דבר ראש המחלקה

המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה באוניברסיטת בר-אילן היא בית למחקר ולימוד בתחומים שעניינם העולם החברתי והתרבותי הסובב אותנו. במחלקה מטובי החוקרות והחוקרים בתחומים אלה ובשלל התמחויות. המחלקה משמשת כקהילת ידע המספקת מחשבה שיטתית וכלים מחקריים עדכניים ומתקדמים, מהם עיוניים ומהם יישומיים, בתחומים הנחוצים למקצועות מדעי החברה בזמננו, הן במישור האקדמי והן במישור המעשי. אני מזמין אתכם למגוון השיעורים, הסמינרים, הכנסים והסדנאות של חברות וחברי הסגל, להם שותפים הסטודנטיות והסטודנטים, הן כדי לעמוד מקרוב על האווירה המיוחדת והעוטפת במחלקה והן כדי להצטרף לעולמות התוכן הייחודיים לה. זו הזמנה לפגישה מעמיקה יותר עם עצמנו כבני אנוש.

 

חתימה נסים ליאון

פרופ' נסים ליאון