עבודות תזה ודיסרטציות

שנהסמל מיון כותרת סטודנט/ית מנחה
2012 פיקוח וניהול חוזה במרכזים עתירי כוח אדם בסקטור הציבורי בישראל. תפיסתו ופועלו של מנהל האחזקה בתווך בין מזמין השירות,הקבלן ועובדיו MA שגב שגית פרופ' אורלי בנימין
2012 שאלון האמון ביחסי נתינה:המקרה של תמיכה פילנתרופית בארגונים לשינוי חברתי בישראל MA בר חגי פרופ' אילנה סילבר
2011 תודעת בריאות ופרקטיקות בריאות בקרב נשים יהודיות בשנות אמצע החיים הנבדלות בסטטוס סוציו-אקונומי: מחקר איכותני-פרשני Ph.D זגורי שרון פרופ' לריסה רמניק
2011 זוגרות וזוגיות ארוכות טווח בישראל הזה רבקה פרופ' אורלי בנימין
2011 מפטרנליזם תעשייתי ב"קפיטליזם הרווחה" אל רגולציה עצמית של תאגידים: מחקר מקרה הסטורי-אתנוגרפי שלאחריות חברתית של עסקים בבנק ישראלי Ph.D טולדנו ריקי פרופ' אילנה סילבר
2011 "עבדים אנו ואת ליבנו נעבוד": אקטיבזם חילוני עכשוי בתחום ההתחדשות היהודית בישראל Ph.D אזולאי נעמה פרופ' אפרים תבורי
2011 הקשר בין הורה ילד, והשאיפות התעסוקתיות של מתבגרים MA פיינשטיין- אזולאי דינה דר' שירה עופר
2011 השפעת קבוצת ייחוס שלילית על בחירת MA קלוץ ורה פרופ' אפרים תבורי
2011 בין העצמה מתמשכת לטראומה עיקשת-תפישות הכוח של נשים אשר שירתו בעמדות קצונהג ופיקוד בצבא מפרספקטיבה של זמן MA קרזי-פרסלר תאיר פרופ' אורנה ששון-לוי
2011 תמיכה חברתית ממקורות שונים כמנגנון המתווך את הקשר בין מאפייני עבודה ורגשות שליליים לבין קונפליקט בין עבודה למשפחה בקרב אימהות עובדות MA חייקין נילי דר' שירה עופר
2011 סיפורי לימודים: השוואה בין שדות אקדמיים MA בן-אליעזר איתי פרופ' גלית אילון
2011 שיחים ציבוריים על רעב בתרבות הישראלית העכשווית Ph.D גולדברג אילנה
2011 אהבה, זוגיות ומושג העצמי בקרב נשות אסירים בישראל MA פרנטסמן אאלינה
2011 תרומתה של סוציאליזציה מוקדמת לקביעת מעורבותם של אבות בטיפול בילדיהם MA ון-ראלטה אפרת דר' רותי גונט
2011 השפעת מגדר וסולם ערכים על עמדות הורים כלפי חינוך דמוקרטי ובחירת מסגרת חינוכית MA רייזיס סגית דר' רותי גונט
2011 ניתוח פסיכולוגי-חברתי של תפיסת הצד הפוליטי האחר בפתרון הסכסוך הישראלי-ערבי MA ויכמן ענת דר' מיכאל כץ
2011 הצגת העצמי בפריים טיים הישראלי: תרבות, פרסום ותסריטי העצמי בטלויזיה הישראלית MA שיר וייס- מישל
2011 בין אכילה להמנעות – התמודדותם של משתתפים בתכניות הרזייה עם תביעות חברתיות סותרות MA טל נילי
2011 סטודנטים ומרצים באקדמיה:המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה כמקרה מחקר Ph.D קרטש דרור פרופ' טובה גמליאל
2010 שמנות נראית בעולם העבודה בישראל – זהויות נשיות בין בושה לגאוה MA משולם שרית פרופ' אורלי בנימין
2010 ניתוח תפיסת יחסי דתיים-חילוניים MA בר- ירחי אסתר פרופ' אפרים תבורי
2010 הקשר בין זהות דתית, מושג העצמי ואושר MA יפעה אשרת
2010 הקשר בין אינטליגנציה רגשית, שייכות פסיכולוגית וקבלת החלטות לבין צמחיה של מיזמים MA וודניצקי אורלי דר' רונית יצחקי
2010 המניעים להתנהגות פרו חברתית בקרב מתנדבים MA בדיחי הדר דר' מיכאל כץ
2010 להפשיט את המבנה המשפחתי מן המגדר: חלוקת תפקידים וזוגיות בקרב משפחות לסביות והטרוסקסואליות רוסו דניאלה דר' רותי גונט