English שלחו לחבר

המגמה לסוציולוגיה ארגונית

להרשמה

נכון לשנת תשפב

Graduate Program in Organizational Sociology

ראש המגמה: פרופ' דני קפלן

המגמה לסוציולוגיה ארגונית מפגישה את הסטודנטים עם גישות ושיטות מובילות בחקר ארגונים ועבודה ומקנה כלים להבנה וניתוח של ארגונים הפועלים בסביבה מקומית וגלובלית. המגמה משלבת גישה מחקרית עם אוריינטציה יישומית. מטרתה להעניק הן תשתית תיאורטית ואינטלקטואלית בתחומי התמחותה והן מיומנויות מעשיות הנוגעות לאבחון ושינוי ארגוני, ניהול משאבי אנוש ופיתוח ארגונים בהקשרים משתנים וגלובליים.

תכנית הלימודים המוצעת כוללת קשת רחבה של נושאים: תרבויות בארגונים, אסטרטגיה ושינוי ארגוני, ניהול ומנהלים, גלובליזציה, סקרים ארגוניים, דינאמיקה קבוצתית, יחסים בין-ארגוניים ותוך-ארגוניים, מיומנויות אבחון וייעוץ ארגוני, מגדר, זהות ואי-שוויון בחיי העבודה ומשאבי אנוש. הקורסים מיועדים להקנות לסטודנטים היכרות מעמיקה עם מורכבותם הפנימית, החברתית, התרבותית והמבנית של ארגונים מסוגים שונים ועם האופן שבו ארגונים מתנהלים בתוך סביבה מוסדית, חברתית, כלכלית ופוליטית משתנה ורבת-פנים.  

בהתאם לכך, הלימודים במגמה מקנים יסודות אקדמיים לכניסה לתפקידים רבים הקשורים, בין השאר, בניהול משאבי אנוש, ניהול בסקטור הציבורי והפרטי, יעוץ ארגוני, הדרכה, מחקר יישומי, וכמובן מחקר אקדמי. סטודנטים מצטיינים במגמה יכולים להגיש מועמדות להמשך לימודים לקראת תואר דוקטור.

תכנית הלימודים במגמה

המגמה מציעה תואר שני עם תזה בלבד (מסלול א) בשנתיים. הלימודים הפרונטליים לתואר מרוכזים ביום רביעי בין השעות 21:30-14:00 וביום שישי בין השעות  14:00-08:00 (פרט לקורסי השלמה לאלה הנדרשים בכך). מירב הלימודים הפרונטליים מרוכזים בשנה הראשונה ללימודים (למעט קורס בחירה וסדנת תזה המועברים בסמסטר א שנה ב). השנה השנייה ללימודים מוקדשת לכתיבת הצעת המחקר, ביצוע המחקר וכתיבת התזה.

על הסטודנטים לצבור 14 שעות שנתיות (28 נקודות זכות) הכוללים קורסים תאורטיים, קורסים מתודולוגיים, פרקטיקום, סמינרים וקורסי בחירה בתחום.

 לצפייה בידיעון המלא לשנת תשפ"ב 

דגשים לגבי תוכנית הלמודים:
  1. כל שנה יש לקחת את קורסי החובה לאותה שנה.
  2. חובה ללמוד בשנה הראשונה 8 שעות שנתיות לפחות, לא כולל לימודי השלמה.
  3. חובה ללמוד סמינריון אחד בשנה הראשונה.
  4. תלמידים שחייבים בלימודי השלמה בחוג חייבים לסיים אותם עד סוף שנה א' בממוצע של 80 לפחות.
דוגמאות לקורסים הניתנים במגמה:

שימו לב: הרשימה מדגימה קורסים הניתנים במגמה ואינה תואמת את תוכנית הלימודים לשנה ספציפית.

פרקטיקום בארגונים / פרופ' ברוך שמעוני

הקורס יעסוק באסטרטגיות המרכזיות בשדה הפיתוח הארגוני במטרה להקנות לתלמידים כלים להתערבות ייעוצית בארגונים. הקורס יתקיים  כסדנה מעשית שתעניק לתלמידים הדרכה (supervision) בביצוע אבחון והתערבות ארגוניים הלכה למעשה. בנוסף לשעות ההוראה בכיתת הלימוד, הקורס מחייב נוכחות של מספר שעות בכל שבוע בארגון הלקוח להתנסות מעשית. איתור ארגון הלקוח הוא באחריות הסטודנטים

תרבות ארגונית /פרופ' גלית אילון (סמינר)

הסמינר מיועד להקנות לסטודנטים הכרות מעמיקה עם משמעות התרבות בארגונים. במסגרת זו, יבחן הסמינר את גלגוליו של המושג "תרבות ארגונית" בתיאוריה ארגונית, וכן יעסוק בתקוות הניהוליות שנקשרו בו. במטרה לאפשר לסטודנטים להעריך את תרומתו של המושג להעמקת הידע על אודות מורכבותם החברתית של ארגונים, מוקדש חלק מן הסמינר לדיון במחקרי תרבות אתנוגרפיים הנוגעים להיבטים שונים של חיי היומיום בארגון.

סיפורי מנהלים / פרופ' ברוך שמעוני (סמינר)

קורס זה מניח כי סיפורים מהווים את אחת הדרכים בהן אנשים מארגנים את חייהם ומקנים להם משמעות. הקורס יציע לתלמידים כלים תיאורטיים ופרקטיים לאיסוף ולניתוח של סיפורי חיים של מנהלים במטרה לעמוד על תפישותיהם הניהוליות. הקורס יישען על גישות אנתרופולוגיות, סוציולוגיות ופסיכולוגיות להבנה של סיפורי חיים. התלמידים יתבקשו לקיים ראיונות אישיים עם מנהלים. הראיונות יוצגו בפני המשתתפים האחרים וישמשו בסיס לכתיבת עבודה שתוגש בסוף הקורס.

יעוץ ארגוני מפרספקטיבה סוציולוגית / דר' אלונה הרנס (סמינר)

היכרות עם תיאוריות ומודלים מרכזיים בייעוץ ארגוני, תוך הבנת הזיקה שלהם לעמדה הסוציולוגית, על הסתירות המובְנות ביניהם. הקורס מומלץ לתלמידי שנה א' במגמה הארגונית כהכנה לפרקטיקום בשנה ב'.

תרבות הקפיטליזם והון / פרופ' גלית אילון

הקורס בוחן את המשמעות התרבותית של מונחים ועקרונות כלכליים מרכזיים. במסגרת זו, הקורס עוסק בארבע סוגיות מרכזיות. ראשית, הוא בוחן את אתיקת השוק החופשי ומבקש להתחקות אחר האופן שבו רעיונות ניאו-ליברליים של רגולציה-עצמית משפיעים על תפיסת המדינה, הארגון והעצמי. שנית, הוא עוסק במשמעות הרבה המיוחסת לעבודה ולקריירה, לערכים הנשזרים בהן, ולאופן שבו ערכים אלה מעצבים ציפיות ומהלכי חיים. שלישית, הקורס עוסק בהבניה החברתית של כסף וערך, ועומד על משמעותם כעקרונות מארגנים וכמושגי יסוד בהקשרים תרבותיים שונים. לבסוף, הקורס עוסק במושגי ההשקעה והסיכון וסוקר היבטים שונים של תרבות ההשקעות ההמונית שהתפתחה בעשורים האחרונים.

 

המגמה לסוציולוגיה ארגונית 

המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה

אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן 5290002

בניין 213, חדר 420

טלפון: 03-5318378   פקס:03-7384037

socio.grad@biu.ac.il

 

 

תאריך עדכון אחרון : 01/06/2021