המגמה לסוציולוגיה ארגונית

להרשמה

Graduate Program in Organizational Sociology

המגמה לסוציולוגיה ארגונית של התכנית לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה מפגישה את הסטודנטיות והסטודנטים עם גישות ושיטות מובילות בחקר ארגונים ועבודה ומקנה כלים להבנה וניתוח של ארגונים הפועלים בסביבה מקומית וגלובלית. המגמה משלבת גישה מחקרית עם אוריינטציה יישומית. מטרתה להעניק הן תשתית תיאורטית ואינטלקטואלית בתחומי התמחותה והן מיומנויות מעשיות הנוגעות לאבחון ושינוי ארגוני ופיתוח ארגונים בהקשרים משתנים וגלובליים.

תכנית הלימודים המוצעת כוללת קשת רחבה של נושאים: תרבויות בארגונים, ניהול ומנהלים, גלובליזציה, יחסים בין-ארגוניים ותוך-ארגוניים, מיומנויות אבחון וייעוץ ארגוני, מגדר, זהות ואי-שוויון בחיי העבודה. הקורסים מיועדים להקנות  היכרות מעמיקה עם מורכבותם הפנימית, החברתית, התרבותית והמבנית של ארגונים מסוגים שונים ועם האופן שבו ארגונים מתנהלים בתוך סביבה מוסדית, חברתית, כלכלית ופוליטית משתנה ורבת-פנים.  

בהתאם לכך, הלימודים במגמה מקנים יסודות אקדמיים לכניסה לתפקידים רבים הקשורים, בין השאר, בניהול משאבי אנוש, ניהול בסקטור הציבורי והפרטי, יעוץ ארגוני, הדרכה, מחקר יישומי, וכמובן מחקר אקדמי. מי שיצטיינו במגמה יוכלו להגיש מועמדות להמשך לימודים לקראת תואר דוקטור.

הלימודים במגמה

המגמה מציעה תואר שני עם תזה בלבד (מסלול א) בשנתיים. הלימודים הפרונטליים לתואר מרוכזים ביום רביעי בין השעות 20:00-14:00 וביום שישי בין השעות  14:00-08:00 (פרט לקורסי השלמה לאלה הנדרשים בכך). מירב הלימודים הפרונטליים מרוכזים בשנה הראשונה ללימודים (למעט קורס בחירה וסדנת תזה המועברים בסמסטר א שנה ב). השנה השנייה ללימודים מוקדשת לכתיבת הצעת המחקר, ביצוע המחקר וכתיבת התזה.

במסגרת התכנית יש לצבור 14 שעות שנתיות (28 נקודות זכות) הכוללות קורסים תאורטיים, קורסים מתודולוגיים, פרקטיקום, סמינרים וקורסי בחירה בתחום.

דרישות הלימודים במגמה לסוציולוגיה ארגונית (מסלול א' בלבד)

 

שם הקורס

היקף שעות

קורס תיאורטי מחלקתי

סוגיות נבחרות בתיאוריות סוציולוגיות או אנתרופולוגיה ומודעות: שדות החיים של תיאוריית התרבות

1 ש"ש

קורסים מתודולוגים

המעבדה האיכותנית

יישום כלים סטטיסטיים בחשיבה הסוציולוגית

2 ש"ש

2 ש"ש

קורסים במגמה

 תיאוריה ופרקטיקה בארגונים

פרקטיקום

סמינר

1 ש"ש

3 ש"ש

2 ש"ש

קורסי בחירה

מהיצע הקורסים בתכנית ובמגמה

מהיצע הקורסים בתכנית ובמגמה (2 ש״שׁ)

קורס חובה – מסלול א' בלבד

סדנת תזה

1 ש"ש

 לצפייה בידיעון המלא לשנת תשפ"ד

דגשים לגבי תוכנית הלמודים:

  1. כל שנה יש לקחת את קורסי החובה לאותה שנה.
  2. חובה ללמוד בשנה הראשונה 8 שעות שנתיות לפחות, לא כולל לימודי השלמה.
  3. חובה ללמוד סמינריון אחד בשנה הראשונה.
  4. למי שחוייבו בלימודי השלמה - יש לסיים אותם עד סוף שנה א' בממוצע של 76 לפחות.

דוגמאות לקורסים הניתנים במגמה:

שימו לב: הרשימה מדגימה קורסים הניתנים במגמה ואינה תואמת את תוכנית הלימודים לשנה ספציפית.

פרקטיקום בארגונים / פרופ' ברוך שמעוני

הקורס יעסוק באסטרטגיות המרכזיות בשדה הפיתוח הארגוני במטרה להקנות לתלמידות ולתלמידים כלים להתערבות ייעוצית בארגונים. הקורס יתקיים כסדנה מעשית שתעניק  הדרכה (supervision) בביצוע אבחון והתערבות ארגוניים הלכה למעשה. בנוסף לשעות ההוראה בכיתת הלימוד, הקורס מחייב נוכחות של מספר שעות בכל שבוע בארגון הלקוח להתנסות מעשית. איתור ארגון הלקוח הוא באחריות הסטודנטים. 

תרבות ארגונית /פרופ' גלית אילון (סמינר)

הסמינר מיועד להקנות לסטודנטיות ולסטודנטים הכרות מעמיקה עם משמעות התרבות בארגונים. במסגרת זו, יבחן הסמינר את גלגוליו של המושג "תרבות ארגונית" בתיאוריה ארגונית, וכן יעסוק בתקוות הניהוליות שנקשרו בו. במטרה לאפשר לסטודנטים להעריך את תרומתו של המושג להעמקת הידע על אודות מורכבותם החברתית של ארגונים, מוקדש חלק מן הסמינר לדיון במחקרי תרבות אתנוגרפיים הנוגעים להיבטים שונים של חיי היומיום בארגון.

ארגוני בריאות במאה ה-21: מבט סוציולוגי השוואתי / פרופ' לריסה רמניק (סמינר)

ארגון והספקת שירותי בריאות מהווים אתגר הולך וגדל בכל החברות המודרניות כתוצאה מהזדקנות האוכלוסין, קידמה טכנולוגית הגורמת לעליה מהירה בעלות הטיפולים, והצפיות הגבוהות ממערכת הבריאות מצד הצרכנים. תוכן הקורס מתפלג לשני מרכיבים עיקריים: המבנה והתפקוד של מערכות בריאות מצד אחד וצריכת שירותים רפואיים מצד שני, כול זה בראייה השוואתית בין ישראל לבין מדינות אחרות. תכנים נוספים כוללים ראיה סוציולוגית על מקצעות בריאות (צוותי רפואה, סיעוד וצוותים  פרא-רפואיים), חיזוק תפיסה ניהולית-כלכלית בארגוני בריאות, חוק זכויות החולה, והיחסים בין מטפלים למטופלים. נושא חשוב לאורך כל הקורס - היחס בין רפואה ציבורית ופרטית, תקצוב משאבים וסדרי עדיפויות (prioritization) של שירותים לקבוצות אוכלוסין ובעלי צרכים רפואיים שונים. כל הנושאים האלה ייבחנו לגבי ענפי מערכת ספציפיים, דוגמת בריאות נשים/רפואה מגדרית, בריאות הנפש והתמודדות עם מגיפתCOVID19 .

תרבות, קפיטליזם והון / פרופ' גלית אילון

הקורס בוחן את המשמעות התרבותית של מונחים ועקרונות כלכליים מרכזיים. במסגרת זו, הקורס עוסק בארבע סוגיות מרכזיות. ראשית, הוא בוחן את אתיקת השוק החופשי ומבקש להתחקות אחר האופן שבו רעיונות ניאו-ליברליים של רגולציה-עצמית משפיעים על תפיסת המדינה, הארגון והעצמי. שנית, הוא עוסק במשמעות הרבה המיוחסת לעבודה ולקריירה, לערכים הנשזרים בהן, ולאופן שבו ערכים אלה מעצבים ציפיות ומהלכי חיים. שלישית, הקורס עוסק בהבניה החברתית של כסף וערך, ועומד על משמעותם כעקרונות מארגנים וכמושגי יסוד בהקשרים תרבותיים שונים. לבסוף, הקורס עוסק במושגי ההשקעה והסיכון וסוקר היבטים שונים של תרבות ההשקעות ההמונית שהתפתחה בעשורים האחרונים.

 

התכנית לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה - המגמה לסוציולוגיה ארגונית

המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה

אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן 5290002

בניין 213, חדר 402

טלפון: 03-5318378   פקס:03-7384037

socio.grad@biu.ac.il