English שלחו לחבר

אירועים

 

24 למאי, 2021

23-24 למאי, 2022

סולידריות לאומית: מנגנונים, מודלים ופרדוקסים - סדנא בינלאומית

רוב העיסוק המחקרי בלאומיות עוסק בשאלות של זהות קולקטיבית וממעט לחשוב על לאומיות במונחים של סולידריות וקשר בין שחקנים. הטיה זו תמוהה לאור העובדה שלאומיות, בשונה מאתניות, מושתתת לא רק על תודעת עבר ורקע משותף אלא גם על תהליכים מוסדיים של ביסוס אימון ושיתופי פעולה פוליטיים בין שחקנים ובה בעת, בשונה מתפיסות מקובלות של אזרחות, לאומיות מייצרת רגשות של קרבה שחורגים מקשר חוזי בין זרים. מכאן שלא ניתן להניח את חווית הסולידריות כקשר מובן מאליו או כתוצר לוואי של כינון הזהות המשותפת בלבד.

קבוצת העבודה בסולידריות לאומית, מיסודו של המרכז לסוציולוגיה תרבותית באוניברסיטת בר-אילן בוחנת מנגנונים מודלים ופרדוקסים של סולידריות תוך שילוב בין ניתוח תיאורטי לבין מחקר אמפירי איכותני וכמותני. הקבוצה כוללת חוקרים מובילים בעולם במגוון נושאים עכשוויים בחקר לאומיות, ובהם:

לאומיות ואמנה חברתית, ממלכתיות, פופוליזם, הפוליטיקה של החבֵרוּת, מועדונים חברתיים ותנועות חברתיות, אינטראקציות וניהול קונפליקטים בין קבוצות, רגשות קולקטיבים, טקסים ואירועי מדיה, רשתות חברתיות ומדיה חברתית, חברה אזרחית ורב-תרבותיות, דילמות של לאומיות ליברלית, לאומיות של חיי היום-יום, זיכרון קולקטיבי, שיח קורבנות.

סדנת המחקר נערכת בתמיכת הקרן לקידום מדעי הרוח והחברה של האקדמיה למדעים, מרכז עזריאלי ללימודי ישראל במכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות באוניברסיטת בן גוריון וקרן שניצר למחקרים בנושאי המשק והחברה  באוניברסיטת בר אילן.

חברי הקבוצה נפגשו למפגש הכנה הזום ב-24 מאי, 2021 .  לפרטים נוספים 

הסדנא המרכזית תערך בישראל ב-23-24 למאי, 2022. 

 

16 ביוני 2021

Sandra Simonsen, Hebrew University of Jerusalem

Semantic Ethnification: How Seemingly Neutral Words Get Endowed with Ethnic Information

הרצאה בזום במסגרת הסמינר המחלקתי של המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה

 

17 ביוני 2020

Kristine Steenbergh, Vrije Universiteit Amsterdam

The History of Emotions: An Introduction to Theory and Practice

הרצאה בזום במסגרת הסמינר המחלקתי של התוכנית ללימודי פרשנות ותרבות

 

10 ביוני 2020

Richard Schechner

Professor Emeritus at the Tisch School of the Arts, New York University

Ramlila of Ramnagar, India: Theatre, Ritual, Politics

הרצאה בזום במסגרת הסמינר המחלקתי של התוכנית ללימודי פרשנות ותרבות

תמונה
 

 

6 למאי 2020

Jeffrey C. Alexander, Center for Cultural Sociology, Yale University

The Performativity of Objects

הרצאה בזום במסגרת הסמינר המחלקתי של המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה והתוכנית ללימודי פרשנות ותרבות

 

1 לינואר 2020

Carmelo Lombardo, Sapienza – University of Rome &

Lorenzo Sabetta, Institute for Analytical Sociology, Linköping University

Appearances of Nothing: Social Action Theory and Concealed Strategic Behavior

הרצאה בזום במסגרת הסמינר המחלקתי של התוכנית ללימודי פרשנות ותרבות

 

הגיע הזמן: מדעי האדם והזמן המודרני

סדנת מחקר בין-תחומית, בתמיכת רקטור אוניברסיטת בר אילן

10 ליולי 2019         קישור לתוכנית 

 

1-2  בינואר 2019

כנס חגיגי לרגל השקת המרכז לסוציולוגיה תרבותית בבר-אילן

לחשוב (עדיין) עם דורקהיים? סוציולוגיה תרבותית כאן ועכשיו

מרצה מרכזית: אווה אילוז,  האוניברסיטה העברית ו- Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales

קישור לתוכנית 

קישור לתמונות  

קישור להקלטת ההרצאות  

תמונה מהכנס

 

 

תאריך עדכון אחרון : 08/11/2021