אמריטוס

שם ותפקיד משרד טלפון
פרופ' ליאונרד ולר 439 03-5318964
פרופ' אילנה סילבר 403 03-5318379
פרופ' חוה עציוני-הלוי 03-5318234
פרופ' מנחם פרידמן 417 08-9349184
פרופ' ניסן רובין 411 03-5318234