אתיקה במחקר

כחלק מהקהילה המדעית, הסגל ותלמידי.ות המחלקה מחויבים לנורמות האתיות המקובלות במחקר במדעי החברה.

במטרה להגביר את המודעות והרגישות לסוגיות אתיות, המחלקה מקיימת מידי שנה סדנאות בנושא אתיקה במחקר לתלמידי התואר השני והשלישי.  הסדנה דנה בסוגיות אתיות במחקר כמותי ואיכותני, ועוסקת בשאלות הנוגעות לאחריותו של החוקר.ת כלפי המשתתפים במחקר, כגון: מה משמעות 'הסכמה מדעת' של הנחקרים? כיצד להבטיח מחקר אנונימי? כיצד לטפח יחסי אמון עם הנחקרים? אלו שיקולים אתיים מאפיינים את שלבי הכתיבה והפרסום של המחקר?

בנוסף, לקראת עריכת מחקר חדש הסגל ותלמידי.ות המחקר מחויבים להגיש לועדת האתיקה המחלקתית טופס "בקשה לאישור המחקר לועדת האתיקה." תלמידי מחקר יגישו הטופס עם הצעת המחקר שלהם בהתייעצות עם המנחה.

טופס בקשה לאישור המחקר לועדת האתיקה [סגל ותלמידים תשפ"ג]

טופס הסכמה מדעת [נוסח לתלמידי מחקר]

טופס הסכמה מדעת [נוסח לסגל]

העלאת מודעות לשאלות של אתיקה במחקר [מצגת]

 

לשאלות נוספות על אתיקה במחקר אנא פנו לחברי ועדת האתיקה: פרופ' אורנה ששון-לוי  ופרופ' דני קפלן