליות רוסו דניאלה דר' רותי גונט
2010 מצוקה כלכלית, בעיות בריאות ובידוד חברתי MA פרייס מיכל דר' דוד רייר
2010 טבק וקביעת מדיניות בישראל: עניין של חיים ומוות MA זרביב ליאן דר' דוד רייר
2010 דרכי ההתמודדות של אנשים עם נכות מולדת ואנשים עם נכות נרכשת וההבדל המגדרי בהתמודדות זו MA ספיר אלי דר' דוד רייר
2010 ביטויי כעס בנישואין: תפיסת בני-הזוג את ההבדלים ביניהם בניהול קונפליקטים MA זאור רבקה פרופ' אורלי בנימין
2010 הבדלים בין יחסם של מדענים בכירים ומדענים צעירים בישראל לניסויים שהם עורכים בבעלי חיים במסגרת מחקר ביו-רפואי MA מרי תמר דר' דוד רייר
2010 גבריות לבנה בטייסת סימביוזה של אתניות ומגדר בכיוון של טייסים בחיל האויר הישראלי MA גונן שרון פרופ' אורנה ששון-לוי
2010 עמדות גברים והשתתפותם בעבודת בית וטיפול בילדים:השוואה בין ערבים נוצרים למוסלמים בישראל שחאדה דאליה דר' רותי גונט
2010 טבק,קביעת מדיניות וחקיקה בישראל:עניין חיים ומוות Ph.D זרביב ליליאן דר' דוד רייר