אתיקה במחקר

כחלק מהקהילה המדעית, כל חברי הסגל והסטודנטים במחלקה מחויבים לנורמות האתיות המקובלות במחקר במדעי החברה. במטרה להגביר את המודעות והרגישות לסוגיות אתיות, המחלקה מקיימת מידי שנה סדנה בנושא אתיקה במחקר המיועדת לכל תלמידי התואר השני והשלישי.

הסדנה דנה בסוגיות אתיות במחקר כמותי ואיכותני, ועוסקת בשאלות הנוגעות לאחריותו של החוקר כלפי נחקריו, כגון: מה משמעות 'הסכמה מדעת' של הנחקרים? כיצד להבטיח מחקר אנונימי? מה בין טיפוח יחסי אמון עם הנחקרים והפרידה מהם? אלו זהויות מחייבות יש לחוקר? אלו שיקולים אתיים מאפיינים את שלבי הכתיבה והפרסום של המחקר? מהם כללי הציטוט הראויים? מדוע ואיך יש להימנע מפלגיאט?
במהלך הסדנה הסטודנטים מוזמנים להעלות דילמות אתיות ולדון בדוגמאות מגוונות.

בנוסף, תלמידי מחקר מחויבים להגיש "טופס בקשה לאישור מחקר" יחד עם הצעת המחקר שלהם. אישור הטופס הינו באחריות מנחה עבודת המחקר.

טופס בקשה לאישור מחקר (נספח 1)

טופס הסכמה מדעת להשתתפות במחקר (נספח 2)

הצהרת החוקר/ת האחראי/ת למחקר (נספח 3)

בשאלות הנוגעות לאתיקה בנושאי מחקרי התזה והדוקטורט ולטופס הבקשה, הנכם מוזמנים לפנות למנחות הסדנה,  פרופ' שירה עופר ודר' דויד רייר